۱.۹ میلیون نفر در ایالت آسام هند را خطر سلب تابعیت تهدید می کند | آلمان و جهان | DW | 31.08.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

۱.۹ میلیون نفر در ایالت آسام هند را خطر سلب تابعیت تهدید می کند

تقریبا ۱.۹ میلیون نفر در ایالت آسام هندوستان را خطر سلب تابعیت تهدید می کند. متاثر شده گان به خصوص مهاجران مسلمانی اند که از کشور همسایه بنگله دیش به هندوستان آمده اند.

تقریبا ۱.۹ میلیون نفر در ایالت آسام هندوستان را خطر سلب تابعیت تهدید می کند. حکومت این ایالت واقع در شمال شرق هندوستان روز شنبه آمار بحث برانگیز تثبیت شهروندی را  که در مجموع شامل حال ۳۱.۱ میلیون نفر می شد، نشر کرد. اما ۱.۹ میلیون تن از باشنده گان این ایالت شامل این فهرست نشده اند. متاثر شده گان به خصوص مهاجران مسلمانی اند که از کشور همسایه بنگله دیش به هندوستان آمده اند. 

حکومت ایالت آسام، جایی که میلیون ها پناهجو و مهاجر از کشورهای همسایه در آن زندگی می کنند، سال گذشته تصمیم به طرح تثبیت شهروندی گرفت. این برنامه فقط شامل حال آن کسانی می شد که با ارائه اسناد ومدارک ثابت می کردند که قبل از سال ۱۹۷۱ وارد این کشور شده بودند. میلیونها نفر که در آن زمان از جنگ استقلال یا جنگ آزادی بخش بنگله دیش به هند فرار کرده بودند، از آن محروم شدند. به ویژه مسلمانان از این اقدام متاثر شده اند.

منتقدان در برنامه تثبیت شهروندی تلاش های دیگرحزب حاکم ملی گرای هند، بهاراتیا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی را برای تقویت  وچیرگی هندوها و به خصوص به حاشیه کشاندن اقلیت مسلمان در هند می بینند. در ایالت آسام نیز حزب بهاراتیا جاناتا حاکم است.

طرح تثبیت شهروندی در ایالت آسام هند اکنون به عنوان الگویی برای سراسر این کشور به شمار می رود. مجلس عوام هندوستان در ماه جنوری قانون بحث برانگیزی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور حق شهروندی و تابعیت برای صدها هزار مهاجر را ممکن می سازد. تنها مسلمانان از این امر مستثنی اند. این قانون باید از سوی مجلس اعیان پارلمان هند نیز تایید شود. بر اساس این قانون هندوها، مسیحیان وسیک های بنگله دیش، پاکستان و افغانستان، که حداقل شش سال در هند زندگی کرده اند، تابعیت هندی دریافت می کنند. اما به مسلمانان این حق داده نمی شود.

(Pa/ si (AFP

آگهی