۱۰۰ روز حكومت ايتلافي ليبرال– مسيحي ها در آلمان | آلمان و جهان | DW | 04.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

۱۰۰ روز حكومت ايتلافي ليبرال– مسيحي ها در آلمان

۱۰۰ روز از حكومت ايتلافي سياه زرد (رنگ نمادين پرچم هاي آنها) يا ايتلاف مسيحي – ليبرالي مي گذرد. هورت زيهوفر، رهبر حزب سوسيال مسيحي بر نام گذاري ايتلاف ليبرال – مسيحي تاكيد مي كند.

default

اين نامگذاري بايد جهت گيري به ارزش هاي را تداعي كند كه مردم آن را در ۱۰۰ روز اخير اين حكومت ايتلافي نمي يابد. گيدو وستروله وزير خارجه و رهبر حزب ليبرال هاي آلمان اخيراً طي ديدار رهبران حكومت ايتلافي، خواهان يك چرخش فكري و سياسي شد.

اما اين چرخش به كدام مسير روان است؟ به يك فهم و برداشتي از دولت كه وستروله آن را تبليغ مي كند؟ يا يک فهم از دولت كه ماليه دهي را به عنوان يك توقع ناروا و آمادگي جهت پرداخت آن را به عنوان ”زوال” تلقي مي كند؟

تبليغات نيوليبرالي وستروله نمى تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد كه حكومت جديد تا هنوز هيچ دستاوردى نداشته است. صد روز گذشته حكومت ايتلافى با جار وجنجال هاى شرم آور، روى منافع خاص حزبى سپرى شده است. قبل از همه حزب ليبرال ها در بيلانس ناموفق صد روز حكومت ايتلافي نقش داشته است. جاى تعجب نيست كه آراي اين حزب در همه پرسى هاي به ده درصد کاهش يافته است. البته شركاى ايتلافى، احزاب سوسيال مسيحى و دمكرات مسيحى نيز بايد خود را ملامت كنند كه از نخستين ماه هاى حكومت به صورت موثر استفاده نكرده اند تا دورنمايى جهت نجات از بحران اقتصادى و قرضه هاى بزرگ ارائه كنند. سياست خارجى اين صد روز اخير حكومت ائتلافى نيز با ماجراى حملات هوايى قندوز همراه بوده است كه با ا خراج يك وزير از كابينه منجر شد.

بتینامارکس/ مبلغ

ویراستار: یاسر

آگهی