1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

آیا اداره طالبان در افغانستان دوام می آورد؟

ناصر احمدی
۱۴۰۱ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

یک سال از حاکم شدن مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. جامعه جهانی از اداره طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر به شدت انتقاد می کند و این گروه را تحریم کرده است. اقتصاد کشور فروپاشیده و بیکاری، فقر و گرسنگی به اوجش رسیده است. نه تنها نارضایتی مردم از حاکمان فعلی افغانستان روز افزون است، بلکه دو دستگی به خاطر ایجاد اصلاحات نیز میان سران طالبان به وضوح مشاهده می شود.

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF/video-62824508
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Norwegen Oslo | Thomas West, US-Sonderbeauftragter Afghanistan

توماس وست: جنگ در افغانستان دوباره شعله‌ور خواهد شد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی