یونکر می‌خواهد اخراج پناهجویان را در سراسر اروپا سهولت ببخشد | مهاجرت به اروپا | DW | 12.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

یونکر می‌خواهد اخراج پناهجویان را در سراسر اروپا سهولت ببخشد

کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد که اخراج پناهجویانی که حق پناهندگی ندارند، در سراسر اروپا سهل تر گردد. در این اتحادیه تا کنون یک مشی واحد در سیاست مهاجرت و پناهندگی وجود ندارد.

از حلقات دیپلوماتیک اتحادیه اروپا گفته شده است که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون این اتحادیه می‌خواهد امروز چهارشنبه (۱۲ سپتمبر ۲۰۱۸) در سخنرانی اش در شتراسبورگ پیشنهاد های مشخصی را برای "مقررات واضح و همآهنگ شده" ارائه کند.
گفته شده است که یونکر همچنان می‌خواهد راه های احتمالی قانونی را برای مهاجرت افراد مسلکی به اروپا باز کند. جمعاً چهار پیشنهاد مشخص انتظار برده می‌شود، که یکی از آنها در مورد تقویت فرونتکس یا آژانس حفاظت از مرز های بیرونی اتحادیه اروپاست.

یونکر در سخنرانی سالانه خود اولویت های کمیسیون اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل را شرح خواهد داد. مأموریت های این دوره کمیسیون اتحادیه اروپا در سال آینده به پایان می‌رسد و برای یونکر، پیش از انتخابات اروپا در ماه می ۲۰۱۹، این آخرین فرصتی است تا اهداف سیاسی خود را در یک صحنه گسترده ارائه کند.

از حلقات دیپلوماتیک اتحادیه اروپا همچنان گفته شده است که یونکر در سخنرانی خود بیشتر از همه می‌خواهد بر "توانایی سیاست جهانی" تمرکز کند. منظور توانایی اتحادیه اروپاست تا به این ترتیب بتواند برای حفظ منافع خود در سطح بین المللی ایستادگی کند.
یک مشکلی که در این زمینه وجود دارد اینست که بسیاری از تصامیم باید در داخل اتحادیه اروپا با اتفاق آرای کشور های عضو اتخاذ گردند. یونکر گویا می‌خواهد از آن ساحات سیاسی نام ببرد که در آن این اصل انجام پذیر باشد.

در حال حاضر همواره اتفاق می‌افتد که اتحادیه اروپا، به دلیل ایجاد موانع از سوی برخی از کشور های عضو این اتحادیه، نمی‌تواند در سطح بین المللی مشی مشخصی اختیار کند. افزون بر آن در زمینه وارد کردن اصلاحات در سیاست مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا، از دیر زمانی اختلافات وجود دارد.

آگهی