گيتس دستوراعزام 3000 سربازامريکايي ديگررا به افغانستان امضا کرد | افغانستان | DW | 20.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گيتس دستوراعزام 3000 سربازامريکايي ديگررا به افغانستان امضا کرد

رابرت گيتش وزير دفاع اين کشور به يک لواي جنگي امريکا دستور داده است که به افغانستان رفته و بر عليه شورشيان بجنگند. اين مسأله در چارچوب طرح افزايش نيرو هاي ايالات متحدۀ امريکا در افغانستان صورت ميگيرد.

رابرت گیتس وزیردفاع امریکا که دستور اعزام 3000 سربازدیگرآن کشور به افغانستان را امضا کرد

رابرت گیتس وزیردفاع امریکا که دستور اعزام 3000 سربازدیگرآن کشور به افغانستان را امضا کرد

يک مقام مسؤول وزارت دفاع ايالات متحدۀ امريکا گفته است که اين لواي 2800 نفري با هليکوپتر هاي جنگي و ترانسپورتي مجهز مي باشد. يک مقام ديگر ارشد وزارت دفاع ايالات متحدۀ امريکا گفته است که اين سربازان در بهار سال آينده به افغانستان اعزام خواهند شد. اين دو مقام به آژانس خبررساني رويتر گفته اند که نمي خواهند هويت شان ذکر گردد، زيرا اعزام اين عساکر به افغانستان تا هنوز رسماً اعلام نشده است.

جنرال دیوید مک کیرنان قوماندان نیروهای بین المللی درافغانستان خواهان اعزام 20000 سربازبیشتربه افغانستان می باشد

جنرال دیوید مک کیرنان قوماندان نیروهای بین المللی درافغانستان خواهان اعزام 20000 سربازبیشتربه افغانستان می باشد

اين لوا بخشي از نيرو هاي اضافي تقريباً 20 هزار نفري ايالات متحدۀ امريکاست که از جانب جنرال ديويد مک کرنان، فرمانده کل نيرو هاي ناتو و ايالات متحدۀ امريکا در افغانستان تقاضا شده اند.

مک کرنان نيرو هاي بيشتر را جهت جلوگيري از دهشت افگني هاي روز افزون، بخصوص در جنوب و شرق افغانستان تقاضا کرده است.

جنرال مذکور خواستار 4 لواي جنگي شامل 14 هزار سرباز و نيرو هاي ديگر کمکي شده است.

از جمع لوا هاي جنگي زميني يکي آن در ماه جنوري 2009 به افغانستان خواهد رسيد. رابرت گيتس، که در حکومت آيندۀ ايالات متحدۀ امريکا تحت رياست جمهوري بارک اوباما هم به عنوان وزير دفاع باقي ميماند، هفتۀ گذشته به خبرنگاران گفت: انتظار دارد که دو لواي ديگر در پايان بهار سال آينده در افغانستان مستقر شوند.

اوباما تعهد کرده است که روي استراتيژي افغانستان از نو غور خواهد کرد.

گفته می شود که این لوای جدید به هلی کوپترهای شان درخدمت تقویت نیروهای امریکایی درافغانستان اند

گفته می شود که این لوای جدید به هلی کوپترهای شان درخدمت تقویت نیروهای امریکایی درافغانستان اند

در حال حاضر ايالات متحدۀ امريکا 31 هزار سرباز در افغانستان دارد، که برخي از آنها عمليات مستقل را انجام ميدهند و بقيه در چارچوب نيرو هاي 51 هزار نفري بين المللي آيساف، تحت فرماندهي ناتو، در عمليات مشترک سهم ميگيرند.

جنرال مک کرنان گفته است که طرح افزايش نيرو هاي ايالات متحدۀ امريکا در افغانستان نبايد با افزايش قواي امريکايي در سال 2007 در عراق، که مأموريت کمکي براي کاهش خشونت را داشتند، مقايسه شود، زيرا افغانستان براي چندين سال ديگر به نيرو هاي اضافي نياز دارد.

مک کرنان، زماني که در هفتۀ گذشته با رابرت گيتش در افغانستان همسفر بود، به خبرنگاران گفت: ارتش افغانستان به سه تا چهار سال ديگر نياز دارد تا روي پاي خود بايستد.

مطالب مرتبط