گيتس: خواهان کمک چين واروپا درمنازعه افغانستان شد | آلمان و جهان | DW | 30.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گيتس: خواهان کمک چين واروپا درمنازعه افغانستان شد

وزيردفاع امريکا گفته است که ايالات متحده امريکا به تنهايي نمي تواند کشورجنگزده افغانستان را روي پاهايش ايستاده کند.

گیتس انکشاف پایدار درافغانستان را مستلزم کمک همه کشورها خواند

گیتس انکشاف پایدار درافغانستان را مستلزم کمک همه کشورها خواند

روبرت گيتس، وزيردفاع ايالات متحده امريکا به وزراي دفاع کشورهاي آسيايي درسنگاپور گفته است:

" درافغانستان چالشهاي زيادي فرا روي ما قراردارند.افغانستان يک کشوربينوا است. چهارمين ويا پنجمين فقيرترين کشورجهان است، اما امکانات بالقوه اي درآنجا وجود دارد. افغانستان 35 سال پيش وقبل ازاين همه جنگها ، يک کشورزراعتي صادرکننده بود. يعني چيزي غيراز ترياک صادرمي کرد".

گيتس دررابطه با مشکلات جنگ درافغانستان گفته است: " چالش آنقدر پيچيده وغيرمعمول است که فقط مي تواند با اشتراک مساعي همهء ما حل گردد".

گيتس افزوده است :

" من مي دانم برخي کشورهاي آسيايي بنابرموقعيت جغرافيايي افغانستان ، نتيجه گرفته اند که افغانستان براي آنها خطر ستراتژيکي را به وجود نمي آورد. اما خطر از ناحيه يک دولت ناکام يا دولتهاي ناکام چه درساحه امنيتي،چه درساحه اقتصادي وچه درساحه ايدئولوژيکي تاثيرات بين المللي دارد."

وزيردفاع ايالات متحده امريکا، امروز شنبه از اروپا وچين تقاضا کرد تا تعهدات بيشتري را درافغانستان بردوش گيرند. گيتس گفته است که ايالات متحده امريکا درحاليکه يک جنگ عليه اسلامگرايان تندرو طالب را پيش مي برد، به تنهايي نمي تواند کشور جنگزده افغانستان را روي پايش ايستاده کند.

گيتس گفته است که وي مکلفيت اروپا را نسبت به آسيا درمورد افغانستان بيشترمي داند، زيرا افغانستان درسه کنفرانس پيهم سران ناتو از بالاترين اولويت برخوردار بوده است. گيتس گفته است که وي ازآن بيم دارد که اختلافي بين گفتار و منابعي که متحدان دراختيار قرار مي دهند ، به وجود بيايد.

بوش درکنفرانس وزراي دفاع کشورهاي آسيايي درسنگاپور گفته است :" نيازها بيشتر ازتعهداتي مي باشند که صورت گرفته اند".

گيتس دريکي ازمباحثات گفته است که بسياري ازمتحدان سربازان زيادي به افغانستان اعزام کرده اند.موضوع طوري نيست که آنها دستهاي شان را درجيب کرده ونظاره گر اوضاع باشند. اما يک انکشاف پايدار درافغانستان که متضمن ايجاد زيرساختها و ارتش افغانستان است، به کمکهاي بيشتري ضرورت دارد.گيتس گفته است که ايالات متحده امريکا مي تواند سربازان زيادي را با سرعت به افغانستان بفرستد، اما امکانات اعزام کارشناسان غيرنظامي امريکا محدود است.

اسوشيتيد پرس/ رسول رحيم

ويراستار:صفي ابراهيم خيل

آگهی