گيتس: تلفات غيرنظاميان ضربه اي است به حيثيت ما به عنوان همکاردولت ومردم افغانستان | افغانستان | DW | 08.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گيتس: تلفات غيرنظاميان ضربه اي است به حيثيت ما به عنوان همکاردولت ومردم افغانستان

گيتس گفت: نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا ومتحدانش، تلاش خواهند کرد تا امنيت افغانستان را تامين کرده وزمينه هاي يک انتخابات مصون را فراهم اورد تا مردم افغانستان رهبر آينده کشور خود را به راحتي انتخاب کرده بتوانند.

گیتس با این سفرش به کابل می خواهد اعزام سربازان تازه به افغانستان را تسریع کند

گیتس با این سفرش به کابل می خواهد اعزام سربازان تازه به افغانستان را تسریع کند

رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده امريکا که به تاريخ 6 مي به يک سفر دو روزه وارد افغانستان شده بود، شام روز گذشته دريک کنفرانس خبري از تسريع اعزام نيروهاي جديد امريکايي به افغانستان خبرداد.

آقاي گيتس که مورد پرسش هاي پيهم خبرنگاران درخصوص تلفات ملکي درحملات سربازان خارجي درولسوالي بالابلوک ولايت فراه قرار گرفته بود اظهار داشت من تلفات ملکي درافغانستان رارد نميکنم ومتاسفانه اين مشکل بار ها اتفاق اقتاده است، ما تلاش مي کنيم تا تلفات ملکي را درحملات نيروهاي بين المللي کاهش دهيم، به گفته وي درسال جاري 40 % تلفات ملکي درافغانستان کاهش يافته است ولي عامل همه تلفات ملکي طالبان هستند زيرا آنها از مردم به حيث يک سپر استفاده ميکنند.

«من فکرميکنم تلفات غيرنظاميان درافغانستان توسط نيروهاي بين المللي ضربه اي است به حيثيت ما که عنوان همکاران دولت ومردم افغانستان را داريم، کشته شدن افراد ملکي جلو پيشرفت درافغانستان ميگيرد، ما اينجا آمده ايم تا افغان ها را حمايت کنيم، ما به مردم افغانستان احترام داريم، ما به خاطر صدمه زدن نيامده ايم، تلفات ملکي بينش ونگرش مردم را عليه ما تغيير خواهد داد، با هر بار واقع شدن تلفات ملکي درافغانستان به اذهان عامه نسبت به ما صدمه وارد ميشود، ما تلاش خواهيم کرد تا طرزالعملهاي کاري خودرا جدي تروسخت تر بسازيم تا تلفات ملکي را کاهش داده بتوانيم، ما تلاش ميکنيم که سربازان افغانستان را درحملات با خود داشته باشيم تا عمليات به شيوه افغاني اجرا گردد».

وزير دفاع امريکا اضافه نمود که ممکن طالبان ازاين شيوه به عنوان يک استراتيژي جنگي استفاده کند ولي ماموريت ما درافغانستان حمايت ازمردم افغانستان است نه صدمه وارد کردن به انها.

انتخابات وتامين امنيت ان يکي از پرسش هاي مهمي است که هر ازگاهي از مسولان امنيتي داخلي وخارجي پرسيده ميشود گيتس دراين خصوص اضافه داشت:

« ما براي برگزاري انتخابات درافغانستان ناظران اضافي خواهيم فرستاد، ما حد اکثر سعي خودرا به خرج خواهيم داد تا با فرستادن سربازان اضافي درچوکات قواي ايتلاف امينت برگزاري انتخابات را تامين کنيم، ما تلاش مينماييم که سربازان را قبل از برگزاري انتخابات درافغانستان اعزام کنيم تا درانتخابات امينت براي مردم افغانستان تامين باشد، من فکر ميکنم وضعيت ما دراينجا خوب است ما ميتوانيم امنيت انتخابات را تامين نماييم».

پيشرفت هاي طالبان درپاکستان ازچندي به اين سو سبب يک نگراني جدي درمنطقه شده است اقاي گيتس، پيشروي طالبان را تا 12 کيلومتري اسلام اباد تاييد کرد ولي وي گفت حکومت پاکستان درخصوص جلوگيري طالبان از دست يافتن به تسليحات اتمي آن کشور تدابيري راسنجيده است ومن معتقد هستم که افراط گرايان به اسلحه اتمي دست نخواهند يافت.

اقاي گيتس گفت: سربازان امريکايي به داخل خاک پاکستان اعزام نخواهند شد ولي ما ارتش پاکستان را عليه افراط گرايان حمايت ميکنيم.

اولين سفر وزير دفاع ايالات متحده امريکا دردوران کار حکومت اوباما درحالي درافغانستان صورت ميگيرد که مقام هاي ارشد حکومت افغانستان دريک نشست سه جانبه ميان افغانستان، پاکستان وامريکا درواشنگتن به سر ميبرند وحملات سربازان خارجي درولايت فراه سبب کشته شدن ده ها غير نظامي به شمول چندين دانش آموز مکتب شده است.

امين بهراد- کابل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی