گيتس: بوش ميراث قوي ومثبتي ازخود درآسيا به جا گذاشته است | افغانستان | DW | 31.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گيتس: بوش ميراث قوي ومثبتي ازخود درآسيا به جا گذاشته است

روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا درکنفرانس امنيتي منطقوي درسنگاپورگفته است: بوش ميراث قوي ومثبتي ازخود درآسيا به جا مانده است.

گیتس منافع امریکا را درآسیا پایدار واین منافع را عامل اساسی مناسبات با آسیا خواند

گیتس منافع امریکا را درآسیا پایدار واین منافع را عامل اساسی مناسبات با آسیا خواند

گيتس درهمآيش امنيتي منعقده سنگاپور اين شايعات را که ايالات متحده امريکا به آسيا " بي علاقه " شده است؛ " نامعقول " خوانده است.

پاي اين سوال هنگامي به ميان آمد که برخي از متحد ين با افزايش قدرت نظامي چين درمورد اهميت رهبري ايالات متحده امريکا دچارشک وترديد گرديدند.

گيتس درحاليکه ايالات متحده امريکا را با پايگاههاي نظامي ، پيمانهاي همکاري وشبکه شرکايش يک " قدرت مقيم " آسيايي خواند، افزود که رهبرآينده ايالات متحده امريکا نيز به تعهدات واشتنگتن دربرابر امنيت منطقه ادامه مي دهد. گيتس همچنان گفته است :

" مي خواهم به شما با اطمينان بگويم که که هرحکومتي که درآينده درايالات متحده امريکا روي کار بيايد، سياست امنيتي آسيا برايش دراين حقيقت ريشه مي داشته باشد که ايالات متحده امريکا با منافع پايدار درمنطقه باقي مي ماند. اين منافع پايدارمي مانند، قطع نظر ازاينکه کدام حزب سياسي درآينده کرسي کاخ سفيد را دراختيارمي داشته باشد".

گیتس نقش بوش را درتحکیم روابط امریکا با جاپان وهند بسیار با اهمیت خوانده است

گیتس نقش بوش را درتحکیم روابط امریکا با جاپان وهند بسیار با اهمیت خوانده است

درهمايش امنيتي سنگاپور که به نام " گفتگوهاي شانگري لا" نيز ياد مي شود، گيتس گفته است که " بهبود هاي قابل توجهي " درروابط ايالات متحده امريکا با جاپان وهند تحت رهبري بوش به وجود آمده اند.

گيتس همچنان ازپيشرفت مراودات امريکا با چين ياد نمود. گيتس گفته است که اخيراً دوجانب " تماسهاي تلفوني دفاعي " بين پنتاگون ووزارت دفاع چين برقرار نموده اند. وي همچنان اذعان کرده است که امريکا با چين يک سلسله مذاکرات روي موضوعات استراتژيک را نيز به راه انداخته است.

گيتس گفته است ؛ "برعکس نظر کساني که فکر مي کنند عراق وافغانستان توجه ايالات متحده امريکا را ازآسيا وانکشاف آن به خود جلب کرده اند، من مي توانم بگويم که هيچگاه ما اينقدر با آسيا مصروف نبوده ايم ".

گيتس ادامه داده است :" من مي توانم اطمينان بدهم که بنابر منافع ما و بنابرارزشهاي ما ، ما نه تنها به آسيا مصروف مي باشيم بلکه دردهه هاي آينده حتا بيشترازاين هم جدوجهد مي ورزيم ".

به نظر گیتس هرکسی رئیس جمهور امریکا گردد مطابق به منافع پایداراین کشور سیاست خارجی را درآسیا ادامه می دهد

به نظر گیتس هرکسی رئیس جمهور امریکا گردد مطابق به منافع پایداراین کشور سیاست خارجی را درآسیا ادامه می دهد

درحاليکه درکنفرانس امنيتي منعقده سنگاپور امنيت آسيا وبه ويژه منطقه مورد نظر؛ بيشتر مورد بحث است ، اما ناگزير رويدادهاي افغانستان ونقش پاکستان دراين زمينه مطرح مي باشد. دراين ميان طارق مجيد رئيس کميته مشترک ستاد ارتش پاکستان درحاشيه کنفرانس امنيتي به خبرنگار رويتر گفته است که : هدف مشترک مبارزه با تروريسم تهداب مناسبات بين ايالات متحده امريکا وپاکستان را تشکيل مي دهد. طارق مجيد گفته است:

" ما اهداف ، نقاط نظر وتعهدات مشترک داريم ، ازاين رو من دليلي نمي بينم که با هم نزديک نباشيم ولو اينکه حکومت ايالات متحده امريکا تغييرنيز بخورد".

ازيازدهم سپتمبر سال 2001 بدبنسو پاکستان بکب ازمتحدبن کلبدب ابالات متحده امربکا درجنگ علبه ترور وبراب شکار کردن رهبران القاعده وطالبان پنداشته مب شود. لاکن توافقات صلح حکومت جدبد پاکستان با طالبان ، موجب بروز نگرانبهابب نزد مقامات امربکابب گردبده است. مقامات افغانب پاکستانبها را متهم مب سازند که به طالبان پناه گاه مب دهد وآنها قادرمب گردند تا درمناطق مرزب به تشکل مجدد خود بپردازند.

آگهی