گيتس: امنيت افغانستان در بالا ترين سطح الويت هاي ناتو قرار دارد | افغانستان | DW | 02.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گيتس: امنيت افغانستان در بالا ترين سطح الويت هاي ناتو قرار دارد

روبرت گيتس وزير دفاع امريكا همزمان به كشور هاي اروپايي هشدار داده است تا حمايت و فعاليت شان را در افغانستان افزايش دهند.

روبرت گيتس: ميان گفتار پيمان نظامي و ”ظرفيت هاي هم پيمانان ما كه در اختيار قرار مي دهند” شكاف وجود دارد و ”نيازمندي بزرگتر ازوعده هاست.”

روبرت گيتس: ميان گفتار پيمان نظامي و ”ظرفيت هاي هم پيمانان ما كه در اختيار قرار مي دهند” شكاف وجود دارد و ”نيازمندي بزرگتر ازوعده هاست.”

ايالات متحده امريكا مي خواهد بخش بزرگي از ۱۷۰۰۰ سربازانش براي افغانستان را تا نيمه ماه جولاي به اين كشور مستقر سازد. باقي سربازان امريكايي كه تعداد آن ها به ۴۰۰۰ مي رسد، در ماه اگست جهت آموزش نيرو هاي پليس به افغانستان اعزام مي شود.اين خبر را سخنگوي ارتش ايالات امريكا اعلام كرده است.

طبق اين خبر به تعداد ۱۰ هزار قواي پياده نيروي بحري امريكا در مسير راه قرار دارند و بعد از شش هفته در ولايات جنوبي افغانستان، هلمند و فراه وارد مي شوند، جاي كه جبهه اصلي جنگ عليه شورشيان افراطي طالبان قرار دارد.

به تعداد ۷۰۰۰ از اين نيرو هاي اضافي اعزامي بايد نيرو هاي امريكايي را در ولايت قندهار، جايگاه عمده افراطي هاي طالبان، تقويت كنند.ايالات متحده امريكا در مجموع وعده اعزام ۲۱۰۰۰ سرباز اضافي را به افغانستان داده است تا عليه شورشيان طالبان كه در ماه هاي اخير قوت شان بيشتر شده است، مبارزه كنند.

روبرت گيتس وزير دفاع امريكا همزمان به كشور هاي اروپايي هشدار داده است تا حمايت و فعاليت شان را در افغانستان افزايش دهند.او در ديدار وزراي دفاع پيمان نظامي ناتو در سينگاپور به روز شنبه اخير گفت كه ناتو در نشست اخيرش، امينت افغانستان را در سطح بالا ترين الويت هاي اش قرار داده است، اما او همزمان ياد آوري كرد كه ميان گفتار پيمان نظامي و ”ظرفيت هاي هم پيمانان ما كه در اختيار قرار مي دهند” شكاف وجود دارد و ”نيازمندي بزرگتر ازوعده ها اند.” روبرت گيس، وزير دفاع امريكا تاكيد كرد، نيازمندي هاي افغانستان به اندازه اي بزرگ و غير عادي است ”كه فقط مي توانند از طرف همه ما و با همكاري مشترك ما رفع گردند.”

رويتر/ مبلغ

ويراستار: ملك

آگهی