گيتس ازکوتاهيهاي نيروهاي بين المللي درافغانستان شکايت کرد | افغانستان | DW | 16.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گيتس ازکوتاهيهاي نيروهاي بين المللي درافغانستان شکايت کرد

روبرت گيتس ، وزيردفاع ايالات متحده امريکا گفته است که تلاشهاي بين المللي درافغانستان با کوتاهيهابي توام است. وي برضرورت همآهنگيهاي بهتر، جهت تامين ثبات دراين کشور تاکيد کرد.

گیتس براستفاده اندیشمندانه ازابزار غیرنظامی درجنگ افغانستان تاکید کرد

گیتس براستفاده اندیشمندانه ازابزار غیرنظامی درجنگ افغانستان تاکید کرد

گيتس ضمن سخنراني اي دربنياد صلح گفته است:" اين تلاشها امروز هرچند با نيات نيک وحتا قهرمانانه توام اند، کمترازحاصل جمع اجزا مي باشند".

اين اظهارات گيتس درآستانه بروزنگرانيهايي صورت مي گيرد که بدنبال افزايش خشونت شورشيان و فسادي که درحکومت افغانستان وجود دارد، موثريت حکومت مرکزي درافغانستان را که غيرازاين هم قبلاً ضعيف بوده است، تهديد مي کند.

گيتس افزوده است: " براي کسب موفقيت؛ همهء ناتو، اتحاديه اروپا ، انجي اوها وسايرگروهها وهمه عناصر نظامي وغيرنظامي بايد به طور بهتري همآهنگ ساخته شوند ، باهمديگر وبا حکومت افغانستان همآهنگ ساخته شوند".

گیتس برضرورت آموزش دادن سریع نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد

گیتس برضرورت آموزش دادن سریع نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد

به گفته ء گيتس " افغانستان آزمايشي است ، براي آنچه که ما درعظيم ترين پيمانهء آن مي کوشيم امورنظامي وغيرنظامي، امور عامه وخصوصي وامورملي وبين المللي را همآهنگ بسازيم".

اما گيتس شکايت کرده است که کشورهاي متحد قادرنبوده اند " ازلحاظ کمي ونوعيت ، نيروهايي را که مورد نياز درجنگ بوده اند" تهيه نمايند

گيتس گفته است:" درحاليکه که ما مي خواهيم شمارسربازان ارتش وپليس افغانستان را افزايش بدهيم و کيفيت آن را بالا ببريم ، يک نياز دايمي عبارت ازقادر بودن به تمرين دادن ، تجهيز کردن و رهنمايي نمودن سريع نيروهاي امنيتي افغانستان مي باشد".

" تاهمين حالا چنين قابليتي در بسياري ازحکومتها وارتشهاي غربي ، خارج ازنيروهاي ويژه آنها وجود ندارد".

گيتس خواهان يک ستراتژي انکشافي مشترک شد تا بتواند عليه گسترش نفوذ طالبان که ازطريق خشونت پياده مي شود، مقابله بتواند.

به سلسله تقاضا جهت استفاده انديشمندانه ازابزارغيرنظامي قدرت، درکشورهايي که معروض به بي ثباتي مي باشند، اين آخرين سخنراني گيتس بود.

مطالب مرتبط

آگهی