گيتس ازچگونگي خارج شدن نيروهاي امريکايي ازافغانستان سخن گفت | افغانستان | DW | 21.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

گيتس ازچگونگي خارج شدن نيروهاي امريکايي ازافغانستان سخن گفت

روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا درحاليکه خواهان نظارت جدي برپولهاي امدادي به افغانستان شده است، گفته است که با وجود برخي بيرون کشيدن ها، ماموريت درافغانستان " دوامدار" است.

گیتس وزیردفاع امریکا درهالیفاکس کانادا گفته است که کشورش درجلوگیری از فساد اداری درافغانستان فعالانه شرکت می کند

گیتس وزیردفاع امریکا درهالیفاکس کانادا گفته است که کشورش درجلوگیری از فساد اداری درافغانستان فعالانه شرکت می کند

وزير دفاع ايالات متحده امريکا به روز جمعه گفته است که ايالات متحده امريکا بايد به منظور جلوگيري از فساد ورشوتخواري شايع درافغانستان به مثابه نخستين اقدام ، کنترولش را برقراردادهاي امدادي به افغانستان محکم سازد.

مسئله مرکزي در مذاکرات اوباما پيرامون اعزام 40000 سرباز اضافي به افغانستان اين است که آيا حکومت افغانستان مي تواند يک شريک قابل اعتماد درجنگ براي جلوگيري ازفسادي باشد که مشروعيتش را تضعيف کرده است.

گيتس گفته است که :" واقعيت آن است که حضور نيروهاي بين المللي درافغانستان زمينه را براي سرازيرشدن دالرهاي کمکي قابل ملاحظه اي درشکل قرار دادها فراهم ساخته است". گيتس افزوده :" من فکرمي کنم جايي که ما مي توانيم ( اين مبارزه را) شروع کنيم همانجايي است که ما اهرم بزرگ را دردست داريم و ( اين اهرم بزرگ) همان چکهايي که ما مي نويسيم ".

کرزي که به روز پنجشنبه براي يک دور دوم رياست جمهوري افغانستان سوگند وفاداري ياد کرد، وعده کرده است که هم عليه فساداداري وارتشا مبارزه مي کند وهم تا پنج سال ديگرمسووليت امنيت کشور را بردوش مي گيرد. قبول کردن مسووليت امنيت توسط افغانها همان چيزي است که زمينه را براي بيرون شدن نيروهاي غربي ازآن کشور فراهم مي سازد.

مقامات امريکايي خواهان اقدامات عملي اي عليه فساد اداري ورشوتخواري واختلاس ازجانب کرزي اند. چنين چيزي براي رفع شک وترديدها درداخل وخارج افغانستان يک امر تعيين کننده مي باشد.

نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده امریکا حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را شریک بی ارزشی خوانده است

نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده امریکا حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را " شریک بی ارزشی" خوانده است

اين درحالي است که خانم نانسي پيلوسي رئيس مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده امريکا به روزجمعه گفته است: کرزي " يک شريک بي ارزش" است که نه سزاوار کدام حمايت بزرگ توسط نيروهاي نظامي امريکايي مي باشد ونه سزاوار حمايت بزرگ توسط کمکهاي غيرنظامي. اوگفته است که دربين دموکراتهاي کانگرس امريکا کدام جانبداري قوي از " افزايش بسيارزياد سربازان " امريکايي درافغانستان وجود ندارد.

اوباما گفته است که اميدواراست ماموريت نظامي درافغانستان را پيش ارواگذاري مقام رياست جمهوري امريکا به رئيس جمهور آينده درهم پيچد. اين وابسته به آن است که آيا او درسال 2012 دور دوم رياست جمهوري را مي برد ويانه. بدين صورت درهم پيچيدن نيروها ازافغانستان يک ميعاد زماني بين سه تا هفت سال را دربرمي گيرد.

گيتس گفته است که فروکش دادن احتمالي عمليات نظامي درافغانستان ازنمونه عراق پيروي خواهد کرد و منطقه به منطقه انجام خواهد يافت.اما به روزجمعه او از زمان بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي چيزي نگفت.گيتس گفته است:" زمان دقيق آشکارا وابسته به تدابير اساسيي است که درارتباط با اوضاع واقعي انتخاب مي شود".

گيتس گفته است: حتا اگرنظاميان ازافغانستان خارج هم شوند، ايالات متحده امريکا وسايرمتحدان به حضور غيرنظامي نيرومند شان درافغانستان ادامه مي دهند تا " ازدراز مدت حکومتداري واقتصاد آنها را انکشاف دهند". گيتس علاوه کرده است:" ما آنچه را که درسال 1989 انجام داديم، يعني پشت مان را به طرف افغانستان کرديم ، تکرارنمي کنيم".

گيتس اين مطالب را پس ازملاقات با پيتر مک کي وزيردفاع کانادا که طرح بيرون کشيدن 2800 سرباز آن کشور ازافغانستان را تکرار کرده است بيان داشته است.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی