گوشه هاي ناپيداي بمباردمان قندز آشکار مي شوند | آلمان و جهان | DW | 30.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

گوشه هاي ناپيداي بمباردمان قندز آشکار مي شوند

جزئيات حملۀ هوايي بر دو تانکر بنزين در افغانستان آهسته آهسته روشن ميشود. وکلاي مدافع قربانيان و بازماندگان شان ارقام جديدي را ذکر کردند که بیشتر افراد ملکي در حمله ايکه قواي نظامي آلمان دستور داده بود، بقتل رسيده اند.

کارل تیودور سو گوتنبرگ گفته است که یک تحقیق جدید وهمه جانبه ازحادثه قندز صورت می گیرد

کارل تیودور سو گوتنبرگ گفته است که یک تحقیق جدید وهمه جانبه ازحادثه قندز صورت می گیرد

وزارت دفاع آلمان تا هنوز از جمعاً 142 قرباني، بشمول جنگجويان طالب ياد کرده است.کريم پوپل وکيل مدافع از شهر بريمن حالا از 179 قرباني ملکي سخن ميگويد:

«از جملۀ اين 179 قرباني، 20 تن آنان مجروح مي باشند. وقتي من 179 قرباني ميگويم - اين ها همۀ شان قرباني هاي ملکي اند، که يکي از آنها هم طالب نميباشد. 22 تن آنها مفقود اند. اين رقم از طرف پارلمان در کابل و از طرف پارلمان ولايتي که بنام شوراي ولايتي ياد ميشود، تصديق شده است.

نظر به ارقام وکلاي مدافع بر اثر اين حمله صرف 5 جنگجوي طالب کشته شده اند. آنها همچنان تصديق مي کنند که به انسانهاي دور و پيش تانکر ها قبل از حمله ذريعۀ پرواز برفراز آنها هوشداري داده نشده بود. بعضاً تا حدود 1000 تن در اطراف تانکر ها جمع بودند.

اين وکلاي مدافع ارقام شان را با تحقيقات شان در خود محل مستند ميسازند. و به گفتۀ خود شان آنها از علايق تمام قربانيان و بازماندگان حملۀ هوايي نمايندگي ميکنند. در کنفرانس مطبوعاتي شان آنها از سرنوشت بازمانده ها ياد کردند. به اين ترتيب 160 طفل يتيم شده و بيش از 90 زن شوهر هاي شانرا از دست داده اند:

تحقیقات جدید نشان می دهد که دراطراف تانکرها به هنگام حمله حدود 1000 نفروجود داشته اند

تحقیقات جدید نشان می دهد که دراطراف تانکرها به هنگام حمله حدود 1000 نفروجود داشته اند

«خانواده هايي وجود داشتند که يک تا هفت طفل داشتند. وقتي در افغانستان يک زن شوهرش را از دست ميدهد، نان آور و سرپرست تمام فاميل را از دست ميدهد.»

اکنون وکلاي مدافع تقاضاي جبران خساره دارند. همزمان آنها انتقاد ميکنند که وزارت دفاع به تلاش هاي شان براي برقراري ارتباط، عکس العملي نشان نداده است. وکيل مدافع اوليور والاش از شهر فرانکفورت آلمان ميگويد:

«و مهم است درين جا شرح داده شود که ما آرزومنديم بعد ازين با قربانيان و همچنان با وکلاي مدافع قربانيان در مورد پرداخت احتمالي خساره گفتگو هاي سازنده صورت گيرد . ما در کندز با مصيبت بشري سروکار داريم. اين چيزي است که باعث ناآرامي مردم منطقه ميشود، بدون درنظرداشت موضوع تقصير و گناه فردي.»

وکلاي مدافع از تقاضاي مشخصي ياد نکردند. آنها فکر ميکنند که تا دو هفتۀ آينده جوابي بدست مي آورند، البته در صورت لزوم آنها به محکمه هم مراجعه خواهند کرد. وکلاي مدافع ايجاد صندوقي را پيشنهاد کردند که از آن خساره به قربانيان و بازماندگان نظر به ضرورت پرداخته شده بتواند.

يان گارفرت/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی