گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان در برابر کميسيون تحقيقات در رابطه با حمله در قندوز | افغانستان | DW | 23.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان در برابر کميسيون تحقيقات در رابطه با حمله در قندوز

تئودو سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان روز پنجشنبه، 22 اپريل، در برابر کميسيون تحقيقات در پارلمان در رابطه با حمله ي در قندوز، از خود دفاع کرد.

گوتنبرگ دربرابر کمسیون تحقیق بوندس تاگ

گوتنبرگ دربرابر کمسیون تحقیق بوندس تاگ

مساله ي حمله ي هوايي در قندوز، ممکن بود تقريباً به قيمت تخريب شهرت خوب تئودو سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان تمام شود. اين روشن بود که گوتنبرگ در برابر کميسيون تحقيقات در پارلمان، در اظهاراتش، ضعف و اشتباهي از خود نشان نمي دهد. او با آرامش و تبسم برلب، داخل جلسه ي تحقيقات شد، گويي که او به عوض پاسخ گفتن به پرسش هاي چندين ساعته، انتظار دريافت مدالي را داشت. وزير دفاع با آرامش تام به قرائت اظهارتش که به دقت تهيه شده بود، پرداخت. نقاط مرکزي آن را مي توان چنين جمع بندي کرد: او گفت که نخست ارزيابي نادرست را در قسمت حمله ي هوايي در قندوز ارايه کرده است و حاضر است که مسووليت آنرا به دوش بگيرد. او به ادامه گفت که به عنوان يک فرد تازه کار در مقام وزارت دفاع، به او در باره ي تمام گزارش هاي داراي اهميت، معلومات داده نشده بود و وي اين امر را به کارمندان ذي صلاحيت در اين قسمت نبخشيده است و در نتيجه، آنها را (دو کارمند بالا مقام وزارت دفاع) از وظيفه سبک دوش کرده است،. بعد از آن او ارزيابي نخستين اش را اصلاح کرد که برآن اساس، حمله ي هوايي در قندوز "از ديد نظامي متناسب" خوانده شده بود. تا اين جا در در اظهارات وزير دفاع در کميسيون تحقيقات اطلاعات زياد تازه به نظر نمي آيد.

حمله بر دو تانکر نفت در قندوز

حمله بر دو تانکر نفت در قندوز

بعد از آن زمان طرح سوال از گوتنبرگ آغاز شد که متاسفانه نمي توانست نقطه عطفي در پارلمانتاريسم آلمان باشد. او در برابر سوالات، به صورت متداوم، پاره هاي از ياداشت هايش را قرائت مي کرد، به عوض آنکه بدون مراجعه به آنها پاسخ بگويد. او غالباً به سادگي در باره اين يا آن نکته توضيح مي داد که او نمي خواهد در اين باره چيزي بگويد، زيرا اين يک مساله ي شخصي است. دوستان حزبي اش از او در اين پرسش و پاسخ ها، قوياً حمايت مي کردند. نمايندگان پارلمان از احزاب شامل در حکومت در اين جلسه چنان واکنش نشان مي دادند که گويي آنها نه نمايندگان پارلمان با نظر مستقل و علاقمند به روشن شدن مساله، بلکه گزارش گران شخصي وزير دفاع هستند.

استراتيژي احزاب شامل در حکومت در اين کميسيون تحقيقات روشن بود: از طرح پرسش هاي انتقادي، حتي پرسش هاي کاملاً ساده با تمام قوا جلوگيري مي شد. از آنجا که موضوع خود پيچيده است و اظهارات قسماً باهمديگر در تناقض هستند، پس چنين نوع تحقيقات نمي تواند روشنگر باشد. گوتنبرگ مطمئناً مهمترين شاهد در مساله ي قندوز نيست. اما اين تحقيقات در خور شهرت کميسيون تحقيقات، به مثابه ي برا ترين شمشير پارلمان نبود.

ورکهويزر/مبلغويراستار:انتظاري

آگهی