گنشر، وزیر خارجۀ اسبق آلمان فدرال درگذشت | آلمان و جهان | DW | 01.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گنشر، وزیر خارجۀ اسبق آلمان فدرال درگذشت

هنس دیتریش گنشر از حزب دموکرات های آزاد (اف. دی. پی.) که سالیان درازی وزیر خارجۀ آلمان فدرال بود، چشم از جهان پوشید.

دفتر هنس دیتریش گنشر در شهر بن روز جمعه خبر داد که این وزیر خارجۀ اسبق از اثر عدم کفایی قلبی و دوران خون اش، درگذشت.

گنشر که از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۲ وزیر داخلۀ آلمان فدرال و همچنان از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۲ وزیر خارجه و معاون صدراعظم این کشور بود، ۸۹ سال زندگی کرد. او افزون بر آن از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵ رئیس سراسری حزب دموکرات های آزاد آلمان (اف.دی.پی.) بود.

هنس دیتریش گنشر به عنوان وزیر خارجه در وحدت دو آلمان نقش بزرگی را ایفا کرد. او در سپتمبر ۱۹۸۹ به پناهجویان آلمان دموکراتیک پیشین در پراگ پیام داد که با سفر آنها به غرب موافقت صورت گرفته است. او بعد ها این روز را شاد ترین روز در جریان کار های سیاسی اش خواند.

سیاستمداران همه احزاب آلمان به خاطر مرگ گنشر اظهار تأثر کرده و از خدمات او ستایش کردند.

DW.COM