گل آقا شيرزي ازشرکت درمبارزه انتخاباتي عليه کرزي منصرف شد | افغانستان | DW | 02.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گل آقا شيرزي ازشرکت درمبارزه انتخاباتي عليه کرزي منصرف شد

گل آقا شيرزي يکي از نامزدان عمده رياست جمهوري عليه کرزي ناگهان به روز شنبه ازمبارزه انتخاباتي دست کشيد وبدين ترتيب مخالفان کرزي را از داشتن يک نامزد رقيب که داراي پايگاه مردمي کافي باشد، محروم ساخت.

گل آقا شیرزی با اوباما هنگامی که اوباما نامزد ریاست جمهوری بود

گل آقا شیرزی با اوباما هنگامی که اوباما نامزد ریاست جمهوری بود

کرزي که قراراست که دراين چهارشنبه با بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ملاقات کند، به روز دوشنبه تاييد کرده است که مي خواهد بازهم درانتخابات رياست جمهوري درماه اسد امسال شرکت بکند.

هنوز نامزدان مقام رياست جمهوري درافغانستان بيش ازيک هفته ديگر وقت دارند تا ثبت نام بکنند.مخالفان کرزي مذاکراتي داشته اند تا اگربتوانند نامزد مشترکي را ارائه بکنند.

گل آقا شيرزي، والي معروف ننگرهار که قبلاً يکي از قوماندانهاي چريکي ضد شوروي بوده است، درجريان مذاکراتي بوده است که هدف آن به راه انداختن يک گروه مخالف وسيع بوده است. وي مي خواسته است اين گروه را از لحاظ قومي توسط دو معاونش پل بزند.

اما شيرزي به روز شنبه در درشهرجلال آباد مرکز ولايت ننگرهار، ضمن يک کنفرانس خبري گفته است که باکرزي ملاقات کرده است ومتقاعد شده است که با او به مبارزه انتخاباتي دست نزند.آژانس خبررساني پاکستاني موسوم به " افغان اسلاميک پرس" گزارش کرده است که شيرزي گفته است:" من با رئيس جمهور ديدار کرده ام وپسرکوچکش را درآغوش گرفته ام.وتصميم گرفته ام که ازنامزدي ام براي انتخابات رياست جمهوري منصرف شوم... من نه اتحاد ( مخالفان کرزي ) را رهبري مي کردم ونه نامزدي ام را براي انتخابات رياست جمهوري اعلام مي کنم".

شيرزي همچنان گفته است که مي خواسته است ازولايت ننگرهار نيز مستعفي شود.اما کرزي استعفايش را رد کرده است و با ستايش ازاو ، وي را به ادامه کارش ترغيب کرده است.

دريک اعلاميه کاخ رياست جمهوري افغانستان آمده است که :" حامد کرزي گل آقاشير زي را به حيث يک والي ومشاور بسيارخوب وپرکارمي شناسد واستعفايش را رد کرده است".

ازراست به چپ قسیم فهیم همراه با ظاهرشاه پادشاه سابق ومتوفی، حامد کرزی وخلیلی

ازراست به چپ قسیم فهیم همراه با ظاهرشاه پادشاه سابق ومتوفی، حامد کرزی وخلیلی

هرقدر انتخابات نزديکترمي شود ، به نظر مي رسد که انصراف نامزدان ازشرکت درمسابقه انتخاباتي با کرزي ، نيروهاي مخالف وي را دريک موقعيت درهم وبرهمي قرار مي دهد.

شيرزي يکي از اعضاي برجسته همان گروه قومي پشتون مي باشد که کرزي بدان منسوب است.اومي توانست در راس مخالفان طوري قراربگيرد که معاونش را ازگروههاي قومي ديگري انتخاب بکند.

اما نيروهاي مخالف کرزي کمترعلايم اتحاد ازخود نشان مي دهند. جنرال محمد قسيم فهيم که يکي ازرهبران عمده دومين گروه قومي مهم درافغانستان يعني تاجيکان مي باشد، دراوايل ماه جاري از جبهه ملي يکي ازبزرگترين گروههاي مخالف کرزي بيرون رفته است. طوري که معلوم مي شود وي ازکرزي حمايت خواهد کرد.

درسال جاري درشرق وغرب افغانستان شورشگري طالبان درمقايسه به گذشته ها به سرعت وضع بدتري مي گيرد و حيثيت حکومت غيرموثر و مبتلا به فساد اداري افغانستان را، هم در درون اين کشور وهم دربين متحدان غربي اش که با مرد ومال ازآن حمايت مي کند،خدشه دارساخته است.

با اينهم درهم وبرهمي درصفوف مخالفان کرزي مصادف است با سفرکرزي به جانب واشنگتن درهفته آينده، که درحقيقت نخستين ديداراو، با اوباما درکاخ سفيد مي باشد، ومذاکراتي که قرار است او، با آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان انجام بدهد .

حکومت اوباما که در آغازبسيار زياد ازغيرموثر بودن وتحمل فساد اداري توسط کرزي انتقاد مي کرد، مدتي مي شود که ازانتقاد علني او خود داري مي کند. درافغانستان ديدار کرزي ازکاخ سفيد به مثابه علامتي ازجانب واشنگتن براي حمايت ازکرزي پنداشته مي شود.

رويتر/رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی