گلثوم صديقي : هر کس پول بيشتري مصرف کند برنده هست | مصاحبه ها | DW | 23.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گلثوم صديقي : هر کس پول بيشتري مصرف کند برنده هست

مبارزات انتخاباتي براي شوراي ملي افغانستان شروع شده است .فکرمي شود نخبگان قدرتمند امکان بيشتر براي پيروزي داشته باشند.

گلثوم صدیقی مسوول بنیاد زنان حقوقدان افغان

گلثوم صدیقی مسوول " بنیاد زنان حقوقدان افغان "

پروانه عليزاده خبرنگار راديو دويچه وله ( صداي آلمان ) درمورد مشکلات مردم ونامزدها و نتايج احتمالي انتخابات پارلماني با خانم گلثوم صديقي مسوول "بنياد زنان حقوقدان افغان" وعضو "کميسيون سمع شکايات انتخاباتي" در"کميسيون مستقل انتخابات افغانستان" در ولايت هرات مصاحبه اي دارد:

دويچه وله: تا بحال چقدرشکايات انتخاباتي درهرات به اين کميسيون راجع شده است؟

گلثوم صديقي: کميسيون سمع شکايات انتخاباتي در هرات تا بحال شکايات زيادي از152 کانديدي که ثبت نام کرده اند،داشته وروزانه هم شکاياتي مي رسد وبعضاً با کميسيون مستقل انتخابات هم ما با مشکلاتي مواجه مي شويم که هم چون گذشته بعضي پرابلم ها ومشکلات را در قسمت جانبداري از کانديدان بوجود آورده اند.

دويچه وله: کميسيون سمع شکايات انتخاباتي درطي مدت دو ماهي که از آغاز به کار آن مي گذرد چه فعاليتهايي داشته است؟

گلثوم صديقي: در مجموع ازسطح هرات دو نفراز کانديدان را حذف کرده ودونفر را که مجرم به تخطي هاي انتخاباتي هستند ، عنقريب حذف خواهد کرد ومشکلاتي را خود کانديدان براي مردم به وجود مي آورند. ما توانستيم درسطح هرات به 30 شکايت رسيدگي کنيم.

دويچه وله: عمده ترين تخطي ها چه بوده ؟

گلثوم صديقي: بيشتر بحث کانديداهايي بوده که پول بيشتري دارند وبه وسيله پول توانستند آرا خود را تهيه بکنند وپول هاي بسيار زيادي را در داخل شهرهرات مصرف مي کنند از جمله کساني هم که در دولت کار مي کنند وتقريبا استعفا دادند وبه کمپاين ها پيوستند آنها از امکانات دولتي استفاده مي کنند، از نيروهاي مسلح استفاده مي کنند، حتا از امکاناتي چون موتروعساکر دولتي وپول دولت براي کمپاين هاي خود استفاده مي کنند ودر مرکز وولسوالي ها بعضا با جنجال ها وجنگ ها وتير اندازي به طرف مردم وکانديداها ما مواجه بوديم چند روز پيش طرفداران دوکانديدا با هم نزاع کردند ويکي زخمي شده بود. اينها افرادي بودند که سلاح هاي آنها دولتي بوده وافراد دولتي را به کمپاين هاي خود داشتند.

دويچه وله: اخيراً تعداد کساني که براي اخذ کارت راي دهي به سايت ها درهرات مراجعه مي کنند بس ي ار زياد شده وبعضي ها شکايت کردند که بيش از يک روز در نوبت بودند ونتوانستند کارت بگيرند واز طرفي هم مي گويند که مسئولين صادر کننده کارت به نفع بعضي کانديدان کارت صادر مي کنند آيا اين ادعاي مردم درست است؟

گلثوم صديقي: طور بررسي هايي که ما به عنوان سارنوال تحقيق از ساحه کارت دهي داشتيم افرادي که کارت مي گيرند اينها افراد گروههاي کانديدا هستند وگروهاي خاص کانديدان جمع مي شوند وبراي گرفتن کارت مراجعه مي کنند اما کساني که براي افراد خاص کارت مي گيرند وبا موترهايي که عکس کانديدان را دارد، مي آيند و پياده مي شوند شايد افراد تفنگ سالاران ويا يزرگاني باشند که براي کانديدان قول راي داده اند واين قول راي حتما با پول خريده شده ، البته کارمندان کميسيون مستقل انتخابات با اين اشخاص چندان همکاري ندارند، چون تعداد سايتها کم است وتعداد متقاضيان کارت زياد هست وبعضي زد وبند ها در آنجا وجود دارد وتعدادي بدون نوبت کارت مي گيرند وبعضي ها هم 3 يا 4 روزپشت دروازه هاي دو سايت براي گرفتن کارت مي مانند.

دويچه وله: خانم صديقي به نظر شما مبارزات انتخاباتي اين دوره شوراي ملي با دور قبل چه تفاوت هايي دارد؟

گلثوم صديقي: من فکر مي کنم که به خاطر گذشته نه چندان کارآمد کساني که در پارلمان بودند وسوء استفاده هاي شخصي نماينده هايي که در پارلمان گذشته داشتند، فکر مي کنم به يک مبارزه منفعت طلبانه مبدل شده وبه خاطر همين هم است که کساني که خود را کانديدا کردند به نظرمن افرادي هستند که بيشتر منفعت شخصي خود را مي خواهند تا منفعت مردم را. بناءً پول بيشتري مصرف مي کنند وهرکس که پول بيشتري مصرف بکند، شواهد و قرائن حاکي بر آن است که او برنده هست و درآينده مي تواند ده برابر منفعت را کسب بکند.

دويچه وله: خانم صديقي تشکرازشما. به اميد روزي که کانديدان شوراي ملي ما با درک اين مسئوليت بزرگ يعني نماينده گي از مردم وارد صحنه رقابت هاي انتخاباتي شوند و خواسته هاي مردم را بر منافع شخصي خود اولويت دهند.

گلثوم صديقي: تشکر از شما هم

مصاحبه گر: پروانه عليزداده

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی