گفت وگوبا رییس مخابرات ولایت قندوز | مصاحبه ها | DW | 23.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفت وگوبا رییس مخابرات ولایت قندوز

قندوز یکی از ولایات شمالشرقی افغانستان بوده،و درزمان طالبان ازپایگاههای مهم طالبان به شمار می رفت .ناامنی ،زورگویی ودرگیرهای گوناگون درقندوزازسالها پیش درحدی بود که به ضرب المثل میان مردم مبدل شده بود.وبه شوخی ویاجدی درمیان عوام گفته میشد مرگ می خواهی قندوزبرو.

درقندوزعلاوه برمخابرات افغانستان دوشبکه ی موبایل ،(روشن وافغان بیسیم ) فعال می باشد.

درقندوزعلاوه برمخابرات افغانستان دوشبکه ی موبایل ،(روشن وافغان بیسیم ) فعال می باشد.

اما پس ازاستقرارنیروهای کمک به حفظ صلح افغانستان یا آیساف ،که بیشترازنیروهای آلمانی تشکیل شده است ؛ مردم ازآرامش وبازسازی دراین ولایت سخن می گویند.

گرچه هنوزبازسازی به اندازه ی کافی صورت نگرفته اما روندبازسازی درعرصه های مختلف دراین ولایت درحال پیشرفت ودرجریان است.یکی ازاین عرصه ها که قابل یادآوریست بازسازی شبکه ی پست ومخابرات دراین ولایت می باشد. در بخش مخابرات کارهای چشمگیری صورت گرفته است، اینکه چه پیشرفت های دراین راستا صورت گرفته گفت و گوی ویژه یی داریم با آقای سید اسماعیل انصاری رییس مخابرات ولایت قندوز که درزیر بخش های مهم آن آمده است.

صدای آلمان : به سلسله بازسازی ها و احیای مجدد ودر ولایت کندز چه گام های جهت بهبود وضع مخابرات برداشته شده است؟

انصاری : سیستم موبایل، توزیع تیلفون های دیجیتال بیسیم از طرف وزارت مخابرات فعال گردیده است و همچنان مسائیل پستی نیز فعال بوده، هر کسی میتواند از این طریق به تمام دنیا پارسل ( بسته های پستی ) و پست ارسال و دریافت نمایند.

صدای آلمان : تا چه اندازه ضروریات مردم از سویی ارتباطات مرفوع گردید ه است؟

انصاری : تا فعلاً پنجا در صد ضروریات مردم از نگاه ارتباطات رفع گردید ه است وزارت و ریاست و مخابرات در صدد است، تا تمام سیستم های جدید مخابراتی در ولایت قندوز نصب شده و از این طریق صد مشکل مردم مرفوع گردد.

صدای آلمان : بخاطر رشد شبکه مخابراتی چه کمک و همکاری های از طرف کدام موسسات صورت گرفته است؟

انصاری : از طرف موسسه USAID ( کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا ) دودستگاه رادیو کودان با سیستم فکس و انتر نیت مجهز بوده کمک شده است.

از طرف موءسسه UNDP ( برنامه های انکشافی ملل متحد) ده پایه کمپیوتر قبلاً کمک شده بود که تعداد زیادی از مامورین دولت، طبقه ذکور و اناث از آن جهت آموزش استفاده مینمایند، و بازسازی تعمیر مخابرات از طرف USAID ( کمک های انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا ) و IOM ( سازمان مهاجرت بین المللی ) تحت کار است وUNDP ( برنامه های انکشافی ملل متحد) اعمار تعمیرات را در ولسوالی ها را به عهده گرفته است.

صدای آلمان : برنامه های انکشافی تان چه بوده و فعلاً تاکدام ساحات وسعت دارد.

انصاری : سیستم دیجیتال را در شش ولسوالی و یک بندر بنام شیرخان بندر در آینده میخواهیم فعال نماییم و برنامه های گوناگون دیگر.

تمامی گفت و گوی آقای انصاری را در بخش صوتی همین صفحه میتوانید بشنوید.

مطالب مرتبط

آگهی