گفت وگوبا بشیربیژن یکی ازنامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان | مصاحبه ها | DW | 09.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفت وگوبا بشیربیژن یکی ازنامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان

موارد بسیار زیادی که ما همیشه انتقاد کردیم مبنی بر عدم شفافیت و عدم دمکراتیک بودن این انتخابات است . گر چه مردم افغانستان پارلمان آینده را به مثابه مرجع نجات شان میدانند ولی

دربسیاری مناطق مردم آگاهی کامل درمورد انتخابات ندارند.

دربسیاری مناطق مردم آگاهی کامل درمورد انتخابات ندارند.

رادویودویچه ویله صدای آلمان قراراست تابرگزاری انتخابات پارلمانی درافغانستان وهمچنان انتخابات شورای مرکزی جمهوریت اتحادی آلمان گفت وگوها وبرنامه های ویژه ای را درموردانتخابات با افراد گوناگون بادیدگاههای متفاوت شان به نشربرساند . رادیودویچه ویله تاکنون گفت وگوهای فروان بامسوولین کمیسیون انتخابات به ویژه باشخص سخنگوی این کمیسیون داشته ودرآینده نیزخواهد داشت . درمورد مشکلات احتمالی که انتخابات با روبروخواهد بود ویا چه موانع مشکلات را نامزدها دربرابرانتخابات پارلمانی افغانستان می بیند اینبارگفت وگویی داریم باآقای بشیربیژن یکی ازاین نامزدهای .

دویچه وله: آقای بیژن تقریباَ دو ماه دیگر برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی ماننده، به نظر شما مشکلات انتخابات چه خواهد بود ویا چه مشکلاتی در برابر انتخابات قرار دارد؟

بیژن: با تشکر از شما ، متاسفانه تمام مکانیزم انتخابات پارلمانی هم تجارب تلخ انتخابات ریاست جمهوری را تکرار میکند. موارد بسیار زیادی که ما همیشه انتقاد کردیم مبنی بر عدم شفافیت و عدم دمکراتیک بودن این انتخابات است . گر چه مردم افغانستان پارلمان آینده را به مثابه مرجع نجات شان میدانند ولی متاسفانه دولت پیوسته تلاش میکند تا یک بار دیگر خلاف اراده مردم افغانستان عمل نماید و تمام میکانیزم را که برای این انتخابات اینها ترتیب و تعیین کرده اند، متاسفانه که همه حاصل تفکر خود حاکمیت است و در آن رای و مشوره ا حزاب، سازمان ها و مردم افغانستان شامل نیست. ما برای غیر دمکراتیک بودن انتخابات نگران هستیم، حتاَ بگونه ی که حاکمیت کرزی با انتخاب کمیسیون نام نهاد به اصطلاح مستقل، نشان داد که هیچ احترامی بر اراده احزاب و سازمان های راجستر شده وموجود و مردم افغانستان نشان نداد.

دویچه وله: آقای بیژن شماری از تحلیلگران، تفنگسالاران را یکی از موانع دربرابرانتخابات خوانده اند. نقش تفنگسالاران و قومندان های محلی چه خواهد بود و آیا موانع برای یک انتخابات سالم خواهند بود؛ در کنار مشکلات دیگری که شما فرمودید؟

بیژن: میخواهم بصورت مختصر برایتان توضیح بدهم که؛ تعبیری که دولت از تفنگسالاران دارد، اشاره شان بطرف یک عده از شخصیت های مقاومت گر و جهادی افغانستان است که در کنار دولت عمل نمی کنند. یعنی این دولت را تایید نمی کنند، برای اینکه آنها می فهمند که این دولت به اساس اراده مردم افغانستان بوجود نیامده. ولی با تمام بی صداقتی وتوطئه ، دولت زمینه را برای ناقضین حقوق بشر، برای جنگسالاران واقعی برای کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است، برای کسانی که در تاریخ معاصر افغانستان به نسل کشی و قتل های دسته جمعی و جغرافیا سوزی محکوم استند ، زمینه را مساعد می سازد. و برای آن عده افرادی که به گونه ی ملی و اسلامی و انسانی می اندیشند زیر نام جنگسالار کوشش می کنند محدودیت های رابرایشان خلق نماید. از نظرمن کاملاَ این یک توطئه از جانب دولت بوده و دولت در این تبصره اش صداقت ندارد.

دویچه وله: برخی از تحلیلگران خارجی هم در این مورد اظهار نظر نموده و اخیراَ چندین گزارش از نهادهای حقوق بشر داریم که خیلی ها را متهم به جنایات جنگی نموده اند. با نظر آنها هم مخالف استید ؟ در کل جنگسالاران و کسانی راکه شما گفتید باعث کشتارهای دسته جمعی شده اند، حضور این ها در آینده انتخابات چه تاثیری خواهد داشت ودر یک پارلمان دیمکرات چه اثری خواهد داشت؟

بیژن: این موضوع یکمقدار توضیح توام با تفصیل می خواهد. خدمت شما عرض کنم که موضوع را که دیدبان حقوق بشر مبنی برنقض حقوق بشر منتشر ساخته کاملاَ سیاسی است. مجرمین زنده و شناخته شده، طوریکه گقته شد، در کنار دولت، درکنارحاکمیت ودرکنار خود آقای کرزی گشت و گذار می کنند. آنهاییکه تاریخ و فرهنگ افغانستان را منحدم ساختند، آنهاییکه انسانها در این جا کشتند ، تروریزم و القاعده را در این وطن حاکم ساختند؛ تا سرحدی که خودشان را برای انتخابات آینده پارلمان افغانستان کاندید می کنند.

دویچه وله: منظور شما کی ها اند ؟

بیژن: بصورت مشخص مولوی قلم الدین از عضای ارشد رهبری طالبان، ملا نعیم کوچی، مولوی احمد متوکل وزیر خارجه طالبان، ملا سلام راکتی، و دها تن دیگر ازاین قماش که یاداشت جنایاتشان هنوزدر ذهن مردم افغانستان کاملاَ کاملا زنده است و وقتی مردم آنها را به یاد می آورند، خواب شان گم می شود. این ها کسانی اند که مردم افغانستان جنایات شان را هرگز فراموش نمی کنند . من می خواهم بگویم که مساله جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر از طرف مردم افغانستان تعیین می شود. تنها مرجع که می تواند آنها را تسلیم دادگاه نماید مردم افغانستان است. از این گزارشهای که در این اواخر به نشر می رسد، معلوم می شود که جانب دارانه و سیاسی است.

دویچه وله: اتحادیه اروپا گفته که برای نظارت از انتخابات نمایند گانی را برای نظارت در این انتخابات ارسال خواهد کرد، نظارت اینها ودیگرسازمان های بین المللی وداخلی چه تاثیری در روند برگزاری این انتخابات خواهد داشت؟

بیژن:قسمیکه دراول گفتم . تمام میکانیزم وروش را که برای انتخابات پارلمان ، کرزی ایجادکرده ؛بسیار واضح و معلوم است، مواردٍ که جعل، تعقلب و دست برد صورت بگیرد به آرا و اراده مردم افغانستان، او مهیا ساخته است. سیستم را که کرزی انتخاب کرده، متاسفانه سیستم کاملاًغیر منطقی و غیر علمی است مجموع این میکانیزم . ولی تنها یک مورد مانده که هم ما، یعنی ازموضع حزب کنگره ملی افغانستان و هم یک عده احزاب راجستر شده، تقریباَ مجموع احزاب راجستر شده بالای آن تاکید داریم مساله شمارش آرا است. اگر دولت آقای کرزی شمارش آرا را به اساس طرح و پیشنهاد احزاب وسازمانهای موجود راجستر شده در محل رای دهی انجام ندهد معلوم دار است که اینها باز هم جعل و تقلب می کنند و پارلمان آینده افغانستان دراختیار القاعده و نمایند گانشان که سران طالبان است قرار خواهد گرفت ،و از ورود افراد مستحق، افرادیکه ممثل واقعی اراده مردم افغانستان باشند، بصورت قطعی جلو گیری می کنند. و البته که ناظران سازمان های بین المللی اگر بخواهند بیطرفانه ایفای وظیفه نمایند میتوانند نقش خوبی داشته باشند که نگرانی ها ما را پایین بیاورند . ولی در انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه در بسیاری از موارد جعل و تقلب خود یونیما و سفارت ایالات متحده امریکا شخصاَ شامل بودند.

دویچه وله: آقای بیژن شما از چندین مورد اشکالات نام بردید. چه راهکاری عملی را شما برای بهتر برگزاری کردن انتخابات ارایه می کنید؟

بیژن: من فکر می کنم در دیگر موارد منطقاَ حاکمیت آنقدر از تعقل کار نخواهد گرفت. ما قبل از این که دولت قانون انتخابات را تصویب نماید و کمیسیون مستقل را انتخاب بکند، پیشنهادهای بسیار معقول، سازنده و علمی داشتیم که متاسفانه دولت بالای آن هیچ توجه نکرد. فعلاَ هم اگر ما کدام راهکاری را پیشنهاد بکنیم، یقینا ً دولت در موضع اش بسیار بصورت توطئه آمیز ایستاده است. تنها چیزی را که ما بالای آن تاکید داریم مساله شمارش آرا است. به هر حال اینها قانون را به دل خود جور کرده اند، کمیسیون را به میل خود ایجاد نموده اند و تمام روش انتخابات را به خواست خود جور کرده اند بدون اینکه با احزاب مشوره کرده باشند. شمارش آرا باید در محل رای گیری صورت گیرد نه در حوزه، بخاطر اینکه حوزه در اختیار خود دولت است و شب و روز اینها می توانند جعل و تقلب بکنند. اگر شمارش آرا در محل رای گیری صورت نگیرد، من فکرمی کنم اینبار انتخابات از جانب ما نه بلکه از جانب مردم افغانستان تحریم خواهد شد.

دویچه وله: آقای بیژن خیلی تشکر از شما.

بیژن: تشکر

آگهی