گفت وگوبامارشال فهیم : من از این انتصاب و این اعتماد ایشان تشکری می کنم. | مصاحبه ها | DW | 19.12.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفت وگوبامارشال فهیم : من از این انتصاب و این اعتماد ایشان تشکری می کنم.

"در راس برنامه هایم ساختارسیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و هنوز در این کشور ثبات، امنیت و اعتماد مردم نسبت به همدیگر و ایجاد وحدت ملی، آوردن آرامش و اصول اطمینان در میان ملت افغانستان یکی از ضرورت های حتمی و ملت سازی است."

محمدقسیم فهیم وزیردفاع پشین افغانستان

محمدقسیم فهیم وزیردفاع پشین افغانستان

دویچه ویله: آقای مارشال فهیم شما در گذشته ای نه چندان دوری بازی کننده نقش های بسیار مهم و کلیدی در سیاست افغانستان بودید. شما در عین زمان معاون رئیس دولت و وزیر دفاع دولت افغانستان بودید؛ حالا شما از جانب آقای کرزی بحیث یکی عضای و نماینده گان رئیس دولت به مشرانو جرگه معرفی شدید. آیا شما از وظیفه کنونی که برایتان واگذار شده، راضی استید؟

مارشال فهیم: بسم الله الرحمن الرحیم، درست است که من در گذشته در زمان دولت انتقالی به حیث معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع افغانستان اجرای وظیفه می نمودم، زمانیکه دولت انتقالی خاتمه یافت و آقای کرزی بعد انتخابات شخص دیگری را بحیث معاون خود انتخاب نمودند، من از دولت کنار رفتم. از این که فعلاً من را آقای کرزی بحیث وکیل انتصابی در مجلس سنا انتخاب نموده اند، من از این انتصاب ایشان و این اعتماد ایشان تشکری می کنم.

دویچه ویله:ممکن است بیشتر توضیح دهید که شما در مجلس مشرانو جرگه چه وظیفه ای را انجام خواهید داد و چه کاری را خواهید به پیش برد ؟

مارشال فهیم: هنوز خیلی زود است. تا حال نه مجلس ـ ولسی جرگه و نه مشرانو جرگه رسماً به کار خود آغاز نموده اند. زمانیکه آنها رسماً به کار خود آغاز نمایند، در آن وقت گفته میشود که کی و در کدام بخش موثر چه خدمتی خواهد شد.

دویچه ویله: آیا آقای کرزی در مورد معرفی شما به مجلس مشرانو جرگه، شخصاً با شما صحبتی داشتند؟

مارشال فهیم: بدون شک آقای کرزی در مجلس شورای عالی دولت، از کسانی که در آن شورا شرکت داشتند، در انتصاب اشخاص و افراد مشوره گرفتند که شخصاً خود من نیز عضو شورای عالی دولت بودم و در جریان بودم و نظر به لزوم دید و موافقه شورای دولت این کار صورت گرفته است.

دویچه ویله: اینکه شما در آینده به مجلس مشرانو جرگه بروید، چه کاری را به مردم و دولت افغانستان به پیش برده خواهد توانستید؟

مارشال فهیم: افغانستان کشوری است که تازه از بحرانها، جنگها و کشمکش ها نجات پیدا کرده ، در راس برنامه هایم ساختارسیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و هنوز در این کشور ثبات، امنیت و اعتماد مردم نسبت به همدیگر و ایجاد وحدت ملی، آوردن آرامش و اصول اطمینان در میان ملت افغانستان یکی از ضرورت های حتمی و ملت سازی است. دولت در افغانستان تشکیل یافته و ما باید در ساختن ملت در افغانسان کارهای اساسی و بنیادی را به پیش ببریم و اجرا نماییم. من یقین دارم که چه مجالس ولسی جرگه و چه مجالس مشرانو جرگه و دیگر نهاد های ملی و اجتماعی افغانستان همه هماهنگ و همگام در جهت اعتماد سازی بین ملت و مردم افغانستان در قدم اول مساعی به خرچ دهند و این اولویت دارد ،هم برای افغانستان و هم برای جامعه بین الملل.

دویچه ویله: تا جایبکه معلوم است در ولسی جرگه آینده افغانستان گروه ها و جناح های مختلف سهم خواهند داشتند. از دیدگاه شما آیا این ولسی جرگه آیند یک ولسی جرگه فعال خواهد بود، که واقعاً برای افغانستان و مردم افغانستان کمک بتوانند؟

مارشال فهیم: یکی از شانس ها خوب افغانستان و مردم افغانستان همین است که مردم افغانستان بعد از کشمکش ها و تجارب تلخ آن در شرایط فعلی در یک خانه واحد دورهم میایند. افکار مختلف، سلیقه های مختلف و اقشار مختلف جامعه به عنوان نماینده های مردم افغانستان در یک خانه جمع شده و راجع به بهبود آینده کشور خود تصمیم می گیرند و باهم شور و مشوره می کنند. من مطمین استم که یک قدم بسیار مفید و یک فال نیک است برای آینده افغانستان.

دویچه ویله: در طول سال گذشته بعد این که از وظیفه خود کنار رفتید در مطبوعات افغانستان و جهان کمترحضورداشتید، در طول این زمان چه فعالیت ها سیاسی داشتید؟

مارشال فهیم: من از همان اول که از وظیفه رسمی دولتی ام کنار رفتم و تا به حال مسلسل و منظم چه با ریاست دولت و چه با مقامات دولتی و نهادهای خرد و بزرگ مردم افغانستان در تماس و در تفاهم بودیم و همیشه برای رفع مشکلات ملی و بهبود کار در بین مردم افغانستان هر امکاناتی که در اختیار داشتیم به خرچ دادم و با همه دوستان در نزدیکی مناسب قرار داشتیم. وحدت ملی، با در نظر داشتن منافع ملی و ارزشهای ملی و جهادی و عزت مردم افغانستان توصیه کردیم. در این راستا ها فعال بوده و همشه دید و ملاقات ها با مردم داشتیم و هیچ وقت از این جریانات فارغ نبودیم.

دویچه ویله: بعد از این که در مجلس مشرانو جرگه بروید و بحیث عضوه مشرانو جرگه به وظیفه خود ادامه دهید، چه نقشی دیگر را در سیاست افغانستان خواهید بازی نمود ؟

مارشال فهیم: من بعنوان مارشال افغانستان، از همه مهمتر و برتر وظیقه خود را میدانم که در تصامیم ملی افغانستان و قضایای مهم کشور سهم خود را داشته باشم و مفید واقع شوم. برای اینکه افغانستان همیشه یک ملت متحد و مردمش با هم برادر هستند و بودند و در آینده هم این وحدت استحکام پیدا کند و منافع و مصونیت ملی افغانستان در اولویت افکار و کارها یم قرار دارد.

دویچه ویله: روز گذشته شما با سران ولسی جرگه و سران مجاهدین نشستی داشتید، این چه نشستی بوده و به چه نتایج در آن رسیدید؟

مارشال فهیم: شما میدانید که در ولسی جرگه روزها نزدیک برای انتخاب رئیس ولسی جرگه و دیگر نهادها و مواردی که در ولسی جرگه، ایجاد کمیسیون ها داخل آن، این ضرور است تا کوشش شود که نظریات و خاطرهای که باهم نزدیک و مشابه هستند، باید با همدیگر نزدیک شوند و موضع مشترک داشته باشند. هر قدر که یک موضع روشن، مشترک و متحد به وجود بیاید همان قدر مشکلات ولسی جرگه را آسان می نماید واین بهتر است برای آینده افغانستان. ما جلسات دوام دار داریم.

دویچه ویله: شما از انتخاب رئیس ولسی جرگه حرف زدید، آیا تا حال در این مورد به کدام نتیجه رسیده اید؟

مارشال فهیم: هنوز صحبت ها در این مورد جریان دارد و امیدوار استیم تا به نتیجه مثبت برسیم.

دویچه ویله : خیلی ممنون وتشکرازشما .

آگهی