گفت وشنودی با رئیس سارنوالی بدخشان درمورد فساد اداری | مصاحبه ها | DW | 16.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

گفت وشنودی با رئیس سارنوالی بدخشان درمورد فساد اداری

سارنوال يا دادستان ولايت بدخشان دررابطه با مبارزه عليه فساد مي گويد: که حالا وضعيت کار اداره هاي حراست از قانون در ولايت بدخشان بهبود قابل ملاحظه يافته است .

پایین بودن حقوق ومعاشات کارمندان دولتی یکی ازعلل فساد اداری درافغانستان است

پایین بودن حقوق ومعاشات کارمندان دولتی یکی ازعلل فساد اداری درافغانستان است

امرالدين امين ، رئيس دادستاني يا سارنوالي ولايت بدخشان از تسريع روند مبارزه با فساد اداري درين ولايت سخن گفته واضافه مي کند : فعلاً همآ هنگي خوبي بين پوليس وسارنوالي ومحاکم وجود دارد .زمينه براي کار کاملا مساعد است ومشکلي وجود ندارد.

نياز به مبارزه با فساد اداري در ابعاد مختلف وجود دارد واين امر به باور آقاي امين نيازمند مشارکت فراگيرمردم درين فرايند است .

او مي گويد: فساد در همه جا وجود دارد، اما کوشش مي کنيم تا عليه آن مبارزه کنيم. مبارزه با فساد بايد در تمام سطوح صورت بگيرد ومردم نيز درين زمينه همکاري کنند. بعضا قريه داران ومتنفذين خود شان زمينه ساز فساد هستند. چنانکه با مراجعه مکرر شان کوشش مي کنند تا کارمندان دولت را تشويق به رشوت ستاني بکنند.

با آنکه گفته مي شود ، فساد به يک جريان مزمن در ادارات دولتي افغانستان مبدل شده است که در سطوح مختلف مي توان نقش واثرات زيانبار آنرا مشاهده کرد ، اما رئيس سارنوالي ولايت بدخشان معتقد است که تمامي کارمندان ادارات دولتي به فساد آغشته نيستند ، بلکه شمار معدودي از آنان مرتکب اين جرم مي شوند.

فساد اداري از چالش هاي اصلي در برابر دولت افغانستان است ، چنانچه از همين ناحيه فشار هايي نيز از طرف جامعه جهاني وکشور هاي کمک کننده به افغانستان وجود داشته است.

مردم نيز انتظار دارند که با اين پديده برخورد جدي تر صورت بگيرد. در حال حاضر به علاوه اداره هاي حراست از قانون ، يک کميسيون ويژه نيز زير نام "کميسيون مبارزه با ارتشاء وفساد اداري" در افغانستان وجود دارد ، اما با وصف آن فساد اداري هنوز هم به عنوان يک چالش عمده در برابر دولت با قيمانده است .

به باور آقاي امين عوامل متعد دي در تداوم وبقاي فساد اداري نقش دارند که پائين بودن سطح معاشات کارمندان دولت يکي از ين عوامل است .

او اضافه مي کند: نا امني ها ، عدم انکشاف متوازن و کند بودن روند ارزيابي اهليت وتغييرمعاشات وحقوق کارمندان اداري از ديگر عوامل فساد بشمار مي روند.

بدخشان از ولايات نسبتاً امن در حوزه شما لشرقي کشور بشمار مي رود که وضعيت کار در ادارات دولتي درين ولايت به باور مردم بهتر مي باشد . با آنکه اين ولايت بيش از شش صد کيلومتراز پايتخت افغانستان از شهر کابل فاصله دارد، اما فضاي نسبتاً امن و روند نسبتاً موفق باز سازي توانسته است ، تغييراتي را در زند گي مردم بوجود بياورد که اين روند در بهتر شدن وضعيت کار ادارات دولتي ومخصوصاً ادارات حراست از قانون نيز مـوثر بـوده اسـت .

گزارشگر: صابريوسفي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی