گفت وشنودي با متصدي ارتش درپارلمان فدرال آلمان درمورد چالشهاي ارتش آلمان درافغانستان | مصاحبه ها | DW | 15.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

گفت وشنودي با متصدي ارتش درپارلمان فدرال آلمان درمورد چالشهاي ارتش آلمان درافغانستان

اين هالد رابه ازسال 2005 بدينسو متصدي ارتش فدرال آلمان دربوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان است. چالشهاي موجود درعمليات ارتش فدرال درافغانستان موضوع گفت وشنود ناديه فضل خبرنگار دويچه وله با او است:

راین هولد رابه هوشدارمی دهد که دردموکراسیهای غربی می تواند گاهی مردم ازحمایت ازیک موضوع به مخالفت باآن موضوع متمایل شوند

راین هولد رابه هوشدارمی دهد که دردموکراسیهای غربی می تواند گاهی مردم ازحمایت ازیک موضوع به مخالفت باآن موضوع متمایل شوند

دويچه وله:آقاي رابه! ممکن است توضيح بدهيد که در حال حاضربيشتر کدام مشکلات را در برابر مأموريت نيروهاي آلمان در افغانستان ميبينيد؟

راين هالد رابه: در حال حاضر اين موضوع مطرح است که آنعده از نيروهاي آلماني که در افغانستان اند در برابر يک مأموريت ساده قرار ندارند.به اين مفهوم که پس از طرح استراتيژي جديد اوباما يعني " استراتيژي مشارکت" ارتش آلمان نيز بايد به مرکز ثقل مأموريت خود توجه داشته باشد.به ويژه مهم اينست که با نيروهاي امنيتي افغانستان، يعني با پوليس وارتش محلي ، بيرون از قشله هاي افغاني وآلماني ، در سطوح هموار، در شهر ها وولسوالي هاي افغانستان ، بايد آموزش ببينند.

مشکل هنوز در نخستين مراحل همين " استراتيژي مشارکت " ميباشد؛ به دليل اينکه نيروهاي طالبان ، هراس دارند که قدرت ايشان در اين مناطق محدود ميشود وتأثير گزاري آنان کاهش يافته همچنان محدود ميشود ، بناءَ در مناطق مشخصي، بخصوص در ولايت قندوز همچنان ممکن است درگيري ها افزايش يابد.

بنابرين بايد ما آماده به اين باشيم که در ماه هاي آينده درگيري ها شايد شدت بيابند ومن به اين باورم که بايد در اين مورد با شفافيت صحبت شود تا مردم ما در اينجا درآلمان بدانند که وضعيت از چه قرار است ودفعتأ از شدت گرفتن اواضاع غافلگير نشوند.

دويچه وله:در ارتباط به مشکلاتي که يادآور شديد چه راه هاي حلي را پيشنهاد مي کنيد؟

راين هالد رابه: خُب، به هرصورت ارتش آلمان در اين زمينه آمادگي دارد. اما در ارتباط به امکان افزايش درگيري هاي ووخيم شدن اوضاع راه حل مشخصي وجود ندارد؛ بلکه فقط ميشود که اميدوار به اين بود که تطبيق وعملي کردن استراتيژي نو تا حد ممکن مؤفقانه باشد و تا حد ممکن حادثات کمتري ، اتفاق بيافتد.

البته در اول ميشود که از طريق توضيح وتشريح دادن منظم ، همچنان با امکانات تخنيکي به اين هدف رسيد وهمچنان ميتوان از طريق تقويه نيرو ها در محل به اين هدف نايل شد.

متحدين امريکايي ما با حدود پنج هزار نيرو در آنجا حضور خواهند يافت، يعني با ساختار قوي تر از نيروهاي آلماني. بنابرين نيروهاي نظامي در حال دوبرابر شدن اند.

دويچه وله: در روز هاي اخير بارديگر شاهد يک سلسله انتقاد ها و نظرياتي پيرامون مأموريت نيروهاي آلماني در افغانستان بوديم، به اين مفهوم که هميشه پس از يک درگيري شديد که قرباني ها در پي داشته باشد ، موجي از مباحث مطرح ميشوند، اين وضعيت چه تأثيراتي بر نيروهاي آلماني خواهد داشت؟

راين هالد رابه: بايد در اين مورد فرق گذاشت.

شما ميدانيد که در سياست ، هرکسي ، هرچه را که ميخواهد، اجازه ي ابراز آنرادارد، بدون اينکه براي ابرازش توجيهي داشته باشد.اما من موازين دقيق خودم را دارم.يعني من هرگز وارد بحثي نميشوم که از آن آگاهي ندارم. مخصوصأ در مورد ابراز نظر هاي افراد پيشين نظامي ويا هم سياستمداراني که هيچگاهي در افغانستان نبوده اند،بسيار ترديد دارم، آنهاييکه بدون آگاهي از روابط آنجا ابراز نظر مينمايند.

بنابرين من از نظردهي و پيشنهادهايي اين چنيني خوددار ميکنم، وبيشتر به صحبت ها و ابراز نظر هاي سربازاني که در آنجا بوده اند گوش ميدهم ومسلمأ آنچه که فرماندهان نظامي از منطقه و محل ميگويند.

اگر در آنجا به اين نظر باشند که در افغانستان نياز به اسلحه ثقيل نميرود ونياز به تانک ويا اسلحه ايکه در آنجا قابليت استفاده را ندارند؛ گپ همين کارشناسان را ميشنوم.

من به اين نظر هستم که سربازان ما چه خانم ها و چه هم آقايان و همزمان باآن سربازان افغان با بهترين وجه تجهيز ومحافظت شوند، محافظت صد در صد وجود ندارد، اما حفاظت با بهترين و مطلوب ترين وجه وجود دارد.

بنابرين سربازان ما که در آينده با نيروهاي امنيتي افغان در همکاري تنگاتنگي قرار خواهند داشت ، نياز به داشتن وسايل کافي نقليه و تانک هاي محافظتي مجهزي دارند.همچنان نياز به تجهيزات بيشتر به افراد نظامي ما ميرود. تلاش من هم به همين محور خواهد بود که اين تجهيزات به دسترس سربازان ما قرار گيرد وکمبود هاي سربازان ما ، آنچه را من پس از هربازديدم از سربازان رونويس ميکنم، بايد تکميل شود.

رابه که چندین بار درافغانستان بوده است ، می گوید افغانستان را دوست دارد وعاشق این کشورمی باشد

رابه که چندین بار درافغانستان بوده است ، می گوید افغانستان را دوست دارد وعاشق این کشورمی باشد

دويچه وله: به اين طريق سوال بعدي را که شايد باش شما مطرح ميکردم، هم پاسخ گفتيد.اما به مقام هاي ارشد نظامي و سياسي چه نکاتي را مشوره ميدهيد؟

راين هالد رابه: صرف نظراز نيازمندي هاييکه يادآور شدم ، با توجه به بهبود وضعيت سربازان و با توجه به تجهيز کردن متداوم آنان، آرزو مندم که هر چه لازم است انجام داده شود.واين نبايد تنها مسووليت متصدي امورنظامي بوندس تاگ باشد ، بلکه بايد تمام جامعه در برابرسربازان ما که در افغانستان اند و همچنان درمناطق ديگر جهان ، آنهاييکه جان خودرا براي آنچه که مربوط علايق آلمان است ميدهند،مسووليت داشته باشند.

افزون براين بايد توجه کرد که مردم افغانستان يک چشم انداز بهتري براي آينده ايشان داشته باشند، مخصوصأ جوانان افغانستان ببينند که در افغانستان تلاش ها به پيش ميروند واين سرزمين زيبا روزي آينده صلح آميزي خواهد داشت.

آنچه که هدف اين سربازان است هم سربازان افغان و هم سربازان آلماني؛ اما ما من در مورد وضعيت آلمان بيشتر تأکيد ميکنم ، اينکه مردم بايد بيشتر از اين سربازان حمايت کنند، ابراز همبستگي نمايند و در برابر آنان احساس محبت داشتن خودرا نشان بدهند زيرا اين حق سربازان است.

اما نگراني بزرگ من اينست که در آينده کمتر از اين ، مورد حمايت قرار بگيريم و ضرورت هاي سياست امنيتي ما در کل کمتر مورد پشتيباني واقع گردد .

اين اشتباه بزرگي خواهد بود ،زيرا در آنصورت آلمان نقش خودرا به عنوان يک قدرت مهم متوسط نميتواند عملأ داشته باشد.

نميخواهم به چنين يک امري باور داشته باشم، بنابرين در آينده هم ، غير از پست دولتي به سـِمت افتخاري ، تمام نيروي ايکه دارم در اين زمينه به خرج خواهم داد که همين کمبود گرايش وکمبود طرفداري از سربازان بصورت منسجم و منظم سمت و سو داده شود و از ميان برداشته شود.

مردم ما در آلمان بسيار آماده بر اين هستند که پاداش يک کار خوب را با تمجيد بدهند ولي بايد با آنها با شفايفت برخورد گردد.در آنصورت به باور من بهبودي در وضعيت را شاهد خواهيم بود.

دويچه وله: اما اکنون يک موضوع ديگر.انتقاد هاي شديد روز هاي اخير رييس جمهور کرزي را در زمينه ي دخالت نيرو هاي حمايت گر خارجي ، که وي آنها را به دخالت در امور افغانستان متهم نموده اند را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

راين هالد رابه: من شخصأ، در زمينه ابراز نظر، با چينين کلمات واضح خودداري ميکنم .مخصوصأ به دليل اينکه من در پست مأمور ويژه ي حکومت در امور نظامي هستم. اما ابراز نظر هاي کرزي که پيش از اين کاملأ به گونه ي ديگري صحبت ميکرد، مرا مشوش ميسازد. مخصوصأاينکه وي دفعتأ با چنين يک نوع انتقاد هاي وارد ميشود. نميتوانم دقيقأ هم ، آنچه را که وي در روز هاي اخير ابراز داشته است ، با شفافيت دنبال کنم طور مثال تا چه حد با ابراز نظر هاي جنرال مک کرستل در تطابق است .به نظر من ابراز نظر هاي وي ايجاب روشن شدن بيشتر را مي کند.

بهرصورت کرزي بايد بداند که همبستگي جامعه جهاني که در حال حاضر مسووليت مبارزه با طالبان و ستيزه جويان را بدوش دارند، نبايد خدشه دار شود.آقاي کرزي به بهترين وجه ميداند که در ديموکراسي هاي کشور هاي غربي ، آراي عامه ، به بسيار زودي هم ميتواند به سمت منفي جهت بگيرد.آنچه که براي تمام گستره ي مأموريت در افغانستان، فاجعه زا وبسيار نگران کننده خواهد بود.

با آنکه ميدانم آقاي کرزي به مشوره ي من گوش نخواهد داد ولي با آنهم ، مشوره ميدهم که به اين مسأله فکر کنند . مخصوصأ در ارتباط به رويداد هاي آينده. زيرا فقط با جهت گيري مشترک پايتخت هاي کشور هاي اروپايي و امريکا ميشود در استراتيژي هاي خويش به هدف رسيد.

دويچه وله: شما بارديگر از افکار عامه يادآور شديد.افکار عامه در ارتباط به مأموريت نيروهاي آلمان در افغانستان روزتا روز محدود ميشود و حمايت از اين روند کمتر.دراين مورد ديدگاه شما چيست و به باور شما تا چه زماني نيروهاي آلماني در افغانستان باقي خواهند ماند؟

راين هالد رابه:بلي ؛ همين لحظه اشاره کردم که افکار عامه در آلمان تا کدام حد حساس است .بايد براي جلب حمايت مردم آخرين تلاش ها صورت بگيرد.يکي از وجه سياسي وآنچه مربوط اين عرصه ميشود ، با آنکه در بوندس تاگ يا شوراي فدرال آلمان دو برسه حصه اين مجلس طرفدار مأموريت آلمان در افغانستان اند، اما آنچه که به افکار عامه تعلق ميکرد ، افزايش ترديد ومخالفت با حضور ارتش در افغانستان است.

جدا از اينها ، حمايت انساني وبراي سربازان ما بسيار نياز ميرود. تمجيد و حمايت از آنچه که سربازان ما انجام ميدهند ؛يعني ايشان سلامتي و جان خودرا فدا ميکنند ، بناءَ بايد اين وجه عمل آنان به رسميت شناخته شود.اين انتظاريست که ميشود ازخانم و آقايان ـ شهروندان مان داشته باشيم.

نکته ديگر اينست که مردم در آلمان خسته ودلگير شده اند از آنچه که در گذشته ها کمتر شفاف وصادقانه در مورد افغانستان صحبت شده است، بر خلاف آنچه که لازم است .اصطلاحاتي در ارتباط به افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است که واقعيت اوضاع افغانستان را انعکاس نميدهند.

ميدانيم که تا چند هفته پيش، اصطلاحات ، " وضعيت شبيه جنگ" و يا " جنگ " به زبان آورده نميشد.

با آنکه سربازان هرروز ميديدند که چگونه همراهان ايشان زخمي ميشدند و کشته ميشدند.

اکنون وضعيت به گونه ي ديگر است.آرزوميکنم و اميدوارم که مبحث جديدِ بر محور مشکل افغانستان ادامه بيابد ، ونه اينکه به جهت آنچه که اين مشکل را فقط صيقل ميدهدومخالف آنچه که روش واقعبينانه در اجتماع ماست.بناءَ بايد اين شفافيت بيش از پيش مطرح شود، زيرا مردم زماني آماده ميشوند چيزي را قبول کنند که بصورت روشن وشفاف از آن آگاهي بيابند، زماني که بدانند که هدف اين مأموريت چه است و چه مفهومي را رائه ميکند. بنابرين چنين يک روشنگري مسووليت سياست است و ما بايد متوجه باشيم که بدون ضرورت سبب يک تشوش نشويم.

دويچه وله:.اما آقاي رابه، به عنوان يکي ازسياستمداران ارشد و همچنان به مثابه يک فرد چه گفتنيهايي براي شنوندگان ما درافغانستان داريد؟

نادیه فضل خبرنگار دویچه وله ومصاحبه گر

نادیه فضل خبرنگار دویچه وله ومصاحبه گر

راين هالد رابه: بايد بگويم که من از جمع آن سياستمداران نادري هستم که از اول ، يعني از آغاز مأموريت نيروهاي آلمان امکان آنرا داشته است که از اين مملکت ديدن کند.حتي گهگاهي چندين بار در سال. من نه تنها اين کشور را آشنا شده ام بلکه اين کشور را همچنان دوست دارم وبه آن عشق پيدا کرده ام. من از جمع سياستمداراني هستم که درباب آينده ي صلح آميزافغانستان باور دارد.

من کاملأ باور دارم که اين سرزمين شگفت انگيز با اين تاريخ معتبر وفرهنگ باور نکردني ، وبا بسيار بسيار جهات مثبت اش ، آينده ي در برابر دارد.اما مردم افغانستان بايد به همين آينده باور داشته باشند.

مخصوصأ جوانان اين کشوربايد مطمين باشند که اين کشور به دور از دهشت افگني وتروريزم، به دور از فساد اداري، به دور از جنايت کاري هاي منسجم ،يک آينده صلح آميز دارد ؛ اگر افغانستان با جهان آزاد غرب ، همراهي وهمکاري کند.

اگر در برابر ستيزه جويان با ادغام آنها با جامعه مؤفق شويم ويا آنها را مجبور به سازش کنيم، پيروزي در اين امر براي من يکي از مهمترين و بزرگترين پيشرفت ها خواهد بود. مردم افغانستان مستحق هستند که در مورد آينده ي صلح آميز ايشان دست کم به عنوان يک چشم انداز اميدوار باشند.

خود من به هرصورت در آينده هم تمام نيروي خودرا در اين امر به خرج ميدهم وبا اين اميدواري براي مردم افغانستان تا آن حدي که ميتوان فکر کرد آرزوي خوبي ها ميکنم.

مصاحبه گر : ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی