گفت وشنودي با سخنگوي وزارت داخله افغانستان درمورد انتقادات ازپليس ملي | مصاحبه ها | DW | 29.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

گفت وشنودي با سخنگوي وزارت داخله افغانستان درمورد انتقادات ازپليس ملي

با وجود انتقادات بين المللي، زمري بشري، سخنگوي وزارت داخله افغانستان با توجه به برنامه پنجساله اين وزارت دورنماي مثبتي را براي آينده پليس ملي افغانستان پيش بيني مي کند.

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان

توماس ديميزيروزيرداخله آلمان فدرال امروز يک تعليم گاه پليس را درقندزافتتاح کرد. ديميزيرپس ازمذاکرات با مقامات افغانستان تلاشهاي بين المللي براي ايجاد نيروي پليس افغانستان را ناموفق دانست.درعين زمان روزنامه "انديپندنت" نيزگزارشي درمورد ضعفها وآسيبهاي پليس افغانستان دارد. ناديه فضل خبرنگار دويچه وله ( صداي آلمان) براين محورگفت وشنودي با زمري بشري سخنگوي وزارت داخله افغانستان دارد:

دويچه وله:آقاي بشري؛ به روز يکشنبه وزير امور داخله جمهوريت اتحادي آلمان به همرايي وزير داخله ايالت هسن و سناتور داخله ي شهر هامبورگ وارد کابل شدند، اگر کمي بيشتر شما روشني بياندازيد که آيا وزير امور داخله آلمان با همتاي افغاني اش محمد حنيف اتمر ديدار کرده اند و اگرآري ، بيشتر بر محورکدام موضوعات بوده است؟

زمري بشري:بسم الله الرحمن الرحيم.بلي؛ ديروز وزير داخله آلمان ، همراه با هيأت معيتي ايشان به کابل آمدند و در اينجا با وزير امور داخله افغانستان هم ملاقات داشتند. ملاقات ايشان عمدتأ بالاي موضوعات مختلفي بود، مثل تعليم و تربيه پوليس ، کمک بيشتر به پوليس، ارسال مربيون پوليس بيشتر به افغانستان و کار بالاي مراکز تعليمي براي تعليم و تربيه پوليس تمرکز داشت که هردو جناح خوشبختانه توافق نظر داشتند و وعده کمک هاي بيشتر در اين مورد صورت گرفت.

دويچه وله:اما يک مشکل ديگر که در مورد پوليس افغانستان گزارش شده اينست که درصدي چشمگيري از نيروي پوليس افغانستان به کار حاضر نميشوند.آيا اين گزارش تا چه حدي واقعيت دارد؟

زمري بشري: اگر هدف تان همان مقاله ي باشد که در يکي از روزنامه هاي بين المللي به چاپ رسيده؟!

توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال مصروف بازدید از فعالیتهای پلیس افغانستان است

توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال مصروف بازدید از فعالیتهای پلیس افغانستان است

دويچه وله : بلي ، انديپندت !

زمري بشري : بلي، در آن مورد بايد بگويم که آن فيصدي ايرا که در آن مقاله ذکر کرده اند؛ گويا 25 فيصدنيروي پوليس حضور ندارند و موجود نيستند ، اما معاشات ايشان تأديه ميشود، آنرا جدأ رد ميکنيم ، چون يک آماري است که اصلأ واقعيت ندارد. زيرا وزارت داخله افغانستان از يک مدت زماني يک پروسه ثبت و راجستر پوليس ملي افغانستان را راه اندازي کرده و در اين پروسه ما در مرحله اول هشت ولايت را تحت پوشش قرار داديم .

در اين هشت ولايت بيشتر از 45 هزار پوليس ما ثبت شده اند که اين تعداد يک فيصدي 97 ـ الي 98 در صد را براي ما ميدهد. به اين معني که فعلأ در همان هشت ولايتي که ما در همان مرحله اول ثبت و راجستر پليس افغانستان را راه اندازي کرديم، از 97 تا 98 فيصد پوليس ما بر وظايف شان حاضر بودند وعملأ در خدمت مردم افغانستان قرار داشتند .

در ضمن وزارت امور داخله براي اينکه ما بتوانيم در تمام ولايات کشور، يک آمار دقيقي از تعداد پوليس داشته باشيم، در 27 ولايت متباقي کشور برنامه دوم ثبت و راجستريشن را راه اندازي کرديم که انشاءالله اين برنامه هم در حدود يک ماه ديگر يعني تا اخير ماه اپريل ختم ميشود وما خواهيم توانست تا بگوييم که مجموعأ چه تعداد پوليس ما حاضر اند و چه تعدادي هم غير حاضر.

دويچه وله: درهمين گزارش در مورد وجود اعتياد به مواد مخدر در ميان افراد پوليس افغانستان ابراز نگراني شده است.اين مورد تا چه حد درست است؟

زمري بشري: متأسفانه مشکل اعتياد نه تنها در پوليس ، بلکه درجامعه موجود است وفيصدي محدودي در ميان پوليس افغانستان هم وجود دارد .اما در مورد برنامه اي که قبلأ به شما ياد آور شدم ، تنها موضوع ثبت و راجستر پوليس را احتواء نميکند ، بلکه "بايموتريک" پوليس هم گرفته ميشود، خون آنان نيز معاينه ميشود تا از اعتياد و از عدم اعتياد ايشان هم متيقن شويم.

اما تا اکنون فيصدي ايکه ما در اين زمينه داريم بسيار پايين است وحدود پايين تر از چهار فيصد پوليس معتاد اند که آنهم بيشتر اعتياد به چرس است که انشاءالله ميتواند به سادگي تداوي شود. با آنکه چهار فيصد بسيار رقم کمي است ، اما با آنهم دليل آن اينست که جواناني که در کشور اند، همه اولاد همين وطن هستند و متأسفانه از مواد مخدر متأثر هستند.افزون براين وزارت امور داخله براي حل اين معضل يک شفاخانه را ايجاد کرده است که در آنجا مختص معتادين پوليس تداوي ميشوند و پس از صحت يابي دوباره به وظايف شان فرستاده ميشوند.

روزنامه اندیپندنت ازفرار 25% پلیسهای افغانستان گزارش داده است

روزنامه اندیپندنت ازفرار 25% پلیسهای افغانستان گزارش داده است

دويچه وله:آقاي بشري، تا حال تجربه ثابت کرده است که افراد پوليسي که با مصارف هنگفت و گزاف به کمک دولت آلمان تربيت ميشوند، پس از مدتي کار براي دولت افغانستان، به شورشيان ويا هم جنگسالاران ميپيوندند، آيا دليل اينن امر چه است؟چقدر ممکن است جلو چنين يک مشکلي گرفته شود؟

زمري بشري: من فکر ميکنم که چنين چيزي اصلأ وجود ندارد و ضرورت به جلوگيري ديده نميشود.

تعليماتي را که به پوليس ميدهيم ، يک دارايي و سرمايه براي پوليس ملي افغانستان محسوب ميشود.

وزارت امور داخله افغانستان در نتيجه کمک هاي همکاران بين المللي ، در سال 1388 يعني سال گذشته، بيشتر از 33 هزار پوليس را در سطوح مختلف تعليم و تربيت دادند که اين خود يک ظرفيت را نشان ميدهد و اين خود نمايانگر پيشرفت پوليس ملي افغانستان است.

پوليس افغانستان فعلأ وظايف بسيار خوبي را انجام ميدهد ولي مشکلات وجوددارند، ما نميتوانيم از مشکلات چشم پوشي بکنيم.هنوز هم بايد با مشکل فساد مبارزه بکينم که الحمدالله تا حال شاهد انکشاف بسيار خوبي هستيم.

دويچه وله:شما هم به فساد اداري اشاره کرديد وبا تأسف افغانستان به وجود فساد اداري متهم است.با توجه به فساد اداري در افغانستان و سطح بالاي رشوه ستاني ، وزارت امور داخله افغانستان چقدر توان آنرا دارد تا براي اين وظيفه واقعأ افراد شايسته ومتعهدي را انتخاب نموده و تربيت کند؟

زمري بشري:برنامه را آغاز کرده ايم و انشاءالله در اين راه مؤفق خواهيم بود، فعلأ جلب و جذبي را که ميکنيم ، کوشش ما بر اينست تا بتوانيم افراد با سوادي را جلب و جذب کنيم و به رتب خوب آنها را بپذيريم.

يعني بعد از اينکه سوق ميشود ، تعيين رتبه ميشوند ، تعليمات پوليس را مي بينند ، بتوانند با يک ظرفيت عاليي به جامعه تقديم شوند.

#b

فعلأ مبارزه با فساد يکي از عناصر عمده اي است که در برابر ما قرار دارد.

ما مبارزه بي امان و جدي ايرا آغاز کرده ايم تا بتوانيم از اين پديده ي بدنام و شوم خودرا رهايي بدهيم .

مهمتر از همه اينست که اين مشکلات کوچک فساد که فعلأ در بين پوليس وجودذ دارد، يا اخاذي ايکه در امتداد سرکها ميشود در بعضي جا ها، قهرماني ، شجاعت و خدمات بسيار بارز و ارزنده پوليس ملي افغانستان را تحت شعاع قرار ميدهد.بناءَ رهبري وزارت امور داخله افغانستان ، در اين مورد بسيار زياد جدي است وکوشش به اينست که تا بتوانيم گام به گام با اين پديده مبارزه نماييم و از بين پوليس اين پديده را گم بکنيم.

دويچه وله: در اخير به عنوان يک فرد مجرب به باور شما چه کار هايي بايد صورت بگيرند که جلو اشتباهات ممکن گرفته شود و پوليس افغانستان بتواند بصورت متداوم در تأمين امنيت نقش داشته باشد؟

زمري بشري: رهبري وزارت امور داخله افغانستان يک پلان پنج ساله انکشافي و پاليسي را براي پوليس افغانستان ترتيب داده اند و انشاءالله با تطبيق اين پلان و پاليسي ميتوانيم به هدف خود که همانا ساختن پوليس ملي توانا ، با کفايت ، پاک و تجهيز شده و تعليم يافته ميباشد ، برسيم. اين برنامه ابعاد مختلف امنيت و پوليس را احتواء ميکند و انشاءالله با تطبيق اين برنامه ما ميتوانيم به هدف خود نايل گرديم.

نادیه فضل مصاحبه کننده

نادیه فضل مصاحبه کننده

آرزو مند هستيم که هموطنان عزيز ما هم در اين راستا با ما همکاري بکنند وجوانان ايرا که توانا و رشيد اند نزد ما بفرستند تا ما بتوانيم آنها را در صفوف پوليس ملي افغانستان جذب بکنيم.تا از اين طريق مصدر خوبتر خدمت براي مردم افغانستان شويم.

دويچه وله: آقاي بشري ازشما متشکريم.

مصاحبه کننده: ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی