گفتگو با عطامحمدنور والي بلخ | مصاحبه ها | DW | 11.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

گفتگو با عطامحمدنور والي بلخ

درحالي که مردم افغانستان وجامعه جهاني منتظرند که کابينه جديد افغانستان معرفي شود، درافغانستان ازليست هاي مختلف و حضور برخي ازافراد درکابينه جديد سخن گفته مي شود.

عطامحمدنور، والی بلخ

عطامحمدنور، والی بلخ

يکي ازافردي که درباره ي اوسخن گفته مي شود، عطامحمد نوروالي ولايت بلخ وازحاميان رقيب انتخاباتي آقاي کرزي ، است. دراين گفتگونظرآقاي دراين باره ومسايل پيرامون آن پرسيده شده است:

دويچه وله: آقاي نور، گفته مي شود که آقاي کرزي از شما خواسته است که پست وزارت را بپذيريد. اين موضوع چقدر حقيقت دارد و پاسخ شما در اين رابطه چيست؟

عطامحمد نور: تشکر ازشما، در کابينه گذشته هم چنين تقاضايي از من صورت گرفته بود، ولي من چون آمادگي نداشتم و بهتر مي دانستم که درمسووليت که فعلآ دارم باقي بمانم و به مرد م خدمت بکنم. البته در اين کابينه جديد هم حرف هاي در اين رابطه وجود داشته ولي مستقيماً براي خودم گفته نشده است، به وساطت و يا از طريق کسي به من احوال رسيده و اين حسن نيت هم وجود دارد که من در کابينه بروم. البته من فعلآ آمادگي ندارم و فکر مي کنم که از عهده اين مسووليت بلند در چنين شرايط برآمده نمي توانم . شايد اگر از من مستقيم هم تقاضا صورت بگيرد ،امکان دارد من به کابينه نروم.

دويچه وله: شما قبلآ از آقاي عبدالله عبدالله، رقيب آقاي کرزي، در جريان مبارزات انتخاباتي حمايت کرده و درعين حال از آقاي کرزي انتقاده کرده بوديد، آيا اين کار مانع همکاري شما در کابينه ي جديد با آقاي کرزي خواهد بود؟

عطامحمدنور: خب، البته ما شرايطي داريم، ديروز هم ما شرايطي داشتيم و امروز چنين شرايطي را داريم که بايد براي مبارزه عليه فساد اداري، مبارزه عليه مافياي اقتصادي، مبارزه عليه مافياي مواد مخدر و قاچاق و ترافيک مواد مخدر، تامين امنيت، يک سلسله اصلاحات درنظام صورت بگيرد وبراي داشتن يک استراتيژي منظم خوب در عرصه هاي دفاعي و دفع تعرض هاي خصمانه مخالفان، کارهاي درنظرگرفته شود. در يک مشارکت ملي که حقوق ما، جريان ما، وکيل ما در آن نهفته باشد، اين همه طرح و خواسته هاي ما است که اگر اينها رعايت شود بدون شک امکان دارد؛ در اين صورت مشکل نيست که ما با دولت کار بکنيم. اگر در پاليسي و به کابينه ي که فعلآ اکثريت شان ناکام اند، تغييراتي رونما نگردد ودر حرکت که جريان دارد عميقاً توجه عادلانه صورت نگيرد باز هم اشتراک و همکاري ما در اين کابينه منتفي است. در واقع، ما مشکلات شخصي با جناب رييس جمهور کرزي صاحب نداريم. هر موضوع که بوده در سطح افغانستان و در رابطه به پاليسي ها و استراتيژي هاي جاري و مشکلاتي که فرا راه نظام بوده، مشکلاتي که در تامين امنيت بود است،ما اين مشکلات را داشتيم نه مشکل با شخص و يا کرزي صاحب.

دويچه وله: آقاي نور هراز گاهي بحث برکناري شما از پست ولايت برزبان ها مي آيد، شما علت آن را در چه مي دانيد؟

عطامحمد نور: البته من رقباي سياسي زيادي دارم و کساني که از شمال هميشه بهره برده اند و در يک ملک الطوايفي حاکميت کرده اند، در فرار از چتر قانون خو گرفته اند، بنادرو عوايد را حيف و ميل شخصي کرده اند، بناءً اينهمه مانند دانه هاي شيرين هميشه به يادشان مي آيد و آن حاکميت هاي شخصي را که داشتند، هر لحظه در ذهن شان مجسم مي شود. به همين خاص اينها، من را يگانه کسي که سد راه همين انارشيسم قرار دارد ،تصور مي کنند. بناءً مي خواهند که مرا از سرراهي شان بردارند و بسيار علاقه دارند که من منحيث والي در اينجا - ولايت بلخ- نباشم. به هرحال من دراينجا خدمت کردم و مردم از ما حمايت مي کند و خوش هستم که براي مردم رنج ديده ام مصدر خدمت شده ام.

دويچه وله: چندي پيش شايعات مبني بر فرار شما در برخي از سايت هاي انترنيتي نشر شده و برزبانها بود، پاسخ شما در اين باره چيست؟

دويچه وله: اين هم تبليغات و تخريبات از جانب حريف هاي سبکسر، آدمهاي بسيار خرد که ظرفيت کوچک دارند، بر عليه من براه انداخته شده بود. شما ديد که من در جنگ عليه روس ها از وطن فرار نکردم، در جنک نا بخشودني شوراي هماهنگي، در برابر القاعده و طالبان فرار نکردم، حالا چطور ممکن است که هم خدمت بکنم وهم فرار. اين اصلآ در شان ما وجود ندارد و اصلآ شرايط اين را ايجاب نمي کند وعادت من براي مردمم معلوم است که در هر شرايط در کنار شان بودم و در خدمت شان بودم. اصلآ من کاري نکردم که فرار بکنم. من صرف يک روز به کشور همسايه خود براي انجام کاري رفته بودم که همان روز برگشتم. بناءً اينها خواستند که از اين موضوع بهره برداري کرده و تبليغاتي را براه بياندازند تا اين که ما در برابر ايشان موضعگيري بکنيم و آنها را منيحث طرف قبول کنيم و از طريق مطبوعات مطرح شوند. ما نخواستيم موضعگيري بکنيم و اين موضوع براي من بسيار کوچک بود. ولي تبليغات بسيار گسترده شد و مردمم بسيار به تشويش شده بودند. لطف خدا مردمم مرا ميخواهند. با وجودي که اين يک موضوع کوچک بود ولي آنها بسيار پريشان شده اند که چرا چنين تغيير و تبديل بيايد.

دويچه وله: آقاي نور تشکر از شما

عطامحمد نور: ازشماهم تشکر

مصاحبه گر: نقیب الله پویا

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی