1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

موضوعات و آجندای کنفرانس افغانستان در ژنیو چیست؟

پ ع/ ع ف
۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

کنفرانس افغانستان در ژنیو هفته آینده به تاریخ ۲۷ و ۲۸ نومبر در مقر سازمان ملل برگزار می شود. داکتر ثریا دلیل، سفیر ونماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنیو می گوید که هدف از این کنفرانس تداوم حمایت سیاسی و روابط نزدیک بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی است. او افزود که این کنفرانس برای اعلام حمایت مالی و بودجوی برای افغانستان نیست.

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86%DB%8C%D9%88/audio-46426602
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

آرشیف: اطفال در معادن زغال سنگ افغانستان مصروف کار اند

فقر و تنگدستی؛ کودکانی که در معادن زغال سنگ کار می‌کنند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی