گفتگوبا دکترمحی الدین مهدی | مصاحبه ها | DW | 19.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفتگوبا دکترمحی الدین مهدی

دکترمهدی : جناب حضرت صبغت الله مجددى از چهره هاى شناخته شده افغانستان واولين ریيس جمهور اسلامى افغانستان است ، به هر صورت نقش ايشان در تاريخ سياسى معاصر افغانستان به همه روشن است

صبغت الله مجددی دولت حکومت افغانستان را تهدیدبه کناره گیری ازسمتش نموده است.

صبغت الله مجددی دولت حکومت افغانستان را تهدیدبه کناره گیری ازسمتش نموده است.

دویچه ویله : آقاى دكتر مهدى ! آقاى صبغت الله مجددى ریيس مشرانوجرگه افغانستان تهديد به بركناره گيرى نموده است. در شرايط حساس كنونى كه دولت افغانستان قرار دارد و زير فشار هاى گوناگون است چه اثراتی را مي تواند در پی داشته باشد؟

دکترمهدی : جناب حضرت صبغت الله مجددى از چهره هاى شناخته شده افغانستان واولين ریيس جمهور اسلامى افغانستان است ، به هر صورت نقش ايشان در تاريخ سياسى معاصر افغانستان به همه روشن است در دوره جديد، ايشان از حاميان قابل حساب دولت موجود آقاى كرزى بوده و لويه جرگه قانون اساسى زير نظر ايشان برگزار شد ، فعلأ كه هم ریيس تحكيم صلح هستند و هم رییس مشرانو جرگه افغانستان هستند ، با توجه به نقشى كه ايشان در استحكام دولت آقاى كرزى دارند كناره گيرى شان يا عدم همكارى شان دولت آقاى كرزى را با مشكلات فراوانى مواجه مي سازد و به يك چالش جدى مى كشاند و كنار رفتن شان يا عدم همكارى شان با دولت آقاى كرزى بحران افغانستان را وارد يك مرحله جدى تر مي سازد. آنچه كه در افغانستان تا حال رويش فكر مي شود ، آوردن يك تحول است . با اين تهديد آقاى مجددى به كنار رفتن و عدم همكارى با دولت آقاى كرزى اين پروسه متضرر شده ، احساس مي شود كه اين تغيير بايد سريع انجام شود و همگى منتظر يك تغيير سريع است.

دویچه ویله : منظور شما از اين تحولى كه شما فرموديد چه است ؟

دکترمهدی : وضعيت افغانستان آن طوري كه شما معلومات داريد ، وضعيت بحرانى است، در يك بحران قرار دارد، دولت هيچ نوع ابتكارى براى بيرون رفت از اين بحران ندارد ، هيچ افق روشنى از طرف مردم در حضور دولت موجود ديده نمى شود . آخرين سفري كه آقاى كرزى به امريكا داشت و در حضور رییس جمهور امريكا صحبت ها و مذاكراتى داشتند، از آن سفر كدام دستاوردى نداشت و چيزى محسوس نيست. در افغانستان كه براى حل مشكل افغانستان كه دو بعد دارد يكى بعد خارجى دارد كه فعلأ جنگ جريان دارد و يك بعد داخلى دارد كه ناآرامى ، نارضايتى ، فساد ادارى در تمام شيون زند گى مردم افغانستان سايه افگنده است و روشنى معلوم نمي شود . منظور ما از تغيير دگرگون سازى همين وضعيت است ، كشور را از اين وضعيت بن بست بيرون كردن است . شايد به معنى اين باشد كه يك تغيير سياسى در نظام سياسى كشور بيآيد . تغيير هم در چهره، در ساختار نظامى سياسى.

دویچه ویله :اين تغييراتى را كه شما مي گویيد اول اين كه چگونه ممكن است . دیگراین که آقاى مجددى از انتصاب افراد نامطلوب در پست هاى كليدى و گسترش فساد ادارى شكايت داشتند ، منظور شان از انتصاب افراد نامطلوب چه است؟

دکترمهدی : در مجموع پيش از انتخابات پارلمانى تعداد زيادى از مردم افغانستان چشم اميد به طرف نمايندگان مردم كه در پارلمان آمدند دوخته شده بود، هم از مشرانو جرگه و ولسى جرگه ولى در اولين مرحله انتخاب وزيران كابينه موجود اين اميدوارى ها به يأس گرايش پيدا كرد . مراحل بعدى وقتي كه لیست كابينه دولت آقاى كرزى را تسليم شد اين يأس تكميل شد اكثر وزرای كه انتخاب شدند با حفظ احترام به شخصيت شان كسانى هستند كه در افغانستان نبودند با مسايل افغانستان آشنايى و آگاهى كامل ندارند ، خانواده هايشان در افغانستان نيست، احساس مسووليت در قبال حوادث افغانستان نمىكنند. بسيارى هم كه قبل از اين كه مثلأ وزير بودند به نحوى كه از وظيفه سبكدوش شدند مانند يك توریست كشور را ترك گفتند پس دوباره به كشورهایي كه تذكره تابعيت آن كشور را داشتند به آنجا رفتند و بسيارى شان كه هم بنام متخصص و كاردان معرفى شده بودند معلوم شد كه چنين چيزى نبودند. بسيارى از وزيران را ما ديديم كه بدون اسناد تحصيلى و فشاري كه روى پارلمان اعمال شد پذيرفته شدند يا سند تابعيت كشور ديگرى را داشتند، خلاف قانون اساسى سند تابعيت شان پس گرفته نشد و آمدن براريكه قدرت نشستند و كشور را از بعد داخلىاش هم كه در عين حال درگير جنگ هاى از بيرون بوده است از بعد داخلى هم كشور را به يك حالت بحرانى اينها سوق دادند و رهنمايى كردند.

دویچه ویله : آقا دکترمهدی تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی