گفتگوبا دکتراکرم عثمان نويسنده داستان″ کوچۀ ما ″ | مصاحبه ها | DW | 17.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفتگوبا دکتراکرم عثمان نويسنده داستان" کوچۀ ما "

براي کساني که ساليان زيادي اززندگي شانرا دربسترگذشته ها خوابانده اند نام اکرم عثمان صداي گرم وگيرايي را به ياد مي آورد که با دکلمه کردن اشعار وخواندن پارچه هاي جذاب ادبي اش که به ويژه ازبرنامه هاي شب هنگام راديو افغانستان پخش مي شد قلب ها را نوازش مي داد وعطش روح و روان دختران وپسران جوان را که تشنه يي خوانش اشعار و پارچه هايش بودند سيراب مي نمود

کوچۀ ما بازتاب حقایقی است که درچنددهه اخیردرافغانستان اتفاق افتاده است .

"کوچۀ " ما بازتاب حقایقی است که درچنددهه اخیردرافغانستان اتفاق افتاده است .

وبراي آنهايي که در دنياي قصه وداستان پردازي به سيروسياحت مي پرداختند داستان ها وافسانه هاي اکرم عثمان که ازدرد ها آلام انسانهاي فقيرودرمانده سخن مي گفت براحساس شان مرحم مي گذاشت . باري ازآلام درياب خان سخن مي گفت ؛ کسي که پيوسته سيلي روزگاربررخش خورده بود وزماني هم درد ها و آلام فرزند فلسطيني را که از رام الله رانده شده بود به تصويرمي کشيد .

امروز اکرم عثمان براي نسل کنوني داستاني 1400 صفحه يي را که درنوشتن داستان نويسي بلند تجربه اي گرانبهايي برايش مي باشد ، عرضه مي دارد . مسلماً که درمورد داستان بدين حجم سخن هاي له وعليه او گفته مي شود .

ما براي روشن شدن همين موضوع گفتگويي داريم با دکتراکرم عثمان که دربخش صوتي اين صفحه مي توانيد بشنويد.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی