گسترش نا امني ها درولایت بغلان؛ علل وعوامل | افغانستان | DW | 19.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گسترش نا امني ها درولایت بغلان؛ علل وعوامل

نا امني هاي گسترده در برخي از مناطق ولايت بغلان مشکلات زيادي را براي باشندگان اين ولايت بوجود آورده است. دربسیاری ازمناطق بغلان مسیر رفت و آمد ها نا امن می باشد.

محمد سعيد مي گويد:وضع راه خوب نيست، امنيت نيست، دزدي است. هر روز واقعات دزدي رخ مي دهد.

محمد سعيد مي گويد:"وضع راه خوب نيست، امنيت نيست، دزدي است. هر روز واقعات دزدي رخ مي دهد."

با آنکه نا امني ها بيشتر در سا حات بغلان مرکزي ودهنه غوري متمرکزمي باشد، اما اثرات منفي آن تقريبا درسرتاسراين ولايت احساس مي شود. باشندگان بغلان بيشتر از ناحيه نا امن بودن راه ها نگران اند.

عبدالله باشنده بغلان مرکزي مي گويد: "وضع خراب است. تمام روز طالبان سر سرک است. دو طرفه مردم ميميرند، هم از طرف دولت وهم از طرف طالبان." اوهمچنان اضافه مي کند که طالبان بيشتر در ساحات چهارشنبه تپه، جنگل باغ و تپه پشه اي ها در نزديکي شهر کهنه بغلان رفت وآمد دارند.

اوضاع متشنج در ولايت بغلان امنيت راه ها را نيز مختل نموده است. چنانچه شمار زيادي از باشندگان اين ولايت از دزدي هاي مسلحانه اي صحبت مي کنند که در مسير قندوز بغلان اتفاق مي افتد.

Karte von Afghanistan mit den Provinzen Baghlan und Bamijan sowie der Hauptstadt Kabul Quelle: DW

محمد سعيد باشنده بغلان مرکزي مي گويد: "وضع راه خوب نيست، امنيت نيست، دزدي است. هر روز واقعات دزدي رخ مي دهد."

نا امني هاي بغلان عوامل مختلف دارد که به باور آگاهان يک عامل عمده آن حضور گسترده طالبان درين ولايت مي باشد .

عبدالمتين سرفراز، آگاه سياسي، دست پاکستان را درين نا امني ها بيشتر دخيل مي داند. به باور او "پاکستان مي خواهد تا راه اکمالاتي قواي نا تو را در شمال نا امن بسازد. زيرا در اينصورت ناتو ناگزير خواهد بود تا اکمالات خود را از طريق پاکستان انجام بدهد که اين امر به سود آن کشور است."

طالبان در گذشته نيز در ولايت بغلان نفوذ داشتند که در وضعيت کنوني توانسته اند تا حد زيادي ازين نفوذ بهره برداري نمايند. از طرف ديگر حزب اسلامي حکمتيار نيز در برخي ساحات اين ولايت فعال است.

نمایی ازشهرپلخمری، ولایت بغلان

نمایی ازشهرپلخمری، ولایت بغلان

آقاي سرفراز احتما ل مي دهد که در برخي موارد همکاري هايي بين اين حزب وگروه طالبان وجود داشته باشد. آقاي سرفراز مي گويد:

"حزب اسلامي دو شاخه دارد. يک شاخه آن راجستر دولت است که ظاهرا فعاليت قانوني دارد وشاخه ديگر که حکمتيا رآن را رهبري مي کند، در مخالفت با دولت عمل مي کند که اين دسته مسلح هم است وسلاح غير قانوني را نيز حمل مي کند. حالا شاخه راجسترشده نيز با شناخت وروابطي که در گذشته با طالبان داشته احتمال دارد که فعلا نيز همکاريهاي با آنان داشته باشد."

به باور مردم در ولايت بغلان به علاوه طالبان وحزب اسلامي حکمتيار، گروه هاي ديگري نيز هستند که نام ندارند، اما از وضعيت موجود به نفع خود بهره برداري مي کنند.

شماري از باشندگان بغلان نسبت به اقدامات دولت در مبارزه با طالبان با شک وترديد نگاه مي کنند. آنان معتقدند که طالبان توانايي مقابله با دولت ونيرهاي بين المللي را ندارند. حالا اين پرسش که چرا از تمامي امکانات براي مبارزه با طالبان استفاده نمي شود، ذهن بسياري از مردم را بخود مشغول کرده است.

محمد صا بريوسفي، ولايت بغلان

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی