گزارش های جدید در مورد افغانستان اوباما را نگران ساخته است | افغانستان | DW | 14.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

گزارش های جدید در مورد افغانستان اوباما را نگران ساخته است

به روز دوشنبه بارک اوباما رئیس جمهور امریکا کابینه جنگی اش را درشرایطی برگزارکرد که گزارشهای جدیدی حاکی ازشک وتردیدها درمورد ستراتژی امریکا برا ی قناعت دادن کرزی جهت پاکسازی حکومت ازفساد وجود دارد.

اوباما این اجلاس با مشاورانش را درمحل مامونی درکاخ سفید برگزارکرد و انکشافات نظامی درافغانستان وپاکستان و افزایش نیروهای نظامی درافغانستان را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنان به اوباما درمورد مبارزه علیه سیلابهای گسترده درپاکستان وتشدید فاجعه انسانی درآنجا گزارش داده شد.

این کابینه جنگی اوباما هنگامی دایرمی شود که گزارشها حاکی ازشکست تلاشهای ایالات متحده امریکا برای جلوگیری ازفساد درافغانستان می باشد. این درحالی است که مبارزه علیه فساد درحقیقت یک بخش حیاتی ستراتژی واشنگتن را برای استقرار یک حکومت پایدار درافغانستان تشکیل می دهد.

قبلاً درآخرین گزارشی که درمورد پیشرفت تلاشهای ایالات متحده امریکا برای مبارزه علیه فساد درافغانستان سوال شده بود، واشنگتن پوست نوشته بود که دستیاران اوباما براین نظراند که باید یک طرز برخورد بسیارظریف وهوشیارانه دراین زمنیه انتخاب شود.

کاخ سفید طی اعلامیه ای گفته است که کارل آیکن بیری سفیرایالات متحده امریکا درافغانستان به رئیس جمهور درمورد" تلاشها برای حمایت ازتوسعه حکومت داری و مسوولیت پذیری" گزارش داده است.

جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای امریکایی درافغانستان به رئیس جمهور امریکا گفته است که نیروهای نظامی آن کشور" اکنون دربلند ترین شدت عملیاتی اش تاکنون " قرار داشته و پایگاه طالبان ورهبری آنها را به مبارزه می طلبد.

درعین زمان، انه پیترسن، سفیرایالات متحده امریکا درپاکستان آخرین معلومات را به اوباما درمورد عملیات امدادی برای سیلاب زدگان درپاکستان به شمول کار بخشهای نظامی ایالات متحده امریکا دراین قسمت تقدیم کرده است.

واشنگتن پوست درگزارشش اشاره کرده است که حکومت اوباما درنظردارد شیوه های مبارزه دیگری علیه فساد درحکومت کرزی به غیر ازآن شیوه هایی به کارگیرد که دراین رابطه درایالات متحده امریکا معمول است. روزنامه نامبرده افزوده است که مشاوران امنیت ملی اوباما این مطلب را درهفته جاری زیربحث قرار می دهند. روزنامه نامبرده ازقول یک مقام حکومتی ایالات متحده امریکا گفته است :" " طرز برخورد کنونی قابل ادامه دادن نیست . زیرا آنچه ما براثرآن به دست می آوریم ، زندانی ساختن شمار اندکی ازافغانهای میانه حال می باشد، اما ما توانایی های عمل کردن ورسیدن به اهداف اساسی مان را درآنجا ازدست می دهیم".

کاخ سفید ازتبصره دراین مورد خود داری کرده است وهمچنان نگفته است که آیا درنشست کابینه جنگ به روز دوشنبه درمورد مسئله مبارزه با فساد هم مباحثه شده است ویانه؟

اما اوباما درهفته گذشته اذعان کرده است که او همیشه درصحبتهایش با کرزی درمورد مبارزه با فساد تاکید می کند. اوباما گفته است : هرزمانی که او با کرزی صحبت می کند ، بوی خاطرنشان می کند که " شما فقط وقتی می توانید ازطویل المدت یک حکومت باثبات داشته باشید که افغانها احساس کنند شما به منافع آنها توجه می کنید. این بدان معنا است که عنعنه فساد درحکومت کاهش بیابد".

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی