گزارش سالانۀ يونيسف در بارۀ سوء استفاده جنسي از اطفال | آلمان و جهان | DW | 04.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گزارش سالانۀ يونيسف در بارۀ سوء استفاده جنسي از اطفال

مور: "من نمي توانم برايم هيچ تخطي شرم آوري را در قسمت حقوق اطفال تصور نمايم، از اينکه که آنها مورد بهرکشي بي حد سوء استفاده جنسي بي رحمانۀ کلان سالان قرار مي گيرند، کلان سالاني که مي خواهند عطش جنسي شان را مرفوع بسازند."

راجر مور، سفیر یونیسف در حال معرفی گزارش سالانۀ این نهاد در باره سوء استفاده جنسی از کودکان

راجر مور، سفیر یونیسف در حال معرفی گزارش سالانۀ این نهاد در باره سوء استفاده جنسی از کودکان

خانم ريگينه شتاخل هاوس، آمر بخش يونيسف آلمان، در مورد وسعت خشونت هاي جنسي عليه اطفال به استناد از تخمين هاي سازمان ملل متحد مي گويد:

"سالانه در سراسر جهان (به شمول افغانستان) 150 ميليون دختر و 73 ميليون پسر مجبور به ارتکاب به اعمال جنسي مي شوند. اين شمار از حد تصور ما خارج است. ما در اين مورد تقريباً از سه برابر بيشتر از اطفال و نوجواناني صحبت مي نماييم که در جمهوري آلمان زندگي مي کنند و اين مساله از مرز ها ميان سوء استفاده جنسي و بهره کشي تجارتي به سرعت زيادي فرا تر رفته است."

راجر مور سفير يونيسف که از مدت ها به اين طرف در امور محافظت اطفال فعاليت مي کند، در بارۀ ميليون ها طفل که به روسپي خانه ها کشانيده مي شوند و به فروش مي رسند، مي گويد:

"من نمي توانم برايم هيچ تخطي شرم آوري را در قسمت حقوق اطفال تصور نمايم، از اينکه که آنها مورد بهرکشي بي حد سوء استفاده جنسي بي رحمانۀ کلان سالان قرار مي گيرند، کلان سالاني که مي خواهند عطش جنسي شان را مرفوع بسازند."

آمر يونيسف آلمان، خانم ريگينه شتاخل هاوس به اين موضوع اشاره مي کند که دقيقاً اطفال کشورهاي روبه انکشاف و کشور هاي نوخاسته صنعتي به صورت خاصي با تهديد سؤ استفاده و بهره برداري جنسي مواجه هستند.

به ويژه خطرات در کشور هاي وجود دارد که عاملين را هيچ نوع پيگرد جزايي تهديد نمي نمايد. نظر به معلومات يونيسف تنها درفليپين همه ساله تا به 100.000 طفل قرباني بهربرداري جنسي مي شوند. در مرکز سياحان در ساحل کينيا نظر به شمارش يونيسف و حکومت کينيا در سال 2006 تقريباً 15.000 اطفال مورد استفادۀ جنسي قرار گرفته اند که 10 در صد آن در ميان دختران کمتر از 12 سال عمرداشته اند. دو سوم مشتريان سياحان ثروتنمند از کشورهاي صنعتي بوده اند.

شتاخل هاوس اظهار داشت، درين ميان گزارش داده شده است که حکومت مصممانه عليه اين بهره برداري به اقدامات خواهد پرداخت. همچنان بسياري از هوتل هاي توريستي درين ميان خودشان اين اين مسووليت را به دوش گرفته اند تا تجارت در امور جنسي را در اين کشور ها بيشتر ازاين متحمل نگردند. به گفتۀ شتاخل، البته تلاش هاي در اين زمينه صورت گرفته است، اما اين ها هنوز کافي نيستند. تا امروز همکاري مشترک مقامات پليس بسنده نيستند و مانند قبل تعداد بسيار کمي از سياحان در کشور شان، واقعاً به خاطر اعمالي که در حق اطفال در خارج انجام داده اند، محاکمه مي شوند. درين ميان البته روزبه روز کشور هاي بيشتري آمادۀ همکاري مشترک در امر مبارزه عليه بهره برداري جنسي از اطفال هستند.

ريپرگر/ انوش

ويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی