گزارش سالانه امريکا درباره هراس افگني | آلمان و جهان | DW | 01.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گزارش سالانه امريکا درباره هراس افگني

بنابر آمار وزارت خارجه امريكا درسال گذشته درعراق ۴۴۰۰۰ نفركشته، زخمى و ربوده شدند

حمله ی خونین دربغداد که دهها کشته برجای گذاشت.

حمله ی خونین دربغداد که دهها کشته برجای گذاشت.

بارديگرحكومت ايالات متحده امريکا گزارش سالانه خود را در مورد سازمانهاى هراس افگن و هراس افگني در جهان به نشرسپرد.

دراين گزارش وزارت خارجه ايالات متحده امريکا خطرات ناشي ازهراس افگني را در كشورهاي مختلف وسازمانهاى هراس افگني را مورد ارزيابى قرار مي دهد۰ دربررسي هاي انجام شده توسط مراکزتحقيقاتي امريکا درسال ۲۰۰۷ ميلادي شمارسوء قصدهاى هرافگنانه درجهان کاهش يافته است اما شمارآناني كه در اثر سوءقصدها كشته شده اند،افزايش يافته اند۰

بنابر آمار وزارت خارجه امريكا درسال گذشته درعراق ۴۴۰۰۰ نفركشته، زخمى و ربوده شدند۰به اينترتيب بيشترين عدد کشته شدگان ناشي ازحملات هراس افگنانه درعراق مي باشد۰

بنابربررسی های متعدد عراق سال گذشته سال خونینی داشته است.

بنابربررسی های متعدد عراق سال گذشته سال خونینی داشته است.

ديل ديلى هماهنگ کننده مبارزه عليه هراس افگني دروزارت خارجه امريكا، ضمن تاييد اين آمارمي گويد:" به دليل سوءقصدهاى وحملات هراس افگني شديد وسنگين، باوجود كاهش شمارآن، اما تلفات بيشتربوده است."

ديلي مي گويد:

"متأسفانه اين نوع سوءقصدها بسيار قوي ونيرومند اند، زيرا وقتي فردي حاضر به کشتن خودش مي گردد با همه توان مي كوشد، تا هرچند بيشتر تلفات به بارآورد وديگران را بكشد۰"

اما درعين حال ديلى معتقد است که بااينهم جهان مطمين تر شده است. اودليل اين را درهمکاري بين المللي مي داند.به باور او"كشورها در مقابل هراس افگني هرچند بيشتر قوانين خود را توسعه مي بخشند، بويژه در مقابل منابع مالي هراس افگنان؛نيروهاي امنيتى خود را براي پي گرد آن تقويه مي کنند؛ چه بوسيله كشورهاى قويتر همسايه و چه هم بوسيله سازمانهاى بين المللى"۰

وقتي فردي حاضر به کشتن خودش مي گردد با همه توان مي كوشد تا هرچه بيشتر تلفات به بارآورد

وقتي فردي حاضر به کشتن" خودش مي گردد با همه توان مي كوشد تا هرچه بيشتر تلفات به بارآورد"

اما حقيقت امراينست که هراس افگني همچنان درجهان ادامه دارد.اگرهم بطورمثال در شبه قاره هند يا اندونيزيا كمتر شده است، ولى دربسياري کشورهاي ديگرچون افغانستان و سوماليا و پاكستان بيشترو حتى چند برابر شده است۰

ايالات متحده امريکا همچنان كوبا،كورياى شمالى، سودان،سوريه و از همه نخست ايران را در فهرست كشورهاى حمايت گر ازهراس افگني قرارداده است۰درگزارش يادشده درمورد اروپا گفته شده است: با آنكه دراين قاره نيز هراس افگني وجود دارد،اما اروپاييان قادر به كنترول آن شده اند و"بسياري از كشورهاى اروپايي داراى شمارزيادي مسلمانان اند۰اما اگر اينها به تنهايى روى خود متكى باشند،از لحاظ سياسى و فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى، خطر بروز نا آراميها زياد مي شود۰"

آگهی