1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
10 عکس
هنرایالات متحده امریکا
۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF/g-57404692
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Norwegen Oslo | Thomas West, US-Sonderbeauftragter Afghanistan

توماس وست: جنگ در افغانستان دوباره شعله‌ور خواهد شد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی