گزارشگران بدون مرز ليست 40 نابود کننده مطبوعات را انتشار داد | مجله حقوق بشر | DW | 03.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

گزارشگران بدون مرز ليست 40 نابود کننده مطبوعات را انتشار داد

سازمان گزارشگران بدون مرز، به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات، درسطح جهاني از چهل بدترين «نابود کنندگان مطبوعات » سخن به ميان آورده است که اينها شامل رهبران سياسي، مذهبي وجنگجويان مي شوند.

درسال جاری 9 ژورنالیست کشته و 300 ژورنالیست زندانی شده اند

درسال جاری 9 ژورنالیست کشته و 300 ژورنالیست زندانی شده اند

درگزارش گفته مي شود که :« اينها قدرتمند، خطرناک ، خشونتگرا وفرا تر ازقانون اند... اين نابود کنندگان مطبوعات قدرت سانسورکردن، زنداني ساختن، آدم ربايي، شکنجه کردن ودربدترين صورتها کشتن ژورناليستها را دارند».

هفده رئيس جمهور وچندين نخست وزير شامل اين ليست اند. دراين جمله هوجين تاو رئيس جمهور چين، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران، پاول کاگامه رئيس جمهورروندا ، راول کاسترو رئيس دولت کيوبا و ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه شامل اند. ازجمله کساني که تازه دراين ليست جاگزين شده اند، ازملا محمدعمر رهبرطالبان افغانستان نام برده شده است.

درگزارش گفته مي شود:رهبر طالبان که « نفوذش مانند افغانستان درپاکستان نيزپهن مي باشد، براي آن شامل اين ليست شده است که اعلام جهادش عليه مطبوعات نيزمي باشد...آدم کشان ( ملا عمر) آن ژورناليسان محلي را که تبليغات آن را انتشار نمي دهند تهديد مي کنند».درسال 2009 حدود 40 حمله طالبان متوجه خبرنگاران ورسانه هاي خبري بوده است.

گزارش علاوه مي کند:« تهديدي که عليه ژورناليستان صورت مي گيردنفوذ طالبان را دربين مردم بيشتر مي سازد وخلاء هاي سياهي را دربخش اخبار درجنوب وشرق افغانستان وغرب پاکستان به وجود مي آورد».

رمضان قادروف، رئيس جمهور طرفدار روسيهء چي چينيا نيز دراين ليست داخل شده است. درگزارش خبرنگاران بدون مرز آمده است:« هرکس که سياستهاي قادروف رامورد سوال قرار دهد، محکوم به مجازات مرگ مي شود». دراينجا اشاره اي به کشته شدن انا پولتيکوسکايا خبرنگار و ناتاليا استميروا، فعال حقوق بشرشده است.

علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن نيز، پس ازآنکه دادگاه ويژه اي را براي جرايم مطبوعاتي به وجود آورد، درجمله نابود کنندگان مطبوعات داخل شده است.

سازمان خبرنگاران بدون مرز مي گويدکه اين دادگاه ويژه جرايم مطبوعاتي، وسيله اي بود « براي محدود ساختن پوشش خبري درمورد جنگهاي کثيفي که درشمال وجنوب اين کشورجريان دارد».

درمورد شامل ساختن علي عبدالله صالح دراين ليست درگزارش گفته مي شود:« هشت روزنامه درحال حاضر به اتهام نشرافکار "جدايي طلبانه" ازچاپ بازداشته شده اند».

جنگجويان خصوصي فليپين نيز به دليل قتل عام پنجاه نفر به شمول سي ژورناليست « توسط آدم کشان حکومت محلي » درايالت ماگوين دانانو، دراين ليست شامل ساخته شده اند.

درگزارش گفته مي شود:« درامريکاي لاتين هنوزخشونت ازجانب گروه چهارگانهء ديو صفت، يعني قاچاقبران مواد مخدر، ديکتاتوري کيوبا، ارتش انقلابي آزاديبخش کولمبيا( گروه چريکي کولمبيايي يا "فارک") وگروههاي شبه نظامي اِعمال مي شود».

مواردي که نامهاي شان ازاين ليست حذف اند عبارت اند ازخدمات امنيتي نايجريا که گزارشگران بدون مرز گفته است اکنون « جلو آنها گرفته شده است».

اما گزارش مي گويد که نيروي پليس نايجريا« جايگاه اصلي ترين منبع پامال کردن حقوق را عليه مطبوعات گرفته است».درگزارش گفته مي شود که اين پليس « داراي آموزش بسيارنازل بوده وازاينرو عليه ژورناليستها به خشونت روي مي آورد».

گزارش علاوه مي کند که « نايجريا يکي ازکشورهايي است که درآنجا بيشترين خشونتها عليه ژورناليستها به کاربرده مي شود... وپليس ملي اين کشور قبلاً دراين مورد بسيار متهم شده است».

سازمان گزارشگران بدون مرز نام چندين گروه اسلامگراي عراقي را نيز ازليست حذف کرده وگفته است: درحاليکه خشونتها درعراق بسيارزياد اند، اما ديگر اين متوجه ژورناليستها نبوده اند.

درگزارش خبرنگاران بدون مرز آمده است که که درسال 2010 نه ژورناليست کشته شده و 300 ژورناليست درزندان مي باشند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی