گرين پيس آلمان 30 ساله شد | آلمان و جهان | DW | 28.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

گرين پيس آلمان 30 ساله شد

"Let´s make a green Peace" "بياييد در راه يک صلح سبز بکوشيم!"اين شعار فعالان سازمان گرين پيس است.

اعتراض گرین پیس علیه انتقال مواد فاضله اتومی

اعتراض گرین پیس علیه انتقال مواد فاضله اتومی

فعالان صلح در سال 1971 اين سازمان را در کشور کانادا اساس گذاشتند. 9 سال بعد از آن شعبۀ آلماني اين سازمان ايجاد شد، که کارشناسان آن امروز مجرب ترين افراد در شبکۀ گرين پيس جهاني شمرده ميشوند. شعبۀ آلماني گرين پيس بتاريخ 28 آگست 30 سالگي ايجاد خود را جشن ميگيرد.

يکي از گروه هاي آلماني گرين پيس هم اکنون در خليج مکسيکو مشغول تحقيقات است. آنها کيفيت آب آلوده شده با نفت را با آب مناطقي که در سواحل ايالات متحدۀ امريکا هنوز از شر سانحۀ نفتي در امان مانده است، مقايسه ميکنند. گرچه براي پاکسازي آب از آلوده گي نفت مواد سمي در آنجا بکار برده شده است، با آنهم فعالان گرين پيس بقول خود شان بدون هيچگونه ترسي به کار شان ادامه ميدهند. رگينه فريريشس يکي از اين فعالان ميگويد:

"بلي، ما در برابر همه چيز آماده گي کامل داريم."

آماده گي داشتن يکي از توانمندي هاي گرين پيس است، که فعالان آن با جرأت تمام عليه نابود کننده گان گياهان و حيوانات به مقابله مي پردازند و درين راه خطر را در برابر چشمان خود مشاهده ميکنند. هارالد سيندلر يکي از بنيان گذاران شعبۀ آلماني گرين پيس ميگويد:

"ما با نقاط جريحه دار شده سرو کار داريم و در رويارويي مستقيم با مشکلات قرار داريم."

بطور مثال فعالان اين سازمان باري با پذيرفتن خطر، شبانگاه يک کشتي را در بحيرۀ بالتيک تعقيب کردند و مانع آن شدند که اين کشتي محمولۀ مواد فضلۀ سمي و کثافات فابريکه هاي توليد رنگ را درين بحيرۀ بريزند. اين فعالان پيوسته موفق ميشوند تا بر ناقضان حفظ محيط زيست و سياستمداران فشار وارد کنند. سازمان گرين پيس طرفدار تظاهرات بزرگ نيست، بلکه با حرکت هاي مسالمت آميز توسط گروه هاي کوچک کارشناسان سعي ميکند به اهداف خود نايل شود.

يکي از عرصه هاي بزرگ فعاليت گرين پيس را مبارزه عليه مواد فضلۀ اتمي مي سازد. اين سازمان در مجموع مخالف استفاده از نيروي اتمي است. سازمان گرين پيس آلمان تنها در رابطه با انبار "احتمالي" مواد فضلۀ اتمي در منطقۀ گورليبن آلمان 12000 صفحه، شامل پروتوکول هاي کابينه، يادداشت ها و تحقيقات را در صفحۀ انترنت خود گذاشته است.

در ادارۀ مرکزي گرين پيس آلمان در شهر هامبورگ کارشناسان عرصه هاي بيولوژي، محيط زيست و انجنيران مشغول کار اند. گرهارد والماير يکي از کساني که از آوان تأسيس گرين پيس آلمان درين اداره کار ميکند، ميگويد:

"ما درينجا معاش دريافت ميکنيم. اما کسانيکه درينجا کار ميکنند همه در عقيدۀ خود استوار اند، در غير آن هيچکس حاضر نمي شد اين کار ها را بکند. ما ميخواهيم چيزي را متوقف بسازيم، ما ميخواهيم چيزي را تغيير بدهيم، ازينرو مشترکاً درينجا کار ميکنيم. ما بدل کاران نيستيم که کار هاي پرخطر را کسي ديگري براي ما انجام بدهد."

سازمان گرين پيس در مواردي که محيط زيست با خطر مواجه باشد تحقيق ميکند، گزارش ميدهد و بالاخره کارشناسان آن راه هاي حل بديل را پيشنهاد ميکنند. اين يک سازمان پذيرفته شده است که در کنفرانس هاي جهاني در مورد اقليم يک جاي دايمي بدست آورده است.

کارين يگر/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی