گروه کمکهاي عاجل ايتاليا 38 کارمندش را ازافغانستان بيرون کشيد | افغانستان | DW | 11.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گروه کمکهاي عاجل ايتاليا 38 کارمندش را ازافغانستان بيرون کشيد

به روزچهارشنبه حدود چهل تن ازکارمندان سازمان کمکهاي عاجل ايتاليا بنابرکشيدگي اي که بين اين سازمان وحکومت افغانستان به وجود آمده است، افغانستان را ترک گفتند.

پارلمان ایتالیا به هنگام رای گیری روی تمدید خدمت سربازان آن کشوردرافغانستان

پارلمان ایتالیا به هنگام رای گیری روی تمدید خدمت سربازان آن کشوردرافغانستان

يک سخنگوي موسسه کمکهاي عاجل ايتاليا که مرکزآن درشهرميلان قرار دارد گفته است : " آنها کابل را به قصد محل آرامتري که بتوانند درمورد اوضاع صحبت بکنند ، ترک نموده اند."

کارلوگارباگناتي معاون موسسه کمکهاي عاجل گفته است که اين گروه که شامل 30 ايتاليايي و هشت شهروند پيشين افغانستان مي باشند، عازم دوبي شده اند. وي دليل عزيمت شان را " فقدان امنيت " خوانده است. گارباگناتي گفته است که سه شفاخانه اي که توسط اين موسسه درافغانستان به راه افتاده اند " به طرق اندک محدودتر" توسط پرسونل افغاني به کارشان ادامه خواهند داد

گينوستادرا موسس اين موسسه دراين راستا از" اتهامات زشت " دستگاه استخبارات افغانستان عليه رحمت الله حنيفي مديرپرسونل اين شفاخانه دررابطه با گروگانگيري ژورناليست ايتاليايي وهمکارانش سخن به ميان آورده است. گفته مي شود که حنيفي دربازداشت دستگاه استخبارات افغانستان قراردارد. ستادرا مکرراً تقاضاي رهايي اورا نموده است. وي حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان ورومانو پرودي نخست وزيرايتاليا را عمدتاً " مسئوول رسوايي " بازداشت حنيفي خوانده است. اوافزوده است : " اين نخستين باري است که وقتي دوجناح توافق مي کنند که وظيفه تبادله زندانيان را به فرد سومي واگذارشوند، اين فرد درفرجام زنداني مي شود."