گروه ″دوستان سوریه″ درپاریس خواستارافزایش ناظران شد | آلمان و جهان | DW | 20.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گروه "دوستان سوریه" درپاریس خواستارافزایش ناظران شد

وزرای خارجه کشورهایی که به نام "دوستان سوریه" یاد می شوند، گفتند که 30 ناظر سازمان ملل متحد برای ‏سوریه کافی نیست. آنها تاکید کردند که دست کم این شمار به 300 تن افزایش یابد تا طرح صلح عنان چانس موفقیت ‏داشته باشد.‏

الان ژوپه، وزیر خارجه فرانسه یازده همتای دیگرش را در پاریس دعوت کرد تا فشار برحکومت سوریه باز هم افزایش یابد. نشست گروه "دوستان سوریه" این باردرپاریس برگزارشد.

وزرای خارجه برای موفق بودن طرح صلح کوفی عنان یک برنامه کاری طرح ریزی کرده اند که برآن اساس قرار است ماموریت سازمان ملل متحد برای سوریه مورد حمایت قرار گیرد

آنها تاکید دارند که طرح صلح عنان که حاوی 30 ناظر غیر مسلح از طرف سازمان ملل متحد برای سوریه است، باید تا 300 تن افزایش یابند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به همین نظر است. الان ژوپه، وزیر خارجه فرانسه گفت: «برای ما امروز عملی کردن طرح عنان بالا ترین الویت را دارد. این از دید ما آخرین شانس برای صلح است، آخرین شانس تا از یک جنگ داخلی در سوریه جلوگیری کرد.»

ازاینرو، وزرای خارجه به اصطلاح "دوستان سوریه" می خواهند در هفته آینده، یک قطعنامه دیگر سازمان ملل تصویب شود که در آن حقوق ناظران سازمان ملل متحد مشخص گردد. اما این امر درمیان وزرای خارجه مورد منازعه است که ناظران سازمان ملل متحد با هواپیما ها مجهز شوند.

هیلاری کلینتون وزیرخارجه امریکا با الان ژوپه وزیرخارجه فرانسه درپاریس

هیلاری کلینتون وزیرخارجه امریکا با الان ژوپه وزیرخارجه فرانسه درپاریس

اما آنها همه توافق دارند که برای بشار الاسد، رییس جمهور سوریه نباید دیگر فرصت بیشتر برای سرکوبی جنبش دموکراتیک را داد. وستروله، وزیر خارجه آلمان گفت: «طرح صلح کوفی عنان، دعوتی برای رژیم نیست تا با زمان بازی کند و به این صورت همچنان به اعمال قهر ادامه دهد.»

وزیر خارجه آلمان مانند همتای فرانسوی اش تاکید کرد که قهر آشکارا از طرف رژیم سوریه سر می زند. حکومت آلمان تا به حال بیش از پنج میلیون یورو را برای کمک های بشری در سوریه در اختیار قرار داده است.

وستروله آشکار از پیشنهاد سرکوزی، رییس جمهور فرانسه فاصله گرفت. سرکوزی تقاضا کرده بود که توسط سربازان، یک گذرگاه کمکی برای جمعیت سوریه به وجود آید.

و زیر خارجه آلمان به عوض آن تاکید کرد که باید روسیه و چین را در طرح های صلح برای سوریه دخیل کرد. هردو کشور از رژیم سوریه حمایت می کنند و مانع هرگونه قطعنامه سازمان ملل متحد شده اند.

دوچرو/مبلغ

ویراستار: سیدروح الله یاسر

DW.COM

آگهی