گروه بين المللي بحرانها: ماشين تبليغاتي طالبان گسترده ومنکشف شده است | افغانستان | DW | 25.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گروه بين المللي بحرانها: ماشين تبليغاتي طالبان گسترده ومنکشف شده است

چون افغانها به طور فزاينده اي ازاوضاعي که آنها را احاطه کرده است نوميد مي شوند، اين امر باعث مي شود که ازماشين تبليغات طالبان حساب ببرند

فعالان جنبش اسلامی ، پوسترهای طالبان را به فروش می رسانند

فعالان جنبش اسلامی ، پوسترهای طالبان را به فروش می رسانند

موسسه تحقيقاتي بلجيمي موسوم به " گروه بحرانهاي بين المللي " براين نظراست که ماشين تبليغاتي طالبان به طور فزاينده اي منکشف و موثر گرديده است. درگزارش اين گروه ابزارهاي تبليغاتي اي که توسط طالبان به کارگرفته مي شوند تحليل مي گردند وازمقاومت دربين مردم نسبت به حکومت ملي و نيروهاي امنيتي بين المللي هشدارداده مي شود.

دراين گزارش آمده است که جنگ تبليغاتي طالبان درافغانستان، روزتا روز انکشاف يافته تر وموثرتر مي گردد. نيک گرونو، معاون رئيس اين گروه براين نظراست که :


"طالبان ماشين تبليغاتي بسيارموثر دارند و به خوبي مي توانند ازاين طريق پيامهاي شان را به وسيله رسانه هاي مختلف به شمول دي وي دي ، راديوکست و پاملفلتها به مردم افغانستان برسانند. آنها با استفاده ازاين وسايل خود را شايد بيشترآزآنچه که واقعاً هستند، موثرتر نشان مي دهند".

تصویرویدیویی رودلف بلیخ شمیت انجنیرآلمانی که توسط طالبان جهت تبلیغات به هنگام گروگان بودن وی به کارگرفته می شد

تصویرویدیویی رودلف بلیخ شمیت انجنیرآلمانی که توسط طالبان جهت تبلیغات به هنگام گروگان بودن وی به کارگرفته می شد

گروه بين المللي بحرانات براين نظراست که پيام طالبان نسبت به گذشته ها مدلل تراست، زيرا شکايات بين عامه مردم افغانستان افزايش يافته است. نيک گورنو مي گويد:

" شکايتهاي مشروعي دربين مردم افغانستان وجود دارند.مسائلي مانند بمباردمان نيروهاي ائتلاف ، مسائلي مانند تلاشيها وداخل شدن به خانه هاي افغانها ، تاثيرات بسياربدي دربين آن افغانهايي دارد که ازورود ناخوانده خارجيان نفرت دارند. مسائلي مانند زندان خليج گوانتانامو بسيار بد مردم افغانستان مي آيند، زيرا نگرانيهايي درمورد طرزبرخورد نسبت به هموطنان افغان شان درآنجا وجود دارد. ازهمينجاست که طالبان اين موضوعات را مدنظر گرفته وبه طوربسيار موثر آن مورد استفاده قرار مي دهند".

اين گروه تحقيقي هنگامي که مي خواهد جانب ديگر را نشان بدهد ، کار حکومت افغانستان ونيروهاي امنيتي بين المللي را مورد نظرمي گيرد. با توجه به نفوذي که طالبان پيدا کرده اند ، گروه بحرانات بين المللي به اين نتيجه مي رسد که کارهاي زيادي بايد انجام يابند. دراين جا مسئله آن نيست که با تبليغات بايد عليه تبليغات جنگيد، بلکه ضرورت بدان احساس مي شود که تغييري درمشي سياسي به وجود آيد. نيک گرونو بازهم مي گويد:

ملا داد الله تا هنگامی که زنده بود پیامهایش را ازطریق ویدیو به تلویزیونهای شخصی می فرستاد

ملا داد الله تا هنگامی که زنده بود پیامهایش را ازطریق ویدیو به تلویزیونهای شخصی می فرستاد

" البته اين تنها پيام نيست، دراينجا مهم توجه به شکايات مشروع است ، پرداختن به مشکلات ناشي ازفساد اداري درحکومت افغانستان است ، درمورد اقدامات دربرابر نقش بسيارمخرب پاکستان درافغانستان است. همه ء اينها موارد اساسي اند، اما درحال حاضرما کاردرستي نسبت به اين مسائل اساسي ويا پخش معلومات درمورد اين مسائل انجام نمي دهيم".

گزارش همچنان به اين نکته توجه نموده است که طالبان چگونه ازانترنت استفاده مي کنند وپيامهاي شان ار ازاين طريق مي رسانند. نيک گرونو دراين مورد مي گويد:"آنها وب سايتي دارند که اعلاميه هاي شان را به پنج شش زبان که عمدتاً پشتو، دري، اردو، انگليسي وعربي مي باشند، انتشارمي دهد. زبان انگليسي اين اعلاميه ها بسيارپيشرفته نيست اما اعلاميه ها منظماً تجديد مي گردند. آنها پامفلتها، دي وي دي ، کستها ، صداي زنگ تلفون وموسيقيهاي وطن دوستانه را به کارمي گيرند".

اين گزارش گروه بحرانات بين المللي، درآن لحظات حساسي انتشارمي يابد که جان مک کاين وباراک اوباما، دونامزد مقام رياست جمهوري براي رسيدن به کاخ سفيد باهم مبارزه مي کنند. درهردوسوي اوقيانوس اطلس اين مباحثه جريان دارد که آيا اعزام سربازان بيشتر به افغانستان ، سرنوشت جنگ را دراين کشور تغيير داده مي تواند. دريک زمينه همرايي ووفاق عمومي وجود دارد وآن اينکه افغانستان به چيزي بيشتر از راه حل نظامي ضرورت دارد.

آگهی