گام به گام با حقوق بشر | مجله حقوق بشر | DW | 07.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

گام به گام با حقوق بشر

چنانچه در پيش گفته بوديم كه بحث حقوق بشر ونسبيت فرهنگی را با شما شنوندگان ، خوانندگان و علاقه مندان اين برنامه پی خواهيم گرفت .

default

بحث های هفته های گذشته را پيرامون مساله حقوق بشر و نسبيت فرهنگی ، در اين هفته نيز ادامه ميدهيم .

نخست قابل يادآوری می دانم اينکه در برابر حقوق بشر و نسبيت فرهنگی نيز مانند ديگر عرصه ها نگرشهای يکسانی وجود ندارد . شماری اند كه اصل موضوع حقوق بشر ونسبيت فرهنگی را مورد بحث دانسته و اينكه آيا می تواند حقوق بشر را با نسبيت های فرهنگی ديدن حق دانست ياخير ؟ ويا اينكه نسبيت های فرهنگی چقدر مانع رشد حقوق بشر می شود ؟
آقای پرتو نادری شاعر و نويسنده و صاحبنظر افغانستان ، که خود در راستای جامعه ی مدنی مشغول کار است ، نسبيت حقوق بشر را با توجه به پيرامون اين بحث ، اينگونه بيان ميدارد .
يك معيار های است كه معيار های جهانی است .اما بعضی كشورها هم كه قوانينی دارند يا عنعناتی دارندكه گاهی مجبورمی شوندآن معيار های جهانی رامطابق عنعنات خود بپذيرند . بگونه ی مثال در يك كشوريكه آنجانظام مذهبی حاكم است وتمام بنيادهای حقوقی بر اساس شرعيت مذهبی آنجا استوار است . بنا برآن آنها يك برخورد نسبی با آن می كنند وتمام آن چيزی را كه در ميثاق های جهانی وجود دارد آنها نمی پذيرند و به نوعی مشروط می پذيرند .

اما خانم هولان خطيبی کارشناس حقوق و علوم سياسی و يکی از فعالين حقوق بشر علاوه بر ديگر عوامل ، عدم آگاهی از حقوق بشر رامانع تطبيق حقوق بشر ميداند ، و نسبيت فرهنگی و حقوق بشر را که خود مردم و خانواده ها در جامعه ی عقب مانده سبب آن ميگردند ، باعث نقض حقوق بشر بشمار مياورد .

برگزيده ی رويداد های حقوق بشر جهان :

خانم اونگ سن سون کی Aung San Sun Kyi رهبر جناح مخالف حکومت برما برای يکسال ديگر نيز از حق برون رفت از خانه محروم گرديد.

خانم سن سون کی دارنده جايزه نوبل برای صلح که از ۹ سال بدينسو حق بيرون برآمدن از خانه را ندارد سال گذشته بعد از نا آرامی های سياسی در برما بار ديگر گرفتار گرديد.

رييس دولت چلی ريکاردو لگوس Ricardo Lagos در يک سخنرانی ی تلويزيونی اعلام نمود که در نظر دارد ۲۸۰۰۰ از آسيب رسيده گان و زندانيان زمان ديکتاتوری اوگوستو پنوچت Augusto Pinochet را مورد حمايت و کمک قرار دهد. برعلاوه اين کمک ها که ماهانه در حدود ۱۴۰ يورو در آمد بازنشستگی تا اخير عمر برای هر فرد ميباشد ، قرار است انستيتوت ملی برای حقوق بشر نيز به همين منظور بنيان گذاری گردد.

در آستانه ی نشست سران آسيايی ، حکومت برما اعلام داشته است که ۹۲۰۰زندانی را آزاد خواهد کرد ، اما روشن نيست که در جمع اين آزاد شده گان چه تعداد آنان زندانيان سياسی خواهد بود.

اتحاديه تر دز فيمس Terre des Femmes زير شعار زندگی آزاد و بدون شکنجه پروژه دو ساله ی بر ضد ظلم و عمل کرد بنام آبرو و غيرت را آغاز نموده .

در روز جهانی يادبود ناروايی ها بر زنان ياد از سه خواهر از جمهوريت اتحادی دومينيک صورت گرفت .
پاتريا ، مينروا ، و ماريا تريزا Patria Mierva and Maria Teresa سه خواهری بودند که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ بعد از گذشتاندن چندين ماه شکنجه و عذاب به دستور رافايل ليونيد تريژيلو Rafael Leonid Trujillo ديکاتور نظامی دومينيک به قتل رسيدند .

آگهی