گابریل وزیر خارجه آلمان خواهان واقع بینی در سیاست مهاجرت شد | مهاجرت به اروپا | DW | 09.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

گابریل وزیر خارجه آلمان خواهان واقع بینی در سیاست مهاجرت شد

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در نشست حزبی سوسیال دموکرات ها خواهان واقع بینی هرچه بیشتر در بحث ها درباره مهاجرت و پناهندگی شد. او از حق الحاق خانواده ها دفاع کرد.

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان به روز جمعه در نشست حزبی در برلین، بر حق الحاق خانواده های پناهجویان در آلمان تاکید کرد و خواهان امکانات بیشتر برای مهاجرت قانونی در آلمان شد. او همزمان به "مرزهای ظرفیتی" برای پذیرش و ادغام مهاجرین اشاره کرد.

گابریل توضیح داد: «ما باید کارهای بیشتر برای انسان هایی انجام دهیم که در این جا هستند»، در این صورت اتخاذ یک سیاست در برابر مساله مهاجرت نیز هرچه بیشتر روشن می شود.

او در ارتباط با تقاضای دو حزب متحد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که می خواهند حق مهاجرین دارای حمایت محدود را برای آوردن خانواده های شان بازهم متوقف کنند، گفت: «هیچ کسی سیاست ما را در این مورد زیر سوال نخواهد برد که ما خواهان الحاق خانواده ها هستیم.»

وزیر خارجه آلمان افزود که مساله بر شمار رو به افزایش انسان هایی است که "تلاش می کنند راه هایی برای یک زندگی بهتر را در این جا بیابند و ما مکلف به فراهم آوری امکانات قانونی برای آمدن آنها به سوی آلمان و اروپا هستیم."

SPD Parteitag 2011 Sigmar Gabriel (dapd/C. Bilan)

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان

گابریل به عنوان مثال، از آمدن رقم مشخص مهاجرین در سال نام برد که بتواند اسناد برای آموزش ارایه کنند تا به آنها امکان اقامت فراهم گردد.

او گفت، حینی که حق پناهندگی "نمی تواند مرز بالایی داشته باشد"، باید در ارتباط با مهاجرت یک بحث در این مورد وجود داشته باشد که "ظرفیت پذیریش ما" تا چه حدی بزرگ است.

گابریل در این ارتباط تصریح کرد که البته این ظرفیت پذیریش "ثابت نیست، بلکه وابسته با شمار اقامتگاه ها، جاهای آموزش و شمار آموزگاران است" و افزون برآن باید چشم ها را در برابر نگرانی جمعیت کشور و نیز در میان رای دهندگان بسته نکنیم."

ایدان اوزوگوس مسئول امور ادغام آلمان فدرال در نشست حزبی سوسیال دموکرات ها خواهان راه های قانونی مهاجرت به آلمان شده گفت: «این امر نباید فقط  سخن میان تهی باشد، بلکه باید به این وسیله جلو فعالیت های قاچاقبران انسان گرفته شود.»

Hm/rsh (afpd)

الحاق خانواده های مهاجرین از یونان به آلمان به کندی پیش می رود

"دولت فدرال اجازه ورود خواهران و برادران اطفال پناهجوی بدون همراه  را بدهد"

DW.COM

آگهی