گابریل: آلمان برای رشد اقتصاد اروپا باید تلاش کند | مهاجرت به اروپا | DW | 11.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

گابریل: آلمان برای رشد اقتصاد اروپا باید تلاش کند

رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان در نشست درون حزبی اش گفت که برای رسیدن به یک توافق جامع با کشور های عضو اتحادیه اروپا در قبال بحران مهاجرت باید تمرکز بیشتر روی همکاری با کشورهای عضو این اتحادیه و رشد اقتصاد آنها صورت گیرد.

زیگمار گابریل رئیس حزب سوسیال دموکرات و معاون صدر اعظم آلمان در نشستی امروز جمعه در برلین گفت، هرگاه آلمان برای انجام این عمل آماده شود، بدون شک که دولت های دیگر نیز از این اقدام دولت فدرال اعلام حمایت خواهند نمود.

معاون صدر اعظم آلمان تاکید کرد که تا زمانی یک کشور برای پذیرش پناهجویان ابراز رضایت نمیکند که خود با میزان بلند بیکاری روبرو باشد. به بیان گابریل جوامع که خود با چالش های فراوان اجتماعی و اقتصادی مواجه باشند توانایی ادغام پناهجویان دیگر را نخواهند داشت.

گابریل گفت: «این هیچ کمک نمیکند که همه روزه با صدای بلند از جواب رد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان همواره شکایت کنیم.» او افزود که چنین اقدامات همدیگر پذیری را صدمه رسانده و اختلاف نظر را در ابعاد مختلف بیشتر خواهد کرد. او همچنان مخالفت خود را با کسانی اعلام داشت که از یک سو مهاجر نمی پذیرند و از جانب دیگر در انسجام کمک های اجتماعی کوتاهی می کنند. به قول گابریل کشورهای مهاجر پذیر باید همکاری های بیشتر نیز بدست آورند.

از سوی هم گابریل رضاکاران و مدد کاران داوطلب در آلمان را مورد تمجید قرار داده گفت: «این قهرمانان را که در راستای ادغام پناهجویان کار میکنند، هرگز از دست نباید داد.»

باتوجه به این دیدگاه ها که آیا آلمان در هر سال یک ملیون پناهجو را پذیرفته خواهد توانست چنان که انتظار میرفت و این کشور از عهده این مسئولیت بر آمده نخواهد توانست. گابریل می گوید که بسیاری ها انتظار داشتند که این سرعت مهاجرت در هر سال رو به کاهش خواهد نهاده و پس از آن مراقبت از مهاجرت ها نیز بهبودی خواهد یافت. علاوه براین انتظار می رود که مهاجرت ها در آلمان دوباره تحت کنترول درآورده شود. گابریل خاطر نشان نمود که او مخالف با سیاست تعیین حد اعظم رقم پناهجویان است، زیرا این امر ممکن نیست، اما او طرفدار کاهش رقم پناهجویان است.

معاون صدر اعظم آلمان با انتقاد از روش حزب دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن که گویا از طرف روز توانایی پذیرش یک ملیون مهاجر را جشن می گیرند و از طرف شب در نشست کمیته های ائتلاف هر بار پیشنهادات تازه را ارائه می کنند، شدیداً انتقاد کرد. او گفت که "این سیاست دو پهلو را حزب سوسیال دیموکرات آلمان دنبال نخواهد کرد."

DW.COM

آگهی