کی درعقب حمله انتحاری برسفارت هندوستان قرار دارد؟ | مصاحبه ها | DW | 07.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کی درعقب حمله انتحاری برسفارت هندوستان قرار دارد؟

"با يقين نمی توان گفت که کدام گرو ه ها مسوول حملۀ انتحاری برسفارت هندوستان در کابل اند، اما به گمان زياد دست پاکستان در اين حادثه دخيل بوده است".

پاکستان تلاش زياد به خرج ميدهد تا به رقبای خود ضرب شست نشان بدهد...

سيحون: پاکستان تلاش زياد به خرج ميدهد تا به رقبای خود ضرب شست نشان بدهد...

اين مطلب را سيف الدين سحيون کارشناس امور سياسی افغانستان طی گفت و شنودی اختصاصی با راديو صدای آلمان اظهار نموده است.

سيحون چنين استدلال می کند که پاکستان تا به حال بار بار نارضايتی خود را علنا ً با فعاليت های هندوستان در بخش بازسازی افغانستان مطرح نموده است. به باور او هراس اسلام آباد از نزديکی کابل و دهلی ديرينۀ تاريخی دارد و به اين اساس پاکستان تلاش زياد به خرج ميدهد تا به رقبای خود ضرب شست نشان بدهد.

سيحون به اين نظر است که پاکستان از فعاليت های هندوستان در بخشهای مختلف بخصوص تيم های بازسازی اين کشور در جلال آباد، يعنی در مرز های پاکستان، بی حد ناراض ميباشد. او از اين رو حملۀ انتحاری بالای سفارت هندوستان در کابل را ادامۀ همان سياست هایی ميداند که تا به حال بار بار منجر به حملات متعدد بالای کارمندان هندوستانی در افغانستان شده است.

از طرف ديگر اين کارشناس امور سياسی افغانستان به اين باور است که اين بار نيز واکنش هندوستان، افغانستان و کشور های کمک کننده به اين کشور به جز از ابراز تاسف و تقبيح نمودن های تند و تيز چيزی ديگر نخواهد بود. به قول او هيچ طرف بدرستی نميداند که به تحريک هایی همچون حمله بالای سفارت هندوستان در کابل چه گونه واکنش نشان بدهد.

آگهی