کومينتانگ برنده انتخابات تايوان شد | آلمان و جهان | DW | 23.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کومينتانگ برنده انتخابات تايوان شد

"مايينگجو"کانديد حزب مخالف ملي گراي "کومينتانگ" تايوان با تفاوت زياد برنده انتخابات رياست جمهوري گرديد. روزگذشته را بسياري ازمردم وتحليلگران سياسي روز خوبي براي تايوان و دموکراسي دراين کشورخواندند.

مایینگجو رییس جمهورجدیدتایوان

مایینگجو رییس جمهورجدیدتایوان

خيلي ها معتقدند که اولين خبرخوش اين انتخابات قبل از برگزاري انتخابات معلوم بود وآن اين که رييس جمهور"چن شوييبيان" پس از دو دوره اجازه نداشت خودش را نامزدانتخابات نمايد. اوهشت سال قبل توانست با حزب "ترقي دمکراتيک"اولين تغيير قدرت صلح آميز را در آن کشور به ميان آورد که باعث تحسين و احترام گذاردن به وي در داخل و خارج آن کشور گرديد.

اما اعتمادي که به وي شده بود، بي مورد و بيجا ثابت گرديد. اقتصاد آن کشور حالت رکود را اختيار نمود،عايد مردم همواره کم شد و اختلاس شيوع يافت. وقتي او ديگر مصوونيت و مقام رياست جمهوري را از دست دهد.از همه بيشتر در صفوف حزب "دي پي پي" خود "چن شوييبيان" تهديد به محاکمه مي باشد. همچنان سياست روياروي وي در برابر چين همواره موجب عکس العمل هاي شديد چين گشته ونيرو صبر و حوصلۀ ايالات متحد امريکا را مورد آزمون قرار داده است.

دومين خبر خوش اين روز انتخابات، جريان صلح آميز آن گفته مي شود.

چهار سال قبل دوشليک نامعلوم بر چن شوييبيان و معاونش در روز قبل از انتخابات صورت گرفت که منجر به انتخاب مجدد وي گرديد. به تعقيب آن، روز ها ميان طرفداران وي و حزب مخالفش برخور هايي صورت گرفت. البته آرامي قبل و بعد از اين انتخابات نشانه پختگي دموکراسي در تايوان است.

سومين خبر خوش اين است که انتخاب ما يينگجو انتخابي است براي تايوان، ولو که حزب ترقي دموکراتيک در تمام مدت مبارزات انتخاباتي تلاش مي نمود تا وفاداري مايينگجورا نسبت به ميهنش مورد شک و ترديد قرار دهد؛ با آنکه وي متولد هانگ کانگ بوده و داراي کارت سبز امريکا مي باشد. واقعيت اينست که او بسيار آگاهانه تايوان را انتخاب نموده است و در خدمت تايوان مي باشد که از آن 27 سال مي گذرد.

قرار است تقريبا 60 سال بعد از فرار کومينتانگ به تايوان، ديگر جدايي اي ميان ساکنين بومي و آناني که به آنجا آمده اند، ازميان برداشته شود. ما يينگجو گفته است اين جدايي و تقسيم جامعه را به گروههاي سبز و آبي ديگر از بين مي برد. البته شايد با شخصيت پر از تواضع اش به اين هدف مؤفق گردد.

ما يينگجو وظيفۀ مهم ديگرش را به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد تايوان از طريق همکاري بهتر با چين اعلام نموده است. خيلي ها به اين باوراند که اين خيانت در برابر تايوان نيست. کسي پيشرفت چين را ناديده گرفته نمي تواند، بخصوص تايوان. درعين حال ازهمکاري نزديک هردو جانب سودمي برد.

اثر نيک جانبي اين انتخابات اينست که نتايج اين انتخابات همزمان موردتاييد پيکنگ و واشنگتن مي باشد. چين در گذشته از نفوذ روبه افزايشش استفاده مي نمود تا ساحۀ فعاليت سياسي تايوان را تنگ سازد.

شايد حکومت پکينگ فقدان چن شوييبيان«پرخاشگر» را احساس نمايدبويژه وقتي که مايينگجو در آينده بخاطر علايق تايوان مبارزه کند، ونقض حقوق بشر در چين را شديداً محکوم نمايد. چنانکه تا حال چنين نموده است.

آگهی