کوشنروزيرخارجه فرانسه : ما براي ابد درافغانستان نمي مانيم | افغانستان | DW | 12.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کوشنروزيرخارجه فرانسه : ما براي ابد درافغانستان نمي مانيم

برنارد کوشنر وزيرخارجه فرانسه به روزشنبه درکابل گفته است که فرانسه براي هميشه درافغانستان نخواهند بود و افغانها مي بايست مسووليت بيشتر را بردوش بگيرند.

ماشاید جنگ را نبریم ونبازیم ام ا باید دلهای مردم را به دست آریم

ماشاید جنگ را نبریم ونبازیم ام ا باید دلهای مردم را به دست آریم

وزيرخارجه فرانسه يک هفته پس ازآکشورش درکنفرانس سران ناتو دربخارست وعده نمود که شمار سربازانش را درافغانستان دوچند ساخته وبه 3000 نفرمي رساند؛ به کابل مواصلت نموده است. کوشنرگفته است:" ما فردا افغانستان را ترک نخواهيم گفت وما براي هميشه دراينجا نخواهيم بود. " کوشنرهنگامي که در پايگاه نظامي بزرگ نيروهاي ناتو در خارج ازکابل صحبت مي کرد، گفت :" دربين اين دوزمان ما به سهم خود به مسووليتهاي افغانها اهميت مي دهيم درحالي که آنها به سهم خود مسئووليتهاي شان را مي پذيرند...هروقت که ممکن باشد ما نيروهاي مان را بيرون مي کشيم ومسووليت را به آنها واگذار مي شويم ."

یک سرباز فرانسوی درکابل

یک سرباز فرانسوی درکابل

کوشنربه افغانستان آمده است تا پيرامون تدارک براي کنفرانس بين المللي کمک به افغانستان که قراراست به تاريخ 12 ام ماه جون درپاريس برگزارگردد، با حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان مذاکره بکند.

همچنان قراراست کوشنربا مکسيم برنير؛ وزيرخارجه کانادا ازقندهار پايگاه پيشين مليشه هاي تند رو طالبان بازديد نمايد.

درحالي که نيروهاي بين المللي درسال 2001 طالبان را ازقدرت سرنگون ساختند، اخيراً شورشگري اين مليشه هاي اسلامگرا افزايش يافته است.

شمار نيروهاي بين المللي درافغانستان به 70000 نفرمي رسد که بسياري آنها تحت فرماندهي ناتو تا هنوز درحال جنگ با شورشيان مي باشند.

کوشنرگفته است که توظيف سربازان فرانسوي درافغانستان قسماً براي آن است تا به سربازان اين کشور آموزش نظامي داده شود. همچنان کوشنرگفته است که يک لشکر هفت صدنفري فرانسوي به ناحيه آشوب زده شرق افغانستان اعزام مي گردد.

نمایی ازیک حمله انتحاری علیه کاروان نظامی کانادا درافغانستان

نمایی ازیک حمله انتحاری علیه کاروان نظامی کانادا درافغانستان

کوشنرگفته است: " شايد ما جنگ را نبريم وشايد جنگ را نبازيم ، اما ما بايد دل افغانها را به دست آوريم. .. هدف ما آنست تا با افغانها نزديک شويم . ما عليه افغانها جنگ را به راه نمي اندازيم، بلکه همراه با افغانها عليه تروريسم مي جنگيم ."

کوشنرکه به تاجکستان، کشورهمسايه افغانستان ، جايي که برخي سربازان فرانسوي جهت کمک به عمليات درافغانستان درآنجا قراردارند سفرداشت؛ گفته است که تنها نيروي نظامي کافي نيست. وي اززراعت به مثابه ساحه ديگري که درآن مي شود کمک نمود ياد کرده است.

پنج هلي کوپتر وفرانسوي و حدود 160 تن ازسربازان اين کشوردرپايگاه هوايي قندهار قراردارند. حدود 1600 سرباز فرانسوي دراطراف کابل توظيف مي باشند.

کانادابه سهم خود 2500 سربازدرافغانستان دارد که درجنوب اين کشورمستقرمي باشند. ازسال 2002 بدينسو 82 سربازکانادايي کشته شده اند.

آگهی