کودکان کارگر در مزار شریف درعرصه ژورنالیزم آموزش دیدند | گزارش های بازسازی | DW | 13.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کودکان کارگر در مزار شریف درعرصه ژورنالیزم آموزش دیدند

بیست کودک کارگر در شهر مزارشریف بعد ازیک دوره آموزش شش ماهه در بخش ژورنالیزم توسط "کلید گروپ"، به روز دوشنبه شانزدهم ماه حوت طی مراسمی از از این گروپ تصدیقنامه به دست آوردند.

default

برنامه های آموزش خبرنگاری قبلاً درچهار ولایت دیگر افغانستان کابل، ننگرهار،هرات و قندهار نیز راه اندازی شده است

به گفته مسوولین "رادیوکلید" (سازمان مدنی غیر دولتی) در شهر مزارشریف این کودکان یتیم و کارگر هستند که به حمایت مادی موسسات خیریه شب وروزشان را سپری می کنند. نصیرامین مسوول رادیوکلید می گوید:

"این کودکان ازسوی موسسات مختلفی که در راستای حمایت ازکودکان بی سرپرست و بی بضاعت کارمی کنند، مانند ریاست سره میاشت، دفتر کاشانه، دفترسف وکمیته سویدن به رادیو کلید معرفی وتحت آموزش قرار گرفتند."

شماری از این کودکان دانش آموزان مکاتب هستند که در اوقات فراغت از مکتب، بعضی از اصول و قواعد ژورنالیزم را فراگرفته اند. این کودکان مدت شش ماه کار درعرصه ژورنالیزم را به طور نظری وعملی آموخته اند و حالا می توانند در رسانه ها کارنمایند و رادیوی کلید تعدادی از آنها را جذب می نماید.

آقای امین افزود، رادیو کلید با راه اندازی این برنامه به آن عده کودکانی توجه داشته است که حکومت وسایر نهاد به آنها اعتنا نکرده اند و برای اولین بار کلید گروپ به این نیازمندی پاسخ گفته است.

درمیان این بیست تن که آموزش شش ماهه در رابطه به ژور نالیزم را سپری کرده اند، تعدادی کودکان معلول نیزشامل است که از سوی کمیته سویدن به این برنامه معرفی شده اند. مرضیه بلخی، سر دبیر مجله امید همزیستی وعضوانجمن نابینایان دربلخ می گوید:

"آرزو داشتم که روزی بتوانم درعرصه ژورنالیزم درس بخوانم، اما باورنمی کردم که به این آرزویم برسم، اما رادیو کلید با راه اندازی این برنامه آرزویم را برآورده کرد."

پروین اسلمی که دانش آموز مکتب وشانزده ساله است، می گوید، مطالب زیادی را دراین مدت شش ماه درعرصه ژورنالیزم آموخته است وبعد ازاین می تواند در رسانه ها کارکند.

به گفته نصیرامین با ختم این دوره شش ماهه، همین برنامه آموزشی را برای بیست تن دیگرآغاز می نمایند؛ این برنامه درچهار ولایت دیگر افغانستان کابل، ننگرهار،هرات و قندهار نیز راه اندازی شده است وهزینه این برنامه ازسوی اتحادیه اروپا تمویل می گردد.

گفتنی است که بعد ازسرنگونی رژیم طالبان نهاد های مختلف درجهت آموزش های کوتاه مدت به ژورنالستان درولایت بلخ کارهای را انجام داده اند، اما این اولین باراست که کلید گروپ به کودکان یتیم وبی بضاعت ژورنالیزم را آموزش داده است تا در رسانه ها جذب شوند و کار کنند.

نبی اثیر، مزار شریف
ویراستار:مبلغ

آگهی