کودکان صلح را رسامی می کنند | افغانستان | DW | 12.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کودکان صلح را رسامی می کنند

راديو دويچه وله، صداي آلمان مي خواهد برنامه رسامي را زير عنوان صلح در مکاتب کابل و ديگر ولايات افغانستان به راه اندازد. اين برنامه در ليسه خصوصي "کاتب" در شهر کابل نيز راه اندازي شده است.

بلقيس: صلح و دوستي، من صلح را دوست دارم. من جنگ را نمي خواهم.

بلقيس: "صلح و دوستي، من صلح را دوست دارم. من جنگ را نمي خواهم."

تقاضاي نماينده راديو صداي آلمان در باره برنامه "رسامي براي صلح"، با استقبال مديران مکاتب روبرو شده است. بيش از صد ها تن از شاگردان ليسه کاتب نيز مي خواهند در اين برنامه سهم بگيرند.

دوباره مي سازمت وطن – اگرچه با خشت جان خويش

ستون به سقف تو مي زنم – اگرچه با استخوان خويش

اين شعريست که بر ديوار ليسه خصوصي "کاتب" در شهر کابل نوشته شده است. شاگردان وقتي کلمه صلح را مي شنوند و از آنها تقاضا مي شود تا در باره صلح رسم کنند، با خرسندي تمام تلاش مي کنند داشته هاي ذهني شان را در مورد صلح به تصوير بکشند.

صلح کودکانه

بلقيس يکي از شاگردان ليسه کاتب که بيش از هشت سال ندارد، صفحه رسامي اش را به دو قسمت تقسيم کرده است: در يک قسمت خانه هاي ويران، تفنگ و تفنگچه با فضاي غبار آلود و سياه رنگ به تصوير کشيده شده و در نيم ديگر خانه هاي قشنگ با فضاي سبز ديده مي شود که دختران در آن مصروف بازي هستند.

بلقيس تنها جنگ و صلح را تصوير نکرده است، بلکه با کلماتي بر روي رسامي اش نوشته است:

"صلح و دوستي، من صلح را دوست دارم. من جنگ را نمي خواهم."

نوريه کودک ديگري در اين مکتب با دستان کوچک اش پسري را رسم کرده است که يک دسته گل در دست دارد و دو دختر که باهم بازي مي کنند. او توضيح مي دهد:

"رسم صلح است يک دختر کشيدم که دردستش بيرق است. يک بچه که در دستش گل است يک دختر ديگر که در دستش پوقانه است."

عبيدالله شاگرد هشت ساله ليسه کاتب پوقانه اي را رسم کرده که در آن نوشته است: "صلح خوشبختي است و ما صلح مي خواهيم."

به نظر عبيدالله حالا در افغانستان آرامي آمده و تمام کودکان افغان امکان درس خواندن دارند. اما او نمي داند که همين اکنون هزاران کودک افغان يا مکتب شان به آتش کشيده شده يا معلم شان کشته شده است و ياهم مخالفين دروازه هاي مکاتب را مسدود کرده اند. او در باره کارش مي گويد:

"من يک بچه رسم کردم که پوقانه دارد و مي گويد صلح خوش بختي است و ما صلح مي خواهيم. جنگ بدي دارد وطن ما آباد نمي شود خانه هاي ما برباد مي شود و مردم شهيد مي شوند."

تحفه براي تشويق

سيد روح الله ياسر نماينده راديو صداي آلمان که در اين برنامه حضور دارد مي گويد، هدف از راه اندازي رسامي براي صلح، انگيزه دادن براي کودکان است تا آنها در مورد صلح فکر کنند.

صداي آلمان براي دانش آموزاني که در برنامه رسامي شرکت مي کنند، بسته اي را که حاوي قلم و کتابچه است براي آنها توزيع مي نمايد. آقاي ياسر در اين مورد مي گويد:

"در اين برنامه رسامي ما بسته هايي را که هم برنامه را معرفي مي کند و هم کمکي براي دانش آموزان مي شود که در ميان آن کتابچه و قلم است، براي آنها توزيع مي کنيم."

کودکاني که سخن براي گفتن دارند

در همين حال معصومه مرادي مدير ليسه عالي کاتب، از برنامه رسامي در اين مکتب استقبال کرده مي گويد:

"با ديدن رسامي ها دريافتم که شاگردان علاقمندي بسيارخاصي به صلح داشتند. اين که چگونه فضاي صلح را در محيط کوچک مانند مکتب شان يا خانواده شان بياورند، در رسامي هاي شان مشخص بود."

به گفته خانم مرادي او در جريان رسامي به رسم هاي کودکان خرد سال که مصروف آموزش در صنوف اول و يا کودکستان هستند، متوجه شده و دريافته که اين کودکان داراي افکار عالي هستند. او مي گويد:

"وقتي رسامي ها را مي ديديم متوجه مي شديم واقعاً خيلي نظرات بلندي دارند ما فکر مي کرديم که شاگرد صنف اول يا کودکستاني ما باشد که چيزي متوجه نيست اما ما دانستيم که خيلي چيزها براي گفتن دارند."

ابتکار رسامي براي صلح در چندين مکتب در کابل و ولايات ديگر افغانستان راه اندازي شده است و هدف آن رشد تفکر صلح در ميان دانش آموزان مي باشد.

حسين سيرت، کابل

ويراستار:مبلغ

آگهی