کنفرانس ملی گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح | افغانستان | DW | 15.01.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کنفرانس ملی گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح

کنفرانس ملی گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح امروز پنجشنبه (25جدی/ 15جنوری) در کابل برگزار شد. دراین کنفرانس مقام های ارشد دولتی افغانستان، یوناما، شورای صلح ، کمیسیون حقوق بشرافغانستان واعضای جامعه مدنی اشتراک کردند.

آقای سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی، صلح را نیاز اساسی مردم افغانستان خوانده گفت که اما به هیچ وجه نباید عدالت به بهانه ای صلح قربانی گردد.

او افزود: «اگر تحمل هر چیزی درراه صلح ممکن باشد، حاکمیت قانون، تامین عدالت، ارزش های مندرج در قانون اساسی کشور، نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اقلیت ها... هرگزقابل مصالحه، معامله وسازش نیستند.»

آقای دانش سهیم بودن مردم وجامعه مدنی افغانستان را در برنامه های صلح ضروری خوانده گفت که نباید برنامه صلح در هاله های از ابهام ودردهلیز های تنگ دیپلوماتیک باقی بماند؛ بلکه مردم افغانستان وجامعه مدنی باید نقش اساسی داشته باشند.

سید آقاحسین فاضل سانچاره کی که به نماینده گی ازداکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی سخن می راند نیز برنقش مردم وجامعه مدنی در روند صلح تاکیده کرد گفت که صلح بدون مشارکت مردم افغانستان وجامعه مدنی ممکن به نظر نمی رسد.

آقای سانچاره کی ازسیاست های حکومت قبلی انتقاد کرده افزود:« به نظر ما سیاست های ناقص گذشته، فقدان ظرفیت های لازم درسطح اداره ونظام، کاستی های جدی در ساختارنهادهای عدلی وقضایی از فکتور های اصلی بسترسازنارضایتی مردم وزمینه برای بروز خشونت بودند وهستند.» به عقیده وی تقویت نیروهای مسلح کشور، تقویت حکومت داری خوب وانکشاف متوازن میتوانند در تقویت صلح در کشور نقش موثری بازی کنند.

Afghanistan Menschenrechtsaktivistin Alternativer Nobelpreis Sima Samar

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان(آرشیف)

خانم سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان می گوید که قطع جنگ وحملات انتحاری صلح نیست بلکه امنیت اجتماعی، غذایی وامنیت روانی کامل مردم به معنای صلح واقعی است.

وی رسیدن به این مامول را مشروط به مشارکت عامه مردم افغانستان وزنان این کشور تعریف کرده فساد گسترده وخطرناک در کشور را عامل قوی برای تقویت مخالفان مسلح یا ترویزم میداند.

خانم سمردر ادامه اضافه کرد: « حتا شاهد این بوده ایم که در برخی ارگان ها دختران مردم را رشوت گرفته اند، یعنی این طور نیست که تنها پول بگیرند یا یک توته زمین بگیرند. بنابرین کسیکه نیاز به عدالت دارد به پولیس مراجعه می کند ویا به ارگان های عدلی قضایی مراجعه می نماید، پس از آنکه متوجه می شود که دخترش را رشوت طلب می کنند؛ او برای عدالت خواهی به نیروهای مخالف می پیوندد.» خانم سمر از جانب دیگربافت ومحیط اجتماعی درافغانستان را نیز مستعد برای نفوذ دهشت گر، ترویزم وزمینه ساز مداخله بیگانه گان میداند.

Nicholas Haysom UN Afghanistan

نیکولاس هیسم نماینده ویژه ملل متحد درافغانستان (آرشیف)

آقای نیکولاس هیسم نماینده ویژه ملل متحد درافغانستان این کنفرانس را یک فرصت خوبی برای حکومت افغانستان تعریف کرده از حمایت قاطع ملل متحد از روند صلح خبر میدهد.

اونیز گفت:« یوناما تاکید می کند که روند صلح ومذاکره نباید ارزش های حقوق بشری را قربانی بگیرد، زنان باید نقش قوی داشته باشند. ملل متحد باور عمیق دارد که مردم افغانستان لیاقت زنده گی صلح آمیز را دارند وآنها برای یک آینده خوب به صلح نیاز دارند.»

DW.COM

مطالب مرتبط