کنفرانس ملل متحد روي گامهايي براي خلع سلاح هسته يي به توافقاتي رسيد | آلمان و جهان | DW | 29.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کنفرانس ملل متحد روي گامهايي براي خلع سلاح هسته يي به توافقاتي رسيد

شرکت کننده گان کنفرانس بررسي ملل متحد بروز جمعه در نيويارک فيصله کردند که سه ستون اساسي اين پيمان، يعني خلع سلاح اتمي، نظارت بر برنامه هاي اتمي کشور ها و استفادۀ ملکي از نيروي هسته يي را تنظيم کنند.

default

به اين ترتيب قرار است خاور ميانه به يک منطقۀ فاقد سلاح اتمي مبدل گردد.

کنفرانس بررسي ملل متحد، که هر پنج سال يک بار داير ميگردد، آخرين بار ده سال پيش ضمايمي را در پيمان منع گسترش سلاح هسته يي، که از سال 1970 به اينطرف نافذ است، فيصله کرده بود. در سند نهايي 28 صفحه يي که با وحدت نظر بروز جمعه به تصويب رسيد، بر اهميت عضويت اسراييل درين پيمان تأکيد شده است، پيماني که قرار است از توسعۀ بيشتر اسلحۀ اتمي در جهان جلوگيري کند. افزون بر آن از اسراييل خواسته شده است همه تأسيسات اتمي خود را، جهت کنترول، بروي ادارۀ بين المللي انرژي اتمي باز بگذارد. در سند نهايي مذکور برعکس از ايران با تأکيد ياد نشده است، با آنکه از حکومت در تهران پيوسته انتقاد صورت ميگيرد که از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد سر باز ميزند.

نماينده گان 189 کشوري که در کنفرانس يکماهۀ ملل متحد براي بررسي پيمان منع گسترش سلاح هسته يي در نيويارک گردهم آمده بودند، درنظر دارند خاور ميانه را يک منطقۀ عاري از سلاح اتمي بسازند. در سند نهايي کنفرانس آمده است: براي رسيدن به اين هدف بايد کنفرانس ديگر بين المللي در سال 2012 داير گردد که در آن کشور هاي اين منطقه، بشمول اسراييل و ايران هم اشتراک داشته باشند.

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا از توافق روي "گام ها براي خلع تسليحات اتمي" استقبال کرد. اوباما در اعلاميه اش همزمان انتقاد کرده است: در حاليکه جمهوري اسلامي ايران از همکاري امتناع ميورزد، با آنهم در سند نهايي نسبت به ايران بيشتر بر اسراييل تأکيد صورت گرفته است. چندين نمايندۀ ايالات متحدۀ امريکا به نماينده گان کشور هاي عربي در واشنگتن گفته اند که در سند نهايي تا اين حد تأکيد بر نام اسراييل باعث دشواري خواهد شد که اسراييل در کنفرانس سال 2012 اشتراک کند. گاري سامور مشاور کاخ سفيد در امور عدم گسترش سلاح اتمي ترديد نشان داده است که چنين کنفرانسي شايد اصلاً داير نگردد.

اسراييل مخالف ايجاد يک منطقۀ عاري از سلاح اتمي در خاور ميانه است، تا زمانيکه در آن منطقه صلح حکمفرما نشود. اسراييل تا کنون به داشتن اسلحۀ اتمي اعتراف نکرده است.

بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد از يک "موفقيت" در کنفرانس نيويارک سخن گفته است. بان کي مون گفته است: "يک روحيۀ قوي سازش و همکاري منجر به فيصله روي مهمترين پيمان براي مصون ساختن جهان شد".

فرانس پرس / صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی