کنفرانس لندن درآیینه مطبوعات افغانستان | آلمان و جهان | DW | 15.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کنفرانس لندن درآیینه مطبوعات افغانستان

در روز های اخیرکنفرانس بین المللی افغانستان درلندن که قرار است در28 جنوری امسال برگزارشود، یکی از موضوعات بحث انگیز در محافل سیاسی ورسانه های گروهی افغانستان بوده است.

default

دراین نشست که بیش از 60 کشورجهان اشتراک خواهند داشت، به عقیده کارشناسان اهیمت حیاتی برای افغانستان دارد.

روزنامه های چاپ کابل نیز به این موضوع پرداخته اند و پیشاپیش طرح ها ونتایج این نشست را در ترازوی داوریها و پیش داوری های شان سبک وسنگین کرده اند.

روزنامه غیر دولتی "ماندگار" از هم اکنون نسبت به نتایج مثبت از این کنفرانس ابراز تردید کرده سرمقاله اش را به این موضوع اختصاص داده است.

نوسنده با این فقره مقاله اش را اغاز کرده است« مردم افغانستان از کنفرانسی که قرار است به تاریج 28 جنوری در لندن برای کشور شان برگزار شود، توام با بیم وهراس انتظاراتی دارند، اما دیده میشود که برگزاری این کنفرانس چند دسته گی جامعه جهانی برسرچگونگی نگاه بر اوضاع کنونی افغانستان قسما نتیجه ی نشست را از پیش برجسته میکند».

به باور نوسنده سرمقاله، مساله عمده که در نشست لندن جنجال برانگیزیا چالش زا باشد، چگونگی مذاکره با طالبان است.

دراین تحلیل از نوع برخورد دوگانه انگلستان ومخالفت روسیه با قضیه مذاکره باطالبان حرف به میان آمده است.

درمقاله امده است که قرار بود بارک اوباما رییس جمهورایالات متحده امریکا دراین نشست شرکت کند اما به دلایلی که هنوز مشخص نیست وی از اشتراک دراین کنفرانس صرف نظرکرده است.

نوسنده اضافه نموده است « اکنون انتظاری که از کنفرانس لندن باید داشت، با توجه به ضدیتی که قدرت های منطقه ای وبرخی سیاست گذاران در امور افغانستان دربیرون کردن نام ملاعمر از لیست سیاه دارند، بسیار کمرنگ به نظر میرسد واحتمالا بحث وتحلیل های مختلف چرخه ای این نشست را به بیراهه خواهند کشانید».

همچنان این روزنامه درصفحه ی نخست اش اهدای زمین های دولتی توسط اقای کرزی به را بحث گرفته وتحت عنوانی درشتی نگاشته است « کرزی با نقض قانون خو کرده است».

روزنامه غیردولتی " اراده " نیز در سرمقاله اش تحت عنوان « آجندای کنفرانس لندن جامه عمل خواهد پوشید؟» نوع بی باوری نسبت این نشست نشان داده است.

به عقیده نوسنده این نشست مثل سایر نشست های پیشین درمورد افغانستان جنبه سمبولیک ونمایشی داشته دولت افغانستان فقط با اشتراک خویش ازاین کنفرانس مستفید خواهد شد.

نوسنده در ادامه مقاله این گونه ابرازنظرکرده است.

« به گمان اغلب این نشست به ابتکار همکاران دفترانتخاباتی؛ حزب گوردون براون صدر اعظم فعلی بریتانیا به منظور کمپاین انتخاباتی واستفاده جویی های سیاسی طرح ریزی شده، فقط حزب حاکم بریتانیا که قرار است سه ماه بعد انتخابات صدارتی دران کشو ردایر گردد ازان سود خواهد برد زیرا یکی از موضوعات داغ انتخاباتی اقای براون موضوع افغانستان است».

روزنامه غیردولتی "8 صبح" دریک تیترخبری درشت از قول اقای رنگین دادفر سپنتا وزیر سابق خارجه افغانستان ونماینده افغانستان دراین نشست نوشته است « کنفرانس لندن مرجعی برای حذف نام طالبان از لیست سیاه نیست».

روزنامه دولتی "انیس" نیزنوع نگاه منتقدانه نسبت به نشست لندن ارئه کرده وتطبیق برخی از طرح های این نشست را مورد تردید قرار داده است.

یکی از راهکارهای مبارزه با مخالفان دولت طرح جداسازی جوانان بیکار ازطالبان میباشند این موضوع در سرمقاله زونامه انیس به شکلی تردید امیز مطرح شده است.

درسرمقاله این روزنامه امده است « دولت در فرصت های

متعدد تلاش کرده پیام های آشتی وصلح را برای مخالفان برسانداما مجموع عملکردها به صورت جدی وعاملانه تعریف نشده وشرایط ان تا هنوز نا شناخته مانده است».

امین بهراد

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی