کنفرانس عالي کانکون درمورد اقليم به توافق رسيد | آلمان و جهان | DW | 11.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس عالي کانکون درمورد اقليم به توافق رسيد

باوجود اعتراضات بوليويا، دولتهاي شرکت کننده درکنفرانس کانکون درمورد تمديد پروتوکل کيوتو که درسال 2012 زمان اعتبارآن پايان مي يابد، توافق کردند.

فکر مي شود، نتايج کنفرانس کانکون به يک قرارداد در مورد اقليم منجر شود

فکر مي شود، نتايج کنفرانس کانکون به يک قرارداد در مورد اقليم منجر شود

همچنان ايالات متحده امريکا و کشورهاي نوخاسته صنعتي مانند چين نيز بايد در محافظت از اقليم سهيم شوند. بوليويا کنفرانس سران اقليم برگزارشده درشهر کانکوم مکسيکو را تهديد به تحريم کرده بود. پابلو سولان رئيس هيئت بوليويا به روز شنبه دراين کنفرانس گفته است: کشورش نمي خواهد از قانوني حمايت کند که محدوديت افزايش سريع حرارت زمين را در نظر نگرفته است. همچنان کيوبا وعربستان سعودي با بوليويا نظر مشترکي دارند. با اينهم کشورهاي شرکت کننده اکنون درمورد متن دو پيش نويس توافق کرده اند. يکي از اين پيش نويسها اساساً تمديد پروتوکول کيوتو است، که زمان آن درسال 2012 پايان مي يابد.

پيش نويس دوم، همکاري ايالات متحده امريکا و کشورهاي نوخاسته صنعتي مانند چين را نيز در نظر مي گيرد، اما عجالتاً الزام آور نمي باشد. بوليويا اين فيصله را مانند گذشته رد مي کند. اما خانم پاتريسيا اسپينوزا رئيس جمهور مکسيکو، دراين کنفرانس خواستار ثبت موضع مخالف بوليويا در پانويس توافقات شده است. بوليويا اعتراض کرده است که چنين کاري مخالف با اصل وفاق يا همرائيي است که ملل متحد منظور داشته است. اين فيصله کنفرانس با کف زدنهاي ممتدي استقبال شد.

پاتريسا اسپينوزا رئيس مکسيکويي اين کنفرانس عالي اقليم، جمعه شب اين دو سند را که درمورد آنها سازش يا مصالحه وجود دارد، تقديم کرد.

هدف آن است تا هردو سند متذکره بتواند به يک قرارداد جهاني در مورد اقليم منجر شوند.

توافق اصولي مثبت

در روز پيشين ايوا موراليس رئيس جمهور بوليويا، گفته است: کشورش درکدام مصالحه ميان تهي تشريفاتي داخل نمي شود. برعکس تقريباً همه نمايندگان کشورها ، با تاکيد از اين سند وهمچنان از رهبري شفاف کنفرانس توسط خانم پاتريسيا اسپينوزا ستايش کرده اند. اسپينوزا با توجه به کار متمرکز وناظر به يک نتيجه مثبتي که نمايندگان کشورها درجريان اين کنفرانس نشان داده اند، از « روحيهء جديد چند جانبه گرايي » درمسائل بين المللي سخن به ميان آورده است.

دراسناد تصويب شده توافقات معتدلي درمورد حفاظت از اقليم مدنظرگرفته شده اند. درضمن ساير موارد ، جامعه کشورها اعلام کرده است که گرماي زمين درمقايسه با عصر پيشا صنعتي ، تا دو درجه پايين ترآورده شود. هدف ميان مدت، بايد محدوديت گرماي زمين به 1،5 درجه باشد. اين چيزي است که بايد بين سالهاي 2013 و 2015 صورت گيرد. ازکشورهاي صنعتي تقاضا مي شود تا به تعهدات شان درپايين اوردن افرازت کاربن داي اکسايد وساير گازهاي گلخانه اي بطور جدي عمل کنند ودراين مورد منظماً اطلاع بدهند. همچنان ازآن کشورهاي نوخاسته صنعتي وکشورهاي رو به انکشافي که کمک به دست مي آورند، تقاضا مي شود که مکلفيت گزارش دهي را رعايت کنند؛ هرچند اين تعهد نسبت به کشورهاي صنعتي ضعيف تراست.

بانک جهاني صندوق مالي حفاظت از اقليم تاسيس مي کند

مطابق به اين توافقات بايد بانک جهاني يک صندوق مالي حفاظت ازاقليم تاسيس کند، تا کشورهاي فقير با حمايت آن توانايي انطباق خود با تغييرات اقليم را داشته باشند. در کل کشورهاي شرکت کننده، مطابق با پيش نويس فيصله نامه، پيش بيني مي کنند که تا سال 2020 سالانه مبلغ 100 مليارد دالر يا 75 مليارد يورو فراهم خواهد آمد. درقسمت حفاظت ازجنگلها قواعد سختي وضع شده است، اما معلوم نيست که اين قوانين تا چه اندازه در عمل پياده مي شوند.

يک نقطه بسيار اساسي درسند دوم مضمر است وآن اينکه تاکجا همهء اين فيصله ها ازنگاه حقوقي التزام آفرين خواهند بود. همچنان ادامهء پروتوکل کيوتو که يگانه قرار داد بين المللي التزام آور در قسمت حفاظت از اقليم است، ازنگاه حقوقي مورد سوال مي باشد. بدين ترتيب کنفرانس خود را تا اندازه اي به جاپان، نزديک ساخته است. اين کشور در برابر التزام حقوقي پروتوکول کيوتو مقاومت مي کرد.

سند کيوتو از کشورهاي صنعتي مي خواهد تا اهداف مطروحه شان را از حفاظت اقليم بهتر گردانند. متن آن با تاکيد ناظر برآن است که تا حال اهداف تعيين شدهء آنها براي کاهش دادن گازهاي گلخانه اي قناعت بخش نبوده اند وبراي اثبات اين ادعايش، گزارش اقليم جهان را سند آورده است. مطابق به اين گزارش، کشورهاي صنعتي جهان بايد گازهاي گلخانه هاي شان را تا سال2020 بين 25 تا 40 درصد کاهش دهند تا گرماي زمين دو درجه کاهش يابد. قبل از همه اتحاديه اروپا براين هدف اصرار مي ورزد؛ حال آنکه ايالات متحده امريکا در پروتوکول کيوتو سهم نگرفته است.

مدافعان حفاظت از محيط زيست ازسند کنفرانس ستايش مي کنند

از حلقه نزديک به مدافعان حفاظت از اقليم گزارش مي شود، که دوسند تقديم شده توسط خانم پاتريسيا اسپينوزا ازجانب ايشان مثبت ارزيابي شده است. مارتين کيسر يک کارشناس اقليم از موسسه "گرين پيس" گفته است: « درصورتيکه همه چيز همينطور بماند ، مي توان اساسي را يافت تا درکنفرانس "دوربان" ( افريقاي جنوبي) درسال آينده به فيصله نهايي رسيد». سازمان آکسفام نوشته است که هردو سند مي توانند مذاکرات روي اقليم را دوباره احيا کنند. اسپينوزا رئيس جمهور مکسيکو گفته است ، رسيدن به فيصله اي در کانکون نه تنها يک موفقيت درمبارزه عليه تغيير اقليم است، بلکه همچنان موفقيتي براي چندي جانبه گرايي در مسائل بين المللي مي باشد.

دي پي اي / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري