کنفرانس ضد نژاد گرايي در ژنيو | آلمان و جهان | DW | 20.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس ضد نژاد گرايي در ژنيو

آلمان ، ايالات متحد امريکا، ايتاليا، کانادا و هالند در کنفرانس ضد نژادگرايي از طرف سازمان ملل متحد در ژنيو اشتراک نمي نمايند.

شعار: علیه نژاد گرایی مبارزه کند، در کنفرانس ضد نژاد گرايي در ژنيو

شعار: "علیه نژاد گرایی مبارزه کند"، در کنفرانس ضد نژاد گرايي در ژنيو

فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان شام ديروز در بارۀ شرکت نکردن آن کشوردرين کنفرانس گفت که هراس آن مي رود که از اين کنفرانس مانند کنفرانس قبلي در دوربان در سال 2001، به حيث پلاَتفورم براي اغراض ديگر سوء استفاده صورت گيرد.

تا ساعات آخر معلوم نبود که کدام کشورها در اين کنفرانس شرکت مي کنند. حتي مشوره در بارۀ طرح يک قطعنامه تا روز هاي آخر هفته داوم يافت. زماني که خانم ناونيتيم پيلي (Navanethem Pillay) کميسار عالي سازمان ملل متحد حوالي بعد از ظهر جمعه در برابر خبر نگاران ظاهر شد، آرامش از چهره او هويدا بود. او اظهار داشت:

"من از اين جهت بسيار احساس خوشبختي مي نمايم تا به شما اعلام دارم که طرح يک قطع نامه از طرف کميتۀ تدارک تهيه شده است وبه کنفرانس جهت مشاوره و پذيرش پيشکش مي گردد."

بايد ديد که آيا اين قطعنامه عليه نژاد گرايي، تحمل ناپذيري و تنفر در برابر خارجي ها مفيد و کارا خواهد بود يا خير، زيرا در کنفرانس تعدادي از کشور ها شرکت نکرده اند، از آن جمله بازيگران مهم، به خصوص ايالات متحده امريکا در اين کنفرانس حضور ندارند. با وجود آنکه تقاضاي هاي امريکا قبل از آغاز کنفرانس تقريباً همه در نظر گرفته شده است، اين کشور از شرکت در اين کنفرانس خود داري مي ورزد. اسراييل قبلاً شرکت در اين کنفرانس را رد کرده بود.

گفته مي شود که کشور هاي نظير ايران، ليبيا و يا کوبا، هميشه به صورت يک جانبه کوشش مي کنند تا از سازمان ملل متحد براي محکوم کردن سياست اسراييل در قبال فلسطيني ها استفاده کنند.

توهين اديان، به خصوص اسلام بايد در قطعنامۀ سازمان ملل متحد ممنوع اعلام گردد. اين موضوع در طرح پيش نويس کنفرانس ژنيو درج شده بود، اما بعداً از آن صرف نظر شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر نيز اظهار اميدواري مي کند که با رسيدن به توافق کنوني، اين کنفرانس به نتيجه گيري مثبتي دست يابد. سخنگويي اين سازمان خانم جوليت دو ريفيرو در اين مورد اظهار داشته است:

"ما اميد وار هستيم که در پايان بيانيۀ محکمي از طرف دولت هاي عضو سازمان ملل متحد جهت مبارزه عليه نژاد گرايي به ميان آيد."

بعضي از کشور های اتحاديه اروپا نيز در کنفرانس عليه نژاد گرايي در ژنيو شرکت نمي کنند، از آن جمله هالند، ايتاليا و آلمان. اما خانم پيلي (Pillay) کميسار عالي سازمان ملل متحد به اين نظر است که در بارۀ طرح يک راه حل عملي در مبارزه عليه نژاد گرايي کار صورت گرفته است. او مي گويد:

"من هميشه گفته ام که براي مليون ها قربانياني که هر روزي از نژاد گرايي، نفرت از خارجي ها و تحمل ناپذيري درهمه جا در سراسر جهان رنج مي برند، مهم است که دولت ها در اين جا به توافقي برسند و آنها اين کار را کرده اند."

بسياري مايل اند بدانند که امروز بعد از ظهر احمدي نژاد رييس جمهور ايران در اين کنفرانس در سخنراني خود چه گونه اظهاراتي خواهد داشت. او با اظهار نظر هاي افراطي اش عليه اسراييل شهرت دارد. بايد ديد که آيا هنس – رودولف ميرس (Hans-Rudolf Merz) رييس جمهور سويس توانسته است تا احمدي نژاد را به روز يک شنبه در موقع پذيرايي ، به يک موضع گيري ميانه روانه تشويق کند يا خير. به هر حال، سويس از نقطه نظر ديپلوماتيک از ايالات متحده امريکا در ايران نمايندگي مي کند. پس اين ديدار به روز يکشنبه در ژنيو با بارک اوباما نيز در ميان گذاشته شده است.

وايس/مبلغوايراستار: صديقي

آگهی