کنفرانس سران سارک درسايه تشنجات درروابط هند وپاکستان شروع شد | آلمان و جهان | DW | 02.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس سران سارک درسايه تشنجات درروابط هند وپاکستان شروع شد

کنفرانس سران هشت کشورعضو سارک يا سازمان همکاريهاي منطقوي آسياي جنوبي، درسايه تنشهاي ميان هند وپاکستان در رابطه بااتهام کمک دستگاه استخبارات نظامي پاکستان به حمله تروريستي برسفارت هند درکابل شروع شد.

مان موهن سنگه نخست وزیرهند که ریاستش برسارک روبه پایان است، کنفرانس سران سارک را افتتاح کرد

مان موهن سنگه نخست وزیرهند که ریاستش برسارک روبه پایان است، کنفرانس سران سارک را افتتاح کرد

مان موهن سنگه نخست وزير هند که دوران رياستش برسارک روبه اتمام است، اين همايش عالي را افتتاح کرد. قراراست سنگه با گيلاني نخست وزيرپاکستان نيز مذاکره نمايد. هند عناصري را درپاکستان که منظورش دستگاه استخبارات نظامي آن کشورمي باشد، متهم مي سازد که به حمله برسفارت هند درکابل کمک نموده اند.

شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد نمي خواهد مسابقه متهم ساختن متقابل را به راه اندازد، بلکه مي خواهد مناسبات را عادي گرداند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که خود درراس يک جنگ ضد شورشگري طالبان قراردارد گفته است :" ما براي ريشه کن ساختن تروريسم درمنطقه به اقدام دستجمعي ضرورت داريم ".

مهندا راجا پاکسه، رئيس جمهور سري لانکا گفته است:" بلاي تروريسم ، صلح وثبات را که براي پيشروي مردمان ما بدان اينقدرضرورت است ، تهديد مي کند".

گیلانی نخست وزیرپاکستان گفته است که وی اتهام متقابل نمی بندد ، بلکه خواهان روابط نورمال با هند است

گیلانی نخست وزیرپاکستان گفته است که وی اتهام متقابل نمی بندد ، بلکه خواهان روابط نورمال با هند است

سايراعضاي سارک بيشتر روي مبارزه با فقر ، قيمت بلند نفت ، دسترسي به منابع بديل انرژي ، وبهبود زيرساختها دراين منطقه اي که بيش از يک ونيم مليارد جمعيت دارد، خود را متمرکزساخته اند.

سارک درحقيقت يک سازمان همکاريهاي منطقوي جنوب آسيا مي باشد. همکاري منطقوي از اين ديدگاه به عنوان متمم يا مکمل مناسبات چندين جانبه در کشور هاي عضو بشمار ميرود. کشور هاي عضو سارک اکنون ميخواهند يک ساحۀ تجارت آزاد را در جنوب آسيا ايجاد کنند که تقريباً 1،5 ميليارد مصرف کننده را در بر ميگيرد.

کنفرانس سارک يا سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا امروز شنبه پنجم اسد در کولمبو پايتخت سريلانکا داير شد. اين کنفرانس تا روز دوشنبه چهاردهم اسد ادامه مي يابد. همکاري هاي بيشتر اقتصادي و تخنيکي و همچنان انسجام گام هاي مشترک براي فقرزدايي و کمک ها در عرصۀ پيشرفت هاي اجتماعي، مسايل اساسي اجنداي اين کنفرانس را تشکيل مي دهند.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا به تأريخ هشتم دسمبر 1985 در داکه پايتخت بنگلاديش اساس گذاشته شد. اما مقر اصلي آن در کتمندو پايتخت نيپال قرار دارد.

کشور هاي مؤسس اين سازمان هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، نيپال، سريلانکا، بهوتان و مجمع الجزاير مالديو مي باشند. در اپريل سال 2007 در اجلاس سران کشور هاي عضو در دهلي جديد، افغانستان هم به عضويت اين سازمان درآمد. حامد کرزي رييس جمهور افغانستان درين اجلاس سران عضويت کشورش را درين سازمان يک شانس خوب براي تعميق همکاري هاي اقتصادي خواند. کرزي افزود: "افغانستان امروز يک بازار بزرگ و باز را براي تجارت و سرمايه گذاري عرضه ميکند. ما از هر سرمايه دار دعوت ميکنيم که به افغانستان آمده و از اين شانس بزرگ استفاده کند."

کرزی رئیس جمهورافغانستان خواهان تلاش دستجمعی برای ریشه کن ساختن تروریسم درمنطقه شد

کرزی رئیس جمهورافغانستان خواهان تلاش دستجمعی برای ریشه کن ساختن تروریسم درمنطقه شد

کشور هاي جمهوري خلق چين، جاپان، اتحاديۀ اروپا، کورياي جنوبي، ايالات متحدۀ امريکا و ايران از ناظران سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا بشمار ميروند. چين علاقه مندي اش را براي کسب عضويت اين سازمان ابراز داشته است. در حاليکه پاکستان و بنگلاديش از اين خواست چين حمايت ميکنند، هندوستان مخالف آن است.

از آنجاييکه ايران در بين دو کشور عضو سارک قرار دارد، تهران در سال 2005 اعلام کرد که براي کسب عضويت سارک علاقه مند است. روسيه ميخواهد در جمع ناظران سارک درآيد، که هندوستان از اين خواست روسيه پشتيباني ميکند.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا زمينۀ همکاري را براي ملت هاي آسياي جنوبي، بر مبناي دوستي، اعتماد و تفاهم ميسر ميسازد. در نشست هاي سارک غالباً روي مشکلات سياسي، به دليل بعضي از منازعات، بحث صورت نميگيرد.

هدف اساسي سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا اينست که رفاه عامه را در جنوب آسيا تقويه کرده و با پيشرفت هاي اقتصادي، رشد اجتماعي و گسترش فرهنگي شرايط زندگي را در منطقه بهبود بخشد. همکاري در چارچوب سارک بر مبناي احترام متقابل، مساوات، تماميت ارضي، استقلال سياسي و عدم مداخله در امور داخلي کشور هاي عضو استوار است.

مهیندا راجا پاکسه رئیس جمهورسری لانکا تروریسم را مانع پیشرفت کشورهای منطقه دانست

مهیندا راجا پاکسه رئیس جمهورسری لانکا تروریسم را مانع پیشرفت کشورهای منطقه دانست

همکاري منطقوي از اين ديدگاه به عنوان متمم يا مکمل مناسبات چندين جانبه در کشور هاي عضو بشمار ميرود. کشور هاي عضو سارک اکنون ميخواهند يک ساحۀ تجارت آزاد را در جنوب آسيا ايجاد کنند که تقريباً 1،5 ميليارد مصرف کننده را در بر ميگيرد.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا، با وجود موضعگيري هاي ايديولوژيکي و تصوري که از اتحاديۀ اروپا و اتحاد دول جنوبشرق آسيا دارد، خواستار منطقوي سازي اقتصاد است.

هنوز نميتوان از يک همکاري نزديک اقتصادي ميان اعضاي سارک سخن گفت. يک همکاري نزديک منطقوي آنست که کشور هاي عضو متفقاً براي رفع بي ثباتي بکوشند.

اقتصاد ملي کشور هاي جنوب آسيا کمتر مکمل همديگر اند.سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا به دليل يک سلسله مخالفت ها تنها در درازمدت خواهد توانست به پيشرفت هاي دست يافته و گام هاي قاطعي را در تحقق اهداف خويش بردارد. درين راستا سارک ميتواند اتحاد دول جنوبشرق آسيا را سرمشق قرار دهد.

مطالب مرتبط

آگهی